Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Үр ашигтай баг бүрдүүлэлт

No description
by

Otgonsuren Bymbadorj

on 23 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Үр ашигтай баг бүрдүүлэлт

62
ECG
bpm
Thank You!
Багийн шинж төлөв
Багаар ажиллах нь улам ихсэж байгаатайгаар холбогдон баг нь дараах шинж төлөвтэй байна. Хүмүүст нэгэн нийтлэг зорилго үүсч, өөрийнх нь хувийн амжилт бусдаас хамаарч байгааг ойлгосон нөхцөлд баг үүснэ. Ихэнх баг олон янзын чадвартай хүмүүс нэгддэг тэгж байж баг.

Багийн хэмжээ
Багийн төгс хэмжээ гэж байхгүй. Баг хэт жижиг байвал гишүүд нь өөрсдийн чадвараас илүү ажиллах шаардлага үүсч, гишүүд их ачаалалдаг.
Багийн гишүүдийн үүрэг
Энэ нь тухайн ажилтан баг дотор албан болон албан бусаар гүйцэтгэж байгаа үүрэг хариуцлага юмаа.
Баг доторх манлайлал
Багийн үйл ажиллагааг зангидаж , нэгдсэн зорилго р чиглэхэд нөлөөлдөг манлайлагч заавал байх ёстой. Тэгж байж сайн баг бүрдэнэ.
Багийн бүтэц
1-р алхам: Ажлаа эхлэхийн өмнө
Биелүүлэх шаардлагатай зорилгыг менежер тодорхойлж, үүнтэй уялдсан зорилгыг дэвшүүлнэ Энэ зорилгод хүрж болох ямар хялбар арга байна? Багаар ажиллах уу эсвэл нэг хоёр ажилтан ажиллах уу? гэдгийг зорилгоо үндэслэн шийдэх болно.

Энэхүү сэдвээр хэрхэн үр ашигтай баг бүрдүүлэх вэ? мөн түүнчлэн баг яагаад бүрдүүлдэг баг бүрдүүлж ажилсанаар байгуллага болон хувь хүнд ямар ашиг тустай байдаг зэргийг мэдэхийг зорилоо. Багийн бүэц хөнжил мөн багт байгаа гишүүд ямар үүрэг гүйцэтгэх ёстой зэргийг ёудлаж мэдсэн болно. Аливаа хэсэг бүлэг хүмүүс баг болж ажиллахдаа заавал удирдагч манлайлагч багийгамжилтанд хөтлөгч менежер хүн заавал байх ёстой. Тэгж байж бага оршин тогтноно.
,
Багийн хөгжил
Үр ашигтай баг бүрдүүлэлт
Баг бүрдүүлж ажиллах нь байгууллага болон хувь хүнд ямар ашиг нөлөөтэй болохыг судалхыг зорилоо. Шаталсан тогтолцооноос багаар ажлын хэлбэр рүү шилжиж байгаа өнөөгийн нөхцөлд ажлын баг улам бүр үр нөлөөтэй болж, зохион байгуулалтын бүтэц болжээ.
Оршил

Хекмен багийн хөгжлийн 4 үе шатыг тодорхойлдог байна. Үүнд: Үүсэн бий болох /forming/, дасан зохицох /storming/ , хэм хэмжээ тогтоох/norming/, үйл ажиллагаа гүйцэтгэх /performing/.
1-р шат Үүсэн бий болох
Энэ нь баг үүсэх эхлэл. Янз бүрийн хүмүүс хамтарч, багийн зорилго, бүтэц, чадавхийг тодорхойлон турших үйл яц өрнөнө.
2-р шат Дасан зохицох
Багийн гишүүд бие биетээээ сайн танилцах үед санал бдолоо ил гаргах , илүү идэвхтэй болгодог.
3-р шат хэм хэмжээ

Энэ шатанд зөрчил, дайсагнал намдаж, баримтлах стандарт, зарчмын багийн гишүүд тогтоож, баг дотор биеэ авч өөрийн хэм хэмжээ үүсгэдэг.
4-р шат Үйл ажиллагаа, гүйцэтгэл
Баг бүтэн байгуулж , үр дүнтэй хамтран ажиллахад шаардагдах нэгдэл , нягтралыг үүсгэдэг.
Багийн нэгдэл нягтрал
Нэгдэл нягтрал нь багийн гишүүд бие биетэйгээ болон багтайгаа хэр холбоотой , нэгдмэл
Багийн соёлын төрлүүд
Багийн соёлыг ажлын байран дээр бий болгох нь чухал юм. Ажлын багийн үйл ажиллагааны янз бүрийн талыг судалснаар "үр ашигтай баг болохыг тулд баг яаж ажиллах боломжтойг" харуулна.
Баг нь дараах сёлтой байх ёстой байна.
Уур амьсгал ба хоорондын харилцаа
Багийн гишүүдийн харилцан үйлчлэл
Зорилгоо ойлгож , хүлээн авах
Сонсох чадвар ба мэдээлэл түгээлт
Ажлын үр ашигтай баг бүрдүүлэх нь
Үр ашигтай баг бүрдэх магадлалыг нэмэгдүүлэхийн тулд менежерийн зүгээс маш их чармайлт зүтгэл гаргах ёстой.
2-р алхам: Ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх
Багаар ажиллах шаардлагатай нөхцлийг менежер бүрдүүлнэ.

3-р алхам: Багийг бүрдүүлэх
Энэ үед менежер гурван үндсэн асудлыг шийднэ. Хязгаарлалт хийх буюу багийн гишүүдийг тодорхойлох, даалгавар биелүүлэх бэлэн байдлыг хагах, багийн аль гишүүн ямар ажлыг хариуцах ёстойг тогтооно.

4-р алхам: Байнгын дэмжлэг үзүүлэх
Энэ үед менежер бэрхшээлийг даван туулах , ажлын өндөр үр дүнд хүрэхэд бүгд туслана. Түүнчлэн багт шаардлагатай эх үүсвэрийг нэмж хангах хэрэгтэй.
Дүгнэлт
Full transcript