Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Udvikling af en fælles vejledningspraksis, som understøtter

No description
by

Birgitte Grønbech

on 12 June 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Udvikling af en fælles vejledningspraksis, som understøtter

Kompleksitetsreduktion
Fra tal til profil - elevprofilberegneren
Eksempel: 6.a og 6.b
Fra ti profiler til fire typer af læsere
Eksempel: 6.a og 6.b
Strategier for formative vurderinger
En vurdering fungerer formativt, når den forbedrer de undervisningsmæssige beslutninger, der træffes

Formativ vurdering på det undervisningspraktiske niveau
Processer i undervisning: Hvor er eleverne i deres læring, hvor skal de hen, og hvordan kommer de derhen?
Samarbejdet mellem lærere, elever og klassekammerater
Evidens om læring bruges til at tilpasse undervisningen, så den bedst muligt opfylder elevernes behov

Formativ vurdering set fra vejlederperspektivet
Datapres - forventning om de bruges
Vurderinger uden formål --> ubrugelige resultater
Fokus på beslutninger/formål --> udviklingen af vurderingsprocessen
Med en "beslutningstyret tilgang" ved læreren, hvad der skal gøres med indkomne data, fordi det er tænkt igennem og aftalt FØR, data blev indsamlet

Vurderingen bygger bro mellem undervisning og læring, for vi kan ikke forudsige, hvad eleverne vil lære, uanset hvordan vi tilrettelægger undervisningen
==> iscenesætte effektive læringsmiljøer, der skaber elevengagement og gøre det muligt, at læringen bevæger sig i den tilsigtede retning for eleverne


Sprogets betydning
Ledelsesniveauet
facilitering
Kolleganiveauet
kommunikation
Vejlederniveau
kontekster
samarbejdet mellem matematik- og læsevejleder
selve vejledningssituationen
vejledere - lærere
lærere - lærere
=> Et fælles sprog - at igangsætte reflekterende dialoger, der fremmer elevernes læring

Kommunikationen og den formative anvendelse af resultaterne fra NT
På elevniveau: lærer - elev, elev - elev
På forældreniveau: forældre - elev, forælder - forælder
På samfundsniveau: den politiske retorik og medierne
Hvorfor have en fælles vejledningspraksis?
Grundlaget for udvikling af en vejledningskultur styrkes
Udnyttelse af vores forskellige kompetencer som redskab til at nedbryde evt. barrierer gennem dialog
Fælles ansvar og gå foran i samarbejdet til gavn for elevernes læring og udvikling
Øge bevidstheden om læsning og sprogets betydning for læring i alle fag
Overvejelser omkring fællesmængdens indhold i den nye vejledningspraksis
Hvordan kan jeg bidrage til en opkvalificering af elevernes læsning?
Udviklingsmuligheder:
Ledelsesmæssig rammesætning for vejledningen
Systematiske konferencer, herunder handleplaner
Vejledning af klasseteam (dan./mat.) -> andre fag/faglærere, herunder formative strategier
Observation i klassen
Kurser for fagteam, afdelinger, klasser
Inspirationsmaterialer
Konkrete undervisningsforløb til undervisningen:
læseteknikker, læseforståelsesstrategier, faglig læsning, afkodning og sprogforståelse
eksempel: forløb omkring morfemkendskab 6. årgang
bruge resultaterne formativt --> ændre undervisningen i dansk/matematik
Hvor kan sproget stå i vejen for, at eleverne kan løse deres matematikopgaver?
Er der sammenhænge mellem nogle af profilområderne i læsning og de matematiske områder?
Fællesmængden og NT i matematik
Elevprofilerne i læsning kan give matematiklæren en ny tilgang til undervisningen til gavn for elevernes læring
Den sproglige dimension vs den faglige dimension; der hvor eleven ikke har formået at dekomponere det sprogligt, kan eleven ikke svare rigtigt, fordi eleven ikke ved, hvordan det skal operationaliseres.
Muligt tiltag: anvende et Wahl-skema til at understøtte forståelsen i matematik
Udviklingsplan
Udvikling af en fælles vejledningspraksis, som understøtter en formativ brug af resultaterne fra de nationale test
Hvordan kan matematik- og læsevejleder i samarbejde udvikle en fælles vejledningspraksis, som understøtter en formativ brug af resultaterne fra de nationale test?
Overvejelser omkring fællesmængdens indhold
i forhold til de nationale test
Vigtige pointer fra min empiri
Kompleksitetsreduktion
Strategier for formative vurderinger
Sprogets betydning
Vejledningen foregår i et komplekst genstandsfelt med forskellige vidensgrundlag, som kræver forskellige vejledningskompetencer
Full transcript