Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sensors de Temperatura RTD

No description
by

David Domingo

on 27 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sensors de Temperatura RTD

- Consideracions:
Medi implementació RTD.
Estat font tèrmica (sòlid, gas, líquid).
Rang de temperatures necessàries.
Material de fabricació RTD.

- Precaucions:
Control de la Intensitat de corrent per el RTD (Efecte Joule).
Configuració de l’equip de mesura. Conclusions
Elecció RTD - Avantatges:
Sortida de gran amplitud.
Rang ampli de mesures de temperatura.
Sensibilitat a canvis de temperatura alta.
Excel·lent linealitat.
Alta exactitud, estabilitat, repetibilitat i resistència de xocs tèrmics.
Sensibilitat 10 vegades major que la de un termopolar.

- Inconvenients:
Velocitat de reacció baixa, comparat amb un termopolar o termistor.
Afectats per l’auto-escalfament (efecte Joule).
Inestables a les vibracions o xocs mecànics. Avantatges
Inconvenients - RTD de dos conductors:
Sonda connectada a un dels braços del pont.
Inconvenient de variació per culpa de la resistència fils connexió entre sonda i instrument receptor.
- RTD de tres conductors:
Més utilitzat. Sonda connectada amb tres fils al pont. Avantatge que la mesura no afectada per longitud dels conductors ni temperatura. Única condició que la resistència fils sigui la mateixa.
- RTD de quatre conductors:
Per obtenir la major precisió possible per calibratge patrons laboratori. Condicionament
de la senyal - Mesurar temperatura implica mesurar resistència mitjançant corba calibratge.

- Mètode no ofereix un senyal elèctric proporcional temperatura que volem mesurar facilment enregistrable.

- Fem circular corrent I tenint en compte limitacions per autoescalfament el senyal elèctrica serà proporcional a la temperatura.

- Pont de Wheatstone: dispositiu elèctric de mesura per mesurar resistècies mitjançant equilibri de braços de pont. Consta de 4 resistències, Font de tensió, Galvanòmetre, Configuració de 2,3 i 4 fils. Condicionament
de la senyal - Níquel:
No linealitat entre resistència i temperatura.
Problemes d’oxidació i corrosió.
Major sensibilitat.
Possibilitat de linealització (Wheaston).
Rang mesura [-150ºC a +300ºC]
- Coure:
Més econòmic i bona relació lineal a T ambient.
Limitacions amb temperatura (màxim 180ºC).
Rang mesura [-200ºC a +120ºC] Tipus de RTD
Material utilitzat - Limitacions:
Temperatures pròximes fusió conductor.
Escalfaments pel propi equip de mesura.
Deformacions mecàniques.

- Platí:
Material OPTIM, gran linealitat i estabilitat.
Resistència oxidació i corrosió.
Rang mesura [-200ºC a +850ºC]. Tipus de RTD
Material Utilitzat - Construcció externa:
Subconjunt dins funda de protecció (baina).
Plena d'òxid d’alumini o magnesi (aïllant elèctric i vibracions).
Segellada amb resina epoxi.
Baina de llautó, acer inoxidable 304 ò 306 o Inconel 600.
Emparellat amb l’equip amb rosques estàndard. Tipus RTD - Construcció interna:
Moltes aplicacions -> molts tipus muntatges.
La majoria tenen connexions intermèdies.
·Mitjançant soldadura.
·Longitud del sensor.
·Perfil temperatura superior capacitats cable de connexió.
Aïllament amb tubs ceràmica i fibra vidre. Tipus de RTD Depenenet de forma, mida, medi, tipus de metall i precissió tenim diferents tipus RTD:


Sensors tipus bobinat: Inmersos en fluids.
Sensor tipus laminat: Baix cost, baixa massa tèrmica i resposta ràpida, però menys estables.
Sensors tipus enroscats: Evita curtcircuits i vibracions.
Sensors tipus anell buit: Alt cost, temps resposta ràpid. Tipus de RTD - Taula proporcionada pels fabricants amb valors resistència R per a cada Temperatura T.
- Gràfica de Calibratge RTD.
- Podem comparar la Sensibilitat i linealitat de les corbes per diferents materials.
- Platí menys sensible però més lineal. Corbes calibratge Sensors de Temperatura Resistius
RTD - Majoria aplicacions industrials:
Generació energia.
Medicina, laboratoris.
Indústria farmacèutica.
Industria alimentària.
Motors i electrodomèstics.
Etc.

- Altres aplicacions:
Diagnosi d’anèmia (biosensor tèrmic)
Mesurador humitat pell. Aplicacions RTDs
Classificació amb Resistència a 0 graus centígrads: 100Ω, 500Ω i 1000 Ω


Classe A: 0,15±0,002T, Classe B:0,3±0,002T (T en Kelvin) Tipus de RTD - Estableix la variació de la impedància d’un conductor respecte la temperatura.
- Vibració d'ions disminució flux electrons
- En un medi en equilibri:
Al augmentar temperatura medi augmenta resistivitat del conductor.
El canvi compleix una Relació Lineal. Principi de funcionament - RTD: resistance temperature detector.
- Sensor temperatura, basat variació de resistència d'un conductor amb la temperatura.
- Instrument de mesura de temperatures.
- Invers conductivitat.
- Canvi resistència de un metall degut al canvi de la temperatura.
- Resistència dels metalls:
R=ρL/A (1) Descripció General - Resistivitat metalls RTD augmenta linealment amb la T:

(2)
on:
Rt es la resistència en ohms a t ºC.
R0 es la resistència en ohms a 0ºC.
α es el coeficient de temperatura de la resistència.

- Combinant (1) i (2), To = 0ºC, i = mx +b:

(3)
La resistència en front la temperatura és lineal i augmenta el seu valor amb la temperatura. Model matemàtic RTD Vs Vs R1 R2 R4 Rn Rn R3 Sensors de Temperatura Resistius RTD David Domingo Ibars SISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICA - 33007 Sensors i transductors Corva de calibratge http://www.directindustry.es/cat/medicion-de-la-temperatura-y-humedad/sensores-de-temperatura-de-resistencia-rtds-BR-822.html Taula. Metalls més utilitzats
Resistivitat / Coeficient tèrmic Elements i forma constructiva Valor de Ro Precisió
Full transcript