Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

2-2-2015

No description
by

willeke evertse

on 23 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 2-2-2015

oplossingsgericht werken 1
coördineren in en tussen pedagogische contexten
Toets

In staat is de integratie van een kind of jongere binnen de maatschappij af te stemmen op integratie binnen het gezin;
Trajecten kan uitzetten, die de afstemming tussen de opvoedingsmilieus ten doel hebben en het leren en de ontwikkeling bevorderen;
In staat is de specifieke invalshoek en deskundigheid van de pedagoog en van verschillende betrokken disciplines te benoemen;
In staat is om samen te werken met verschillende disciplines.


Leerdoelen – vervolg-

Kennismaking met klas en docent
(willeke.evertse@hu.nl)
Coördineren: wat zijn je ervaringen?
Coördineren: wat zijn je verwachtingen?

Introductie

Introductie
Coördineren: hoe en wat
Oplossingsgericht werken
Opdrachten


Programma

- College 1

Onderwijseenheid Coördineren
in en tussen pedagogische contexten

Leerdoelen:
In zijn wijze van begeleiden rekening houdt met de
waarden, normen, zeden en gebruiken en eigen kracht van cliënten;
In staat is complexe opvoedingssituaties te analyseren
en van daaruit te werken mét cliënten
Een brug kan slaan tussen opvoeders in verschillende opvoedingscontexten wat betreft hun vermogen tot communicatie over waarden, normen, opvattingen en gedragingen die hun opvoedend handelen kenmerken;
Adequate gesprekstechnieken kan inzetten;
Kennis heeft van mediation;
Kennis heeft van de opvattingen van restorative practices
Beschikt over kennis van veel voorkomende opvoedingscontexten;
Coördineren in en tussen pedagogische contexten

film

Hoe zou jij het anders doen?
Hoe zouden anderen aan je merken dat je het anders doet?
Wat zou je anders doen?
Hoe reageren anderen op jou?
Wat moet er nog bijkomen om een groot mirakel te worden?
(antwoorden moeten doorgevraagd kunnen worden: wat zou je dan anders doen? Hoe zou je dat anders doen?)

Vragen

Stap 1
Neem eens een leerling/jongere/kind voor ogen die je goed kent en die zowel in de groep als bij jezelf goed valt. Iedereen heeft in de groep wel zo'n 'lievelingskind'. Maak eens een lijstje met krachtbronnen die jij bij die jongere/kind aantreft. Het kan van alles zijn: intelligentie, inzet, motivatie, vriendelijkheid, bereidheid om anderen bij te staan, stiptheid, een stabiel thuismilieu enzovoort

Geef ruimte aan het gevoel hoe prettig het is als je deze oefening doet en bedenk hoe deze oefening (van achter je bureau) je houding en gedrag tegenover die leerling ten goede kan komen.

Stap 2
Neem nu een jongere/kind voor ogen die je - als je heel eerlijk bent - eigenlijk niet zo graag in de groep hebt en van wie je weet dat hij bij zijn groepsgenoten ook niet zo goed valt. Neem even afstand, concentreer je op hem en vraag je af over welke krachtbronnen hij, ondanks alles wat je dwarszit, (toch nog) beschikt. Leg een lijstje aan van alle (mogelijk) opbouwende kenmerken.
 
Ontdek dat je al snel op een andere manier tegen deze jongeren/kinderen gaat aankijken! Overweeg eens wat voor effect het zou kunnen hebben als je hem/haar er te zijner tijd op aanspreekt en hoe je hem/haar het beste een compliment zou kunnen geven.
Thuisopdracht : verhoog je gevoeligheid voor krachtbronnen bij je doelgroep


Basishouding (contact,context,complimenteren);
Schaalvragen;
Uitzonderingen;
Doelen stellen;
Wondervraag.

De Technieken

Grondhouding niet weten
Ouder(s en kinderen) deskundigen van eigen wereld
Niet snel weten …… ‘ en nog meer?’
Vooral vragen
Eigen doelen in eigen woorden
Eigen stapjes in eigen tempo
Praten over oplossingen
Hoe is het je gelukt, wat gaat beter
Voegen naar taal/metaforen van cliënten
Alle krachten naar voren halen
Voortdurend zoeken
Veel complimenten uitlokken


Oplossingsgericht

Onderstaande dia’s uit
Bruns, Eric J. (2009) The Evidence Base for Wraparound and Strengths-Based Approaches, Presented at the CASSP 25th Anniversary Systems of Care Program Annual Meeting of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, October 26, 2009, Honolulu, Hawaii

Context oplossingsgericht werken

1. ‘Goedzoekers’: een programma dat leerkrachten de mogelijkheid biedt om op een oplossingsgerichte manier met kinderen te werken, zowel individueel alsook in groepsverband. Dit programma is gebaseerd op het Finse programma “Kids’ Skills”. Een programma dat ook uitstekend kan worden toegepast door IB-ers.
2. ‘Oplossingsgerichte gesprekken voeren met ouders’: een programma en bruikbaar gereedschap om constructieve gesprekken met ouders te voeren.
3. ‘Oplossingsgericht Coachen & Managen’: een driedaags trainingsprogramma om op indringende wijze kennis te maken met de Oplossingsgerichte benadering.
4. ‘Mastercourse Oplossingsgericht Coachen & Managen’: 5 x een 2-daagse
Meerdere Bureaus die zich inmiddels profileren op de Oplossingsgerichte Benaderingswijze, evenals een paar Onderwijsbegeleidingsdiensten.
Jeugdzorg.
Passend onderwijs.
Eigen kracht centrale
Signs of safety


Voorbeelden in Nederland

De oplossingsgerichte beweging is eind 70er jaren ontstaan in de Verenigde Staten. Aanvankelijk in de therapeutische setting en al snel ontwikkeld naar management, coaching en educatie.
Met deze inmiddels internationale beweging worden ook in het onderwijs en de jeugdhulpverlening zeer goede en hoopgevende resultaten geboekt.


Ontstaansgeschiedenis

Als iets niet kapot is, repareer het dan niet.
Stop met wat niet werkt, en doe iets anders
Doe meer van wat wel werkt
Leer van en aan anderen wat werkt.

Het is een ‘beweging’ die gekenmerkt wordt door de volgende doelen:
Genereren van hoop op verandering
Respectvolle/authentieke aandacht
Geef de ander het gevoel dat hij/zij begrepen wordt.


De uitgangspunten van de Oplossingsgerichte benaderingswijze:


Vanavond, als je in je bed ligt en in slaap bent gevallen, vindt er een wonder plaats.
Het wonder is, dat alles wat je altijd al wilde gaan doen in werk of prive, ook daadwerkelijk gerealiseerd is geworden.
En als je wakker wordt realiseer je je dat alles anders is. Het wonder is gebeurd.
Wat is het eerste dat je doet als je je ogen opent?

De wondervraag

Doel: verantwoordelijkheid nemen en een begin maken met veranderen.
In tweetallen.
Neem iets in gedachten dat je graag anders wilt (werk of privé) en maak er een beeld van: zie wat je ziet, voel wat je voelt en hoor wat je hoort. Hardop uitspreken is niet nodig.
Dan volgt de wondervraag (zie volgende dia)
Hierna stellen we vragen (hoe zou je het anders doen etc).


Oefening: de wondervraag

Laura Burger Lucas, ohana coaching, 2009; adapted from the work of Insoo Kim Berg

Have their parents be proud of them
Please their parents and other adults
Be accepted as a part of a social group
Be active and involved in activities with others
Learn new things
Be surprised and surprise others
Voice their opinions and choices
Make choices when given an opportunity

Until proven otherwise, we believe all children want to…

Laura Burger Lucas, ohana coaching, 2009; adapted from the work of Insoo Kim Berg

Be proud of their child
Have a positive influence on their child
Hear good news about their child and about what their child does well
Provide their child a good education and a good chance of success in life
See their child’s future as better than their own
Have a good relationship with their child
Feel hopeful about their child
Believe they are good parents

Until proven otherwise, we believe that all parents want to…

Sociaal constructivisme

Ieder leeft in een andere werkelijkheid
Taal
Temperament
Sekse
Ouder(s)
Ervaringen
Opleiding


oplossingsgericht werken
handout Koppejan
participatie moet je leren
http://www.quizlet.nl/quiz/324969/dierologie--welk-dier-ben-jij/
welk dier ben jij?
Interessante filmpjes en radiodocumentaires:
Kevin, zijn verhaal
over Kevin
oplossingsgericht werken 2
Programma


http://www.leraar24.nl/video/1765

Nabespreken van de film:
Herken je de technieken?
Heb je vragen of opmerkingen nav de film?
Nu ga je zelf aan de gang….


Een laatste voorbeeld:

1 Verhelderen van de veranderbehoefte
Waar heb je last van? Hoe heb je er last van? Wat wil je veranderen?
2 Definiëren van de gewenste toestand
Welke concrete positieve resultaten wil je bereiken?
3 Vaststellen van het platform
Wat gaat al goed? Wat is er al bereikt? Hoe is dat gelukt?
4 Analyseren van eerder succes
Wanneer ging het al beter? Hoe is dat bruikbaar?
5 Eén stapje vooruit zetten
Wat is het volgende stapje vooruit van hier?
6 Vooruitgang monitoren
Wat gaat er beter? Wat is er bereikt? Hoe helpt dat? Wat heeft goed gewerkt?
7 Vaststellen van de verdere veranderbehoefte
Voldoende bereikt of verder veranderen?

De 7 stappen van oplossingsgericht werken


Filmisch interviewen
En wat nog meer?Wat deed jij daar anders (belonen)

WondervraagGeen doel
Geen invloed op situatie

Wel doel
Geen invloed

Kan doel formuleren
Enig inzicht in eigen aandeel

De wondervraag

Je laat de inbrenger doelen formuleren in eigen woorden.

Doelen stellen

Voorbeeld schaalvragen

Uitleggen hoe je werkt
Probleembeschrijving: vraag naar perceptie van client, respecteer de taal van de client, hoe beinvloedt de client het probleem, wat heeft de client reeds geprobeerd, wat is het belangrijkste voor de client om als eerste aan te werken.
Werken met clienten aan wat zij zouden willen; typen relaties.


Start: aandacht schenken aan wat de client wil

Luisteren
Non verbaal gedrag van de pedagoog
Sleutel woorden van de client echoen
Open vragen stellen
Parafraseren
Gebruik van de stilte
Opmerken van non verbaal gedrag van de client
Zelfonthulling
Proces van opmerken (inhoud en betrekking)
Complimenteren
Bevestigen van perceptie van de client
Empathie
Focus terugbrengen bij de client
Bevorderen van oplossingsgericht praten

Niet wetende houding

Niet-weten

Basishouding

Wat heb je geleerd? Wat ga je daarmee doen?

A. Wat maakte dat het stopte? Wat hielp?
B. Wat deed je om eruit te komen? Wat hielp?
C. Hoe is het hier? Welke verschillen?

Oplossingsgericht werken

10

Welke interventies?

A. Wat is de oorzaak?
B. Hoe werd het zo erg?
C. Welke diagnose?

Probleemgericht werken


Socialiseren
Context verkennen
Openen

Uitzonderingen
Hulpbronnen
Doel bepalen
Huidige situatie in kaart brengen

Samenvatting en complimenten
Brug maken


Oplossingsgericht gesprek

samenvattend

http://www.leraar24.nl/video/1953


Basisgespreksvaardigheden? Wat zijn dat?
Hoe verloopt een oplossingsgericht gesprek?
Wat kun je zeggen over de basishouding voor een OW gesprek?
Wat kun je zeggen over de fasering van het gesprek?
Wat kun je zeggen over de verschillende technieken?

Vraag aan studenten


1 student is procesbegeleider.
Laat hen een gesprek (adhv onderstaande vragen) voeren nav de bestudeerde stof.Cirkel gesprek

Vragen nav lezen studiehandleiding?
Toelichting op beoordelingsformulier.
Cirkelgesprek over huiswerk.
Opbouw oplossingsgericht gesprek.
Samenvatting technieken.
Casus: oefenen
Thuisopdrachten.
eigen invloed?

Neem de klacht serieus
Hoe is het je gelukt hiermee om te gaan
Wees voortdurend alert op krachten
uitzonderingen
Wat is anders als ik hier niet meer kom
Wat is er anders in de situatie
Wat ziet jouw kind je anders doen
Wat doe jij anders …..

Hoe inschatten?

Vraag naar uitzonderingen uit het verleden.
Vraag naar details.
Wie, wat wanneer en waar van de uitzondering.
Parafraseer en vat de verschillen samen.
Uitzonderingen

Pre-sessieverandering inschalen
Inschalen van motivatie en zelfvertrouwen.
Schaalvragen

opening
inhoud
afsluiting
Eerst jouw relatie met cliënt inschatten
Bezoekerstypische relatie (gedwongen)
Klachttypische relatie
Klanttypische relatie
“Stel je voor …….
Heeft er in de afgelopen tijd al eens een ietsiepietsie van het wonder plaatsgevonden?
Zou het mogelijk zijn nog een keer iets van dit wonder te laten gebeuren?

1. Vanuit Ecologisch perspectief onderzoek je het politiek- en maatschappelijk krachtenveld rond een organisatie?
2. Welke probleemstelling zou je binnen deze organisatie kunnen bedenken?
3. Hoe kun je faciliteren en inhoudelijk afstemmen op de probleemstelling en hoe kun je hier een beleidsadvies voor maken?

In je reflectie is het van belang om te kijken naar het HANDELEN van jou als persoon met jezelf, als persoon in de organisatie en als professional

EK vragen
PR vragen
Eigen Kracht
Instanties krijgen altijd kritiek over slechte onderlinge samenwerking
Het geloof is sterk dat de kwaliteit van de hulp
verbetert als instanties maar beter met elkaar
samenwerken
Maar heel zelden horen we dat instanties beter met families zouden moeten samenwerken (De Kanteling)

Welzijn nieuwe stijl

Jeugdzorg,
WMO, Welzijn Nieuwe stijl
WWnVermogen.
Passend onderwijs,
AWBZ -begeleiding.

Transities richting eigen kracht


Transitie richting Eigen Kracht


De burger heeft de regie
Op basis van gelijkwaardigheid (halen en brengen)
Benutten van (sociale-) hulpbronnen
Maak de kring groter
Onderliggende waarden
Grondhouding

Kernpunten Eigen Kracht

RP richt zich op: herstel en opbouw van relaties
Versterken van het oplossend vermogen van burgers
Gebruik maken van het netwerk

Range Formeel <- -> informeel 

Emoties volgens Tomkins
Schaamte

Hypothese: mensen zijn gelukkiger, meer coöperatief en productief en meer gericht op positieve veranderingen wanneer professionals dingen met hen doen in plaats van over/voor
Investering in sociaal kapitaal:
Restorative justice: echt recht
Social work: gericht op empowerment
Onderwijs: verantwoordelijke klassen

Ervaringen Hull: city of restorative practices

Eigen kracht conferentie:bijeenkomst van professionals, familie en hun netwerk. Met als doel een plan te maken als antwoord op de vraag die er ligt.
 E = K x A

EKC/RPKijkopdracht:
Wat valt je op?
Wat vind je ervan?
Wat is de rol van de gespreksleider/ coördinator?

Eigen kracht Conferentie: Bijeenkomst van professionals, familie en hun netwerk.

Doel: plan maken als antwoord op de vraag die er ligt
Kenmerken bijeenkomsten:
- voorbereiding: coördinator (onafhankelijk)
- besloten deel met familie en netwerk, plan opstellen

Eigen Kracht Centrale

Zorg wordt onbetaalbaar.

Tijd om het primaat te leggen bij het gewone leven op eigen kracht van de burger.

 De samenleving heeft een voorzieningenstructuur opgebouwd, die onbetaalbaar blijkt.

geen bevoogding maar vertrouwen op de eigen kracht van burgers
geen zorgafhankelijkheid maar burgers maken hun eigen plan
geen ongevraagde adviezen maar betrokken professionals die werkelijk in contact zijn
geen betutteling van kwetsbare burgers, ook zij moeten leren eigen plannen maken
geen ongevraagde zorg, advies en hulp, maar alleen en pas dan als de burger daarom vraagt.Van verzorgingsstaat naar burgerparticipatie

Formeel: De Eigen Kracht Centrale en de Eigen Kracht Conferenties.
Informeel: Eigen Kracht.

Eigen Kracht

Eigen Kracht (jeugdzorg 3.0)


Hoe kunnen gemeenten èn bezuinigen èn kwaliteit bieden èn een dure voorzieningenstructuur in stand houden?

http://www.npo.nl/beschadigd/12-02-2015/KN_1667118
Oplossingsgericht werken:
vanaf 2.28 min.
Niels
moeder
school
gezinsvoogd
interessante youtube filmpjes over schuld, schaamte, kwetsbaarheid check Brene Brown!
Er wordt nog gezocht naar het 'hoe':
Het keukentafelgesprek? Generiek erop af? Met welzijn nieuwe stijl? Geldstromen in kaart brengen? Masterclasses jeugdzorg? Te rade gaan bij jeugdzorgaanbieders en kernpartners?

Hoe?
zal zorg betaalbaar moeten worden
moeten we transities verbinden
moeten we samen gaan opvoeden
moeten we van de claimcultuur af
de gemeente zal haar relatie met de burger anders moeten inrichten.
uiteindelijk
Van indicatiestelling naar vraaggericht
Erik Gerritsen over Eigen Kracht Conferentie en Hogescholen
Lodewijk Asscher en Paul Nixon over eigen kracht conferenties
eigenkracht.nl

outreachend werken + vergader technieken
De casus heb je thuis gelezen.
Bespreek samen hoe je het gesprek met Ruud zou willen aanpakken, pas de theorie toe. (10 minuten).
Hierna gaan alle studenten die Ruud spelen met de docent mee naar de gang. Ruud krijgt een extra instructie voor zijn rol.Werkwijze

Cruciale momenten in de legitimering van het outreachende werk:
Onderzoeken van de melding
Wel of geen voorinformatie inwinnen
Het besluit om er al of niet op af te gaan
Hoe, wanneer en met wie ga je erop af
Privacy


Outreachend werken

Motivatiecyclus

Stel jullie gaan outreachend werken:
Wat doe je dan?
Waar moet je op letten?
Wat moet je kennen en kunnen?
Valkuilen en uitdagingen?
Wat kan jou helpen?
Waar komen jullie het in de praktijk tegen?

Outreachend werken

Kijk naar de opname.
Wat spreekt je aan? Wat niet?
Wat zijn de consequenties voor jouw werk als pedagoog?
Wat kun je al? Wat dien jij te leren?
Wat is de link met de OE coordineren?
Expert van het gewone leven

Tijdens de vergadering

Agendapunten inleiden
besluiten (laten) nemen over structuur en tijdsplanning
Tijdsplanning en procedure bewaken
Gesprek gaande houden
Standpunten verhelderen
Vragen naar de bedoeling
Samenvatten
Conclusies trekken
Orde bewaken
Open klimaat bevorderen

Voor de vergadering

Data en tijd vaststellen
Agenda opstellen
Vaststellen welke informatie verstrekt moet worden
Discussie voorbereiden

Voorzitterstaken


Elk team geeft een presentatie nav de cirkel opdrachten. Creatief en kritisch.


Toets: groepsopdracht.


Maak een groepje van drie, een student speelt Ruud, Ruud is wantrouwend en twijfelt of hij wel met de hulpverlener in gesprek moet gaan. De andere student speelt de hulpverlener, je inzet is om te komen tot een goede omgangsregeling en het contact (zakelijk) tussen Ruud en Tatjana zou hersteld moeten worden in het belang van Ilonka. De derde student observeert. Wissel van rol.
Beantwoord de volgende vragen op papier:
Wat vind je goed aan de handelswijze van de werker? Let hierbij zowel op verbale als non-verbale aspecten.
Wat valt je op aan de reactie van de cliënt?
Welke tips heb je voor de werker?
Wat leer je van dit fragment?


Laagdrempelig en informeel
Aansluiten bij sterke kant
Motiveren tot gedragsverandering
Brugfunctie
Samenwerking andere professionals

Outreachend werken

Kijk naar de opname.
Wat spreekt je aan? Wat niet?
Wat zijn de consequenties voor jouw werk als pedagoog?
Wat kun je al? Wat dien jij te leren?
Wat is de link met de OE coördineren?
De nieuwe professional

http://www.npodoc.nl/speel.RBX_NTR_796102.html


Programmamaker Jennifer Pettersson en Katinka Baehr weten hoe moeilijk het soms is, het opvoeden van één of meer kinderen. In de driedelige serie Eerste hulp bij opvoeden, portretteren ze doodgewone ouders die niet weten wat ze aan moeten met hun doodgewone kinderen.
Mediation
Neem samen de casus door.
Bedenk samen hoe je dit zou willen aanpakken?
Casus oefenen:

De 7 fasen van het mediationproces:
Voorbereidingsfase
Openingsfase
Exploratiefase
Draai- of kantelfase
Onderhandelingsfase
Besluitvormingsfase
Afsluitingsfase
Mediation is een vorm van conflictoplossing via bemiddeling door een onafhankelijke derde.

Mediation vindt plaats op vrijwillige basis.


Theorie: Mediation

Waar dien je als pedagoog rekening mee te houden?
Wat neem je mee vanuit de artikelen die je hebt gelezen?
Wat neem je mee vanuit eigen ervaring en propedeuse?
Welke aandachtspunten heb je voor jezelf?


Werken met verschillende culturen

College 5


Podium Coördineren in en tussen pedagogische contexten


Welke methodieken van de besproken methodieken zou je in de mediation kunnen toepassen?

Waneer en in welke opvoedingscontext zou je mediation kunnen toepassen?


Medaition en R.P.

13

Mediationstijlen:

Faciliterende stijl
Evaluatieve stijl
Transformatieve stijl
Narratieve stijl.
Theorie: Mediation

Inleiding

11


Botsing van onderliggende belangen, doelen en waarden met die van de wederpartij
Onderlinge afhankelijkheid.
Van onderhuids naar openlijk
Groei van omvang en diepte


Ontlopen
Toegeven
Forceren
Compromissen sluiten
Integreren

Theorie: Mediation

conflicten en conflictstijlen
Kenmerken van een conflict:
Voorkeurstijlen voor conflicthantering:
Oefening:
-In tweetallen:
1
2
- Pleanair:

Inventarisatie
jongeren
Filmpjes:

http://www.jeugdenzo.nl/
Theorie:Straatcultuur

Kenmerken van straatcultuur:
Masculien
weren geweld en agressie niet
meisjes en vrouwen behandelen als lustobject
Wantrouwen vs Loyaliteit (postcodeloyaliteit)
Wij-cultuur
Hiërarchie
Respect
Eer en eergevoel "dissen"
Underdoggevoel
Anti-autoritair
Straattaal
nadruk op genieten'"chillen" alcohol, drugs, fastfood

Theorie: Straatcultuur

Wat is jeugdparticipatie?

Waarom jeugdparticipatie?

Stappenplan

Theorie:JeugdparticipatieJongerenwerkhttp://www.npo.nl/vpro-tegenlicht/01-02-2015/VPWON_1232873
Kritische blik op school als systeem:
Pas in verbinding wordt zichtbaar wie je bent! Gezien, gehoord worden, er mogen zijn..........
Naast gezien en gehoord worden, gevoeld worden en voelen!
Niet zoeken wat er mis is maar zien wat er speelt, doen wat werkt! Hoe maken we die omslag? Hoe gaan de dat zien?
oefencasus toets:
Youri

Lees onderstaande casus
Youri is een jongen van 16 jaar. Hij zit in de vierdeklas van de Havo. Vader en moeder hebben alle twee een goede maar ook drukke baan. Vader heeft een eigen kleding zaak. Moeder werkt als manager op een HBO. Beide zijn regelmatig in het buitenland vanwege hun werk.
Youri lijkt dat niet erg te vinden. Hij heeft genoeg vrienden die dan bij hem komen slapen.
De school van Youri constateert dat het de laatste maanden niet goed gaat op school. Ondanks dat Youri voor de tweede keer in klas vier zit, zijn de schoolresultaten erg slecht. Tevens wordt hij veel de klas uitgestuurd wegens brutaal gedrag of hij komt niet naar school. De meeste leraren zijn het gedrag van Youri zat en willen hem het liefst niet meer in de klas hebben temeer dat steeds meer jongeren in deze klas het gedrag van Youri copieren. De enige die nog een beetje vat heeft op Youri is de mentrix van Youri . De zorgcoördinator, die ooit de opleiding ecologische pedagogiek heeftgestudeerd, wil graag meer leefgebieden van Youri in kaart brengen om zo een breder beeld te krijgen over wie Youri is. En schakelt schoolmaatschappelijk werk.
De schoolmaatschappelijk werkster doet een klein onderzoekje en constateert het volgende:.
Ook in buurt zijn er veel klachten over een groep waarvan Youri deel uitmaakt. Ze veroorzaken zowel door de week als in het weekend veel overlast in de wijk (scheuren met brommers, harde muziek en na afloop veel blikjes bier op straat). Tevens zijn er geluiden dat de groep drugs dealt. Youri wordt als de leider van de groep gezien. Zowel de buurtcoach als de wijkagent zijn op de hoogte van de problemen en beiden willen dat er verandering komt. De buurtcoach heeft al menige aanvaringen gehad met de groep wegens ordeverstoringen tijdens de zaterdagse bijeenkomsten voor buurtjongeren. Youri heeft een aantal bedreigingen geuit naar de buurtcoach (“als jij de politie belt maak ik je kapot”).
De schoolmaatschappelijkwerkster heeft een overleg gepland met de mentrix, buurtcoach en wijkagent.
Haar idee is om tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen.
Vandaag is de vergadering.
Doel van de vergadering: komen tot afstemming in plan van aanpak.
Rollen:
- Schoolmaatschappelijk werkster heeft de faciliterende rol en vertegenwoordigt het standpunt van school.
- Mentrix heeft een dubbele houding: zij geloofd nog in de kansen van Youri maar snapt ook wel haar collega’s.
- Buurtcoach: is het gedoe rond Youri zat. Het opbouwwerk waar hij vele jaren in heeft geïnvesteerd lijkt nu net z’n vruchten af te werpen. De laatste drie maanden lijkt het weer af te brokkelen door de onrust van Youri en zijn vrienden. Jongeren blijven weg uit angst voor Youri.
- Wijkagent wil straffe maatregelen en wil een veilige wijk.
Opdracht:
Maak een groep van 4.
Verdeel de rollen.
Maak een plan.
Bepaal je positie. Analyseer de situatie vanuit jouw rol. Bepaal je standpunt.
Jullie krijgen extra instructies op de gang van de docent.
In gesprek! gesprek duurt 20 minuten.
Bespreek dit 10 minuten na (op basis van de toetscriteria).
Vragen voor de docent?Inleven in je rol
opvoeden.nl


http://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-over-de-jeugdsector/2016/Deelnemers-tevreden-over-Eigen-Kracht?utm_source=10+maart+2016%2c+nummer+8&utm_medium=email&utm_campaign=NieuwsbriefJeugd&cid=BE8A6323-4CB9-4D8B-8A33-F9BB3724EEC7
Nieuws NJI Eigen Kracht
interessante links voor de toets
https://www.zwolle.nl/sites/default/files/regiovisie_huiselijk_geweld_ijsselland_def.pdf

Cirkelgesprek

Neem een “praatstok”.
Bepaal vooraf welke student de faciliterende rol aanneemt. Wissel deze rol per cirkel.
Deze persoon stelt de openingsvragen en geeft de praatstok door aan de persoon links van hem/haar.

Cirkel 1.
De facilitator stelt de volgende vragen:
Openingsvraag: Welke film, die je ooit hebt gezien, zou je de aanwezigen willen aanbevelen en waarom?
Hoe wil je dat anderen met jou omgaan?
Hoe wil je met andere mensen omgaan?
Welke afspraken willen jullie nav bovenstaande vragen met elkaar maken?

Cirkel 2.
De facilitator stelt de volgende vragen:
Wat is jouw mening over oplossingsgericht werken en het ecologische gedachtengoed?
Welke mogelijkheden zie je?
Welke voorbeelden zie je in samenleving/werkveld
Wat gaat dit betekenen voor jou als pedagoog?
Welke kritiek heb je?
Wat vraagt dit aan competenties (kennis/vaardigheden en attitude) van de sociale professional?

Cirkel 3.
Maak samen een plan mbt wat jullie volgende week in de les willen presenteren.
Maak gebruik van de uitkomsten uit cirkel 3.
Ga op zoek naar ontwikkelingen en voorbeelden uit de praktijk.
Wees kritisch en origineel!
De facilitator ziet toe op de gemaakte afspraken (wie doet wat en wanneer).

Cirkel 4.
De facilitator stelt de volgende vragen:
Hoe hebben jullie deze manier van werken ervaren?
Wat vond je prettig?
Wat vond je vervelend?
Welke vragen heb je?
Noteer de zaken die onduidelijk zijn, vragen die je hebt of kritiek en neem dit mee naar de volgende bijeenkomst.
Veel plezier!

http://www.jso.nl/nieuws/oplossingen-jeugdoverlast-liggen-dicht-bron/
jongeren in de lift
onwijze moeders
lifespots
sleutelen met jongeren
nieuwe perspectieven
cases
http://www.topics.nl/leven-na-de-dood-a4051021vk/?utm_term=&utm_campaign=DPN_ED_TOPICS_0000_20170201_EVEN&utm_medium=email&context=playlist/m-verhalen-die-het-hart-raken-b7c730/&utm_source=redactie&utm_content=link

leven na de dood

ouders zijn de echte experts!
loyaliteit
eigen-kracht.nl
http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/em/Onderwijs-maakt-zich-sterk-voor-informele-zorg.html
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Aan-de-slag-met-sociale-netwerken%20%5bMOV-2237000-1.1%5d.pdf
sociale
netwerk strategieën

http://www.verwijsindex.tv/videooverzicht

https://www.allesoversport.nl/artikel/jeugd-participatieladder-sport-zo-maak-je-jeugd-actiever-binnen-de-vereniging/
Full transcript