Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Thematisch werken - De Kiezel, Best

20 juni 2017
by

Onderwijs Maak Je Samen

on 25 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Thematisch werken - De Kiezel, Best

Thematisch werken .
Basisschool De Kiezel, Best
Bronnen
Jaarplanning

(Tussen)doelen
Goede vragen stimuleren...
= goede vragen stellen

Concretiseren....
Hoe komen we tot goede,
verdiepende vragen?
Een schaal voor leerlingen om hun vorderingen bij te houden:
Evaluatie
leerlingfeedback
logboek
portfolio
Hebben de leerlingen zicht op het leerproces?
gedragspatroongrafiek
datamuur
Quiz
www.mijnquiz.nl/
www.leraar24.nl/video/1303
coöperatieve leerstrategieën
Voorbeeld van thema verdeling - groep 1 t/m 8...
Hoe kun je de kennis en vaardigheden toetsen?
http://www.webkwestie.nl/
www.socrative.nl
Hoe kunnen we leerlingen goede onderzoeksvragen laten stellen?

Aan welke doelen dienen we te voldoen?

Hoe ziet onze themaplanning eruit voor 2017-2018?
VRAGEN VOOR VANMIDDAG...


Noem of toon de startfocus/ introductie van het onderwerp..
Spreek een tijdslimiet af en laat de leerlingen (in groepjes) daarbinnen zoveel mogelijk vragen stellen.
CHECK 1: Laat de leerlingen hun vragen ordenen onder twee kopjes: open vragen en gesloten vragen.
CHECK 2: Laat ze vervolgens met ten minste een medeleerling bij elke vraag nagaan of het een opzoek- of onderzoeksvraag is.
Stimuleer ze waar nodig ten minste een gesloten vraag te veranderen in een open vraag.
Laat ze vervolgens de drie belangrijkste / bruikbaarste vragen uitkiezen en uitleggen waarom ze deze zo belangrijk vinden.
Tenslotte moeten de leerlingen bedenken hoe ze deze vragen nu gaan gebruiken om antwoorden te vinden. Wat moeten ze doen om aan antwoorden te kunnen komen?
VRAGEN-FOCUS = LEERHOUDING
a. Stel zoveel vragen als je kunt. Blijf zolang mogelijk doorgaan (binnen de aangegeven tijd).
b. Onderbreek het vragenstellen niet om daarover te discussiëren, de vragen te beoordelen of ze te
beantwoorden.
c. Schrijf de vraag steeds precies op, zoals die bij je opkomt.
d. Verander alle stellingen / uitspraken / oordelen die in je opkomen in vragen.

Deze laatste regel is toegevoegd omdat soms iets genoteerd wordt dat eigenlijk geen vraag is. Voorbeeld: Niemand kon uitleggen waardoor dat gebeurde. Het woordje waardoor zet hen dan op het verkeerde been. Deze vierde regel helpt dan om de echte vraag te formuleren, zoals Waardoor gebeurde dat? Of Wie zou kunnen uitleggen waardoor dat gebeurde?

evaluatie
Wat gebeurt er als...?
5x waarom
1) bekijk het filmpje
2) bedenk in tweetallen zoveel
mogelijk vragen (grote vlak)
3) bekijk de vragen kritisch en
schrijf (na aanscherping) de twee
meest verdiepende vragen op
(kleine vlakken)


brainstorm
aanscherping
aanscherping
onderstreep hoofdkenmerk
zie voorbeeld...
Hoe zou je dit
in kunnen zetten?

...naast de methode
1-2
3-4
5-6
7-8
Nadenken over:
- Verdeling van thema's over twee jaar
- Periodes over het jaar verdelen (dwarsverbanden zoeken binnen leerjaren)
- Eerste twee weken aandacht voor ICT vaardigheden
- Techniek als week-thema aanbieden.
- Halverwege het jaar wisselen van de Techniektorens.
- Topografie in groep 6-7-8 inplannen
- aan de slag per bouw
- vul de jaarplanning in met thema's
- welke thema's zijn interessant
voor schooljaar 2018-2019?
Full transcript