Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Internationell ekonomi

No description
by

Stephanie Nilsson

on 16 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Internationell ekonomi

Internationell ekonomi
- länders olikheter
- olika resurser
- specialisering
- internationell arbetsfördelning
- David Ricardo - början av 1800- talet
- Eli Heckscher och Bertil Ohlin - utvecklade en teori
- absoluta och komparativa fördelar
- Pressar priserna och ökar utbuder - stordriftsfördelar
- Internationell handel bidrar till ekonomisk utveckling - Sverige
Diskutera citatet av Tony Blair, till exempel att man lika gärna kan debattera globaliseringen som att debattera om att hösten ska komma efter våren. Håller ni med?
Handel mellan länder.
Handel baseras på:
Världens snabbaste välståndslyft
- världsekonomin förändras
- påverkar människor i så många länder
- 100-tals miljoner lyfts upp ur djup fattigdom
- internationella handelns betydelse

Problematik finns då alla länder inte lyckats dra nytta av globaliseringen.

- De rika industriländerna för en handelspolitik som diskriminerar de fattigaste länderna

- höga handelshinder mellan u-länder
- tullar enligt värlsbanken: låginkomstländer 8% medelinkomstländer 5% och höginkomstländer 2%

- svaga politiska strukturer
- marknadsekonomi saknas - svårt att utveckla en lönsam internationell handel

Hävdas att handeln har bidragit till att minska fattigdomen i världen. Håller ni med?
Svensk utrikeshandel
- gammal handelsnation
- ett av världens mest internationaliserade ekonomier
- litet land
- begränsade resurser
- möjligheten att exportera föutsättning för framväxten av effektiva företag i ett litet land
- finansierar vår nödvändiga import
- USA - inte samma behov, kontinentalt land


Frihandel
- marknadsekonomiskt system

-internationell handel fri från statliga ingrepp

- finns en överenskommelse bland nationalekonomer att hinder för handel ger konsekvens för alla inblandade ekonomier

- EU - gemensam marknad med fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och människor - tullunion

- motsatsen till frihandel är protektionism (=skydda varor och tjänster som produceras i det egna landet från konkurrens från andra länder)
Internationell handel bidrar till att skapa fred och tolerans
- handel prider kunskap och ideér snabbare - stimulerar den ekonomiska utvecklingen

- ideal och värderingar av ett civiliserat samhälle - följd av internationell handel

- handel bygger på frivilliga överenskommelser och långvarigt samarbete

- skapa högt välstånd i även mindre områden

Protektionismens skadeverkningar
- ekonomiska nackdelar för ett land

- konsumenternas valfrihet minskar - mindre konkurrenskraftigt - priserna höjs

- stora företag som är beroende av import får ökade kostnader

- inflödet av ideér och kunskap från andra länder minskar
Ändå kan en protektionistisk politik ibland vinna utbrett stöd hos människor. Varför? Film
-Kan på kort sikt finnas vinnare på handelshinder - företagen inom landet som är fri från utländsk konkurrens
- strukturomvandling

- slippa genomföra omställningarna som krävs för att möta den konkurrens som frihandel ger

- Fungerar detta på långsikt? Hur påverkas den ekonomiska utvecklingen i landet?

- Vad finns det för problematik kring detta?


Handeln märks i din vardag
Apelsiner från Spanien, lax från Norge, kaffe från Colombia

- Handel - utbyte av varor och tjänster mellan två eller flera parter
- Internationell handel - över nationsgränserna
- import förutsätter utländsk valuta - måste exportera
- Sverige - drygt 8 miljarder kr/dag

- Varför handlar Sverige i så stor utsträckning som vi gör tror ni?
Varför?
Globalisering
- Stater och samhällen knyts ihop i ett ömsesidigt beroende
- En öppen liberal ekonomi

Flera drivkrafter som påverkar förutsättningarna för den internationella handeln:

-fria kapitalrörelser - öppen internationell markand för aktier och valutor
- minskade globala handelshinder
- fördjupning och utvidgning av EU
- Stora lågkostnadsländer gör entré på världsmarknaden
- sänkta transportkostnader - geografika avstånd får mindre betydelse
- informationsteknikens utveckling
WTO - Världhandelsorganisationen
- skapades 1995
- idag 160 medlemsländer
- två tredjedelar utvecklingsländer
- ser till att de stora handelsavtalen följs
- förhandlar fram nya avtal
- skapar alltså tydliga spelregler för handel
Finns det några konsekvenser av en allt mer globaliserad värd där länder handlar med och är beroende av varandra?
Varför frihandel?
Olika handelshinder:

- tullar
- förbud mot import eller export av vissa produkter eller begränsningar (kvoter)
- statligt stöd (subventioner)
Argument för:

- från fattigdom till välstånd genom internationell handel
- ökar utbudet för oss konsumenter
- motsvarande sätt för företag - möjliggör produktion utanför landets gränser
- möjliggör arbetsfördelning, specialisering och stordrift
- konkurrens uppstår - produktutveckling och prissänkning
Dagens handelspolitik
- frågor om hur öppen ett lands ekonomi ska vara för omvärlden utgör handelspolitik
- man kan föra protektionalistisk politik eller frihandelsvänlig politik
- dragkampen mellan olika intressen
- ideologiska skiljelinjer
- kommerisella intressen
- stor del av handelspolitiken fastställs i internationella förhandlingar
En ny värld
-Världsekonomin har växt kraftigt sedan andra världskriget

- 2012 - export av varor 25% av världens samlade ekonomi

- 1950 - 7%

- 1992 - 15%

- världsekonomin beroende av handeln
Vad för svårigheter kan WTO stöta på vid förhandling av ett handelsavtal?
Full transcript