Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kampania Wrześniowa

Opis wojny obronnej we wrześniu 1939 roku. Autorzy: Jakub Dziczek i Tomek Danicki
by

Tomasz Danicki

on 13 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kampania Wrześniowa

KAMPANIA WRZEŚNIOWA Pozorowany przez Niemców „polski” napad na radiostację w Gliwicach, które były wtedy w granicach Rzeszy. Był on przeprowadzony 31.08.1939 w czwartek. O godz. 20 nadano komunikat „Uwaga, tu Gliwice. Radiostacja znajduje się w polskich rękach.” Adolf Hitler wykorzystał ten incydent jako pretekst do inwazji na Polskę i o godzinie 4:34 pierwsze bombowce zbombardowały cele na terytorium Polski. PROWOKACJA Wojska polskie były rozciągnięte wzdłuż granic, zamiast bronić ważniejszych punktów takich jak miasta, ważne węzły komunikacyjne czy linie rzek. Niemcy bezlitośnie to wykorzystali. Ich lotnictwo bombardowało wszystkie cele na zapleczu frontu. Magazyny, składnice kolejowe, i ważniejsze skrzyżowania dróg. Panował kompletny chaos i to głównie jemu Niemcy zawdzięczają zwycięstwo. Wehrmacht był doskonale zorganizowany i miał miażdżącą przewagę w ludziach i w sprzęcie. Atak na Polskę Stan wojsk na 1.09.1939 GOW A.POMORZE A.POZNAŃ Armia Poznań
Dowódca : Tadeusz Kutrzeba
Zadaniem tej grupy wojsk była obrona
Wielkopolski współpracując z armiami Łódź
i Pomorze. A.ŁÓDŹ Armia Łódź
Dowódca : Juliusz Rómmel
Zadania : Obrona skrzydeł armii Kraków i Poznań
oraz niedopuszczenie wroga do Częstochowy, Warszawy czy Łodzi. Jak na swoje zadania miała stanowczo za mało ludzi. A.KRAKÓW Armia Kraków
Dowódca : Antoni Szylling
Zadanie: Obrona Górnego Śląska i Częstochowy. Chronić skrzydła armii Łódź oraz Karpaty. A.Karpaty Armia Karpaty
Dowódca : Kazimierz Fabrycy
Zadania : Osłona odwrotu wszystkich
innych armii do Warszawy. Zatrzymanie
Niemców na lini Karpat. A.PRUSY Armia Prusy
Dowódca : Stefan Dąb-Bierniacki
Zadania : Miała stanowić odwód dla armii
Poznań i Łódź oraz wypełnić ewentualnie
powstałe luki pomiędzy nimi. Odwód Kutno A.MODLIN Armia Modlin
Dowódca : Emil Krukowicz-Przedrzymirski
Zadanie : Bronienie za wszelką cenę podejścia do Warszawy od strony Prus Wschodnich. SGO NAREW Samodzielna Grupa Operacyjna Narew
Dowódca : Czesław Młot-Fijałkowski
Zadanie : Ochrona falnki armi Modlin, ewentualny kontratak na Prusy Wschodnie, ochrona ewakuacji cywilów na wschód.
Niewielka liczebność. Grupa Obrony Wybrzeża
Dowódca: Kontradmirał Józef Unrug
Zadanie: Obrona Pomorza Gdańskiego, portu w Gdyni i półwyspu helskiego ROZMIESZCZENIE WOJSK PRZED WYBUCHEM WOJNY Grupa Armii "PÓŁNOC" Grupa Armii "PÓŁNOC" Grupa Armii "POŁUDNIE" Grupa Armii "POŁUDNIE" Grupa Armii "POŁUDNIE"
Korpus Słowacki Dowódcy niemieccy Fedor von Bock Dowódca grupy armii PÓŁNOC Gerd von Rundstedt Dowódca grupy armii POŁUDNIE Ferdinand Čatloš Dowódca słowackiej armii "Bernolak" Siemon Tymoszenko Dowódca frontu ukraińskiego Dowódcy radzieccy Michaił Kowalow Dowódca frontu białoruskiego Front Białoruski Front Ukraiński Dowódca : Władysław Bartnowski
Zadaniem tego związku operacyjnego było
zatrzymanie natarcia z Prus Wschodnich oraz
z kierunku zachodniej granicy Polski. Najważniejsze bitwy I faza - natarcie Polaków na Stryków (9-12 września)
II faza - natarcie Polaków na Łowicz (13-15 września)
III faza - odwrót w kierunku Warszawy, w czasie którego polskie siły uległy rozbiciu. Bitwa nad Bzurą inaczej zwana bitwą pod Kutnem rozegrała się w dniach od 9 do 18-22 września 1939 roku. Była to największa bitwa podczas kampanii 1939 roku. Została stoczona przez dwie polskie armie "Poznań" i "Pomorze" z niemieckimi 8 Armią (gen. Johannes Blaskowitz) i 10 Armią (gen. Walter von Reichenau) z Grupy Armii Południe. Była to największa bitwa podczas Kampanii Wrześniowej. Bitwa nad Bzurą była jedyną przeprowadzoną na tak wielką skalę operacją zaczepną przeciwko III Rzeszy aż do 1941 roku. BITWA NAD BZURĄ 9.IX-22.IX OBLĘŻENIE WARSZAWY 8.IX - 28.IX W toku walk obronnych poległo w mieście 2 000 żołnierzy, a rany odniosło 15 000. Natomiast straty ludności cywilnej wyniosły: 10 000 zabitych i 50 000 rannych Wermacht:
1500 zabitych
5000 rannych 26.IX podjęto decyzje o zaprzestaniu walki ze względu na
sytuację ludności cywilnej. 28.IX ogłoszono kapitulacje Plan operacyjny "Zachód" Pułkownik Wacław Stachiewicz Plan "Zachód" zakładał defensywne działania. Naczelne Dowództwo polskie zamierzało zbudować ostateczną linię obrony na Wiśle, Narwi i Sanie. Niemniej jednak przewidywano również niemożność utrzymania się na tej pozycji przez dłuższy czas z powodu olbrzymiej przewagi przeciwnika, ostatnim bastionem miał być zatem obszar w rejonie granicy z Węgrami i Rumunią, na tzw. przedmościu rumuńskim. Istotne miejsce w Planie Zachód zajmowało także założenie o pomocy zachodnich sojuszników. Jedną z głównych przyczyn niepowodzenia Planu Zachód było założenie, iż Brytyjczycy i Francuzi przyjdą Polsce z pomocą. Fall Weiss Naczelne Dowództwo Wermachtu Zakładał on rozpoczęcie działań wojennych bez aktu wypowiedzenia wojny i prowadzenie jej według doktryny Blitzkriegu. Fall Weiss sprowadzał się do uderzenia na Polskę z trzech kierunków: główne uderzenie Wehrmachtu wzdłuż zachodniej granicy Polski, uderzenie z północy, a więc z terenu Prus Wschodnich i Pomorza oraz uderzenie z południa - z terenu zależnej od Niemiec Słowacji.
Podstawowym założeniem planu był szybki marsz z trzech głównych kierunków na Warszawę oraz odcięcie i zniszczenie większości polskich sił na zachód od Wisły. Wieluń 1.IX.1939 Nalot przeprowadzono nagle, bez wypowiedzenia wojny Polsce przez III Rzeszę. Jego skutkiem było zniszczenie zabudowy miejscowości w 75 procentach, ze szpitalem i zabytkami włącznie. Szacunki odnośnie strat w ludności są bardzo rozbieżne.
Zazwyczaj przyjmuje się, że nalot na Wieluń rozpoczął II wojnę światową, jako pierwszy chronologicznie akt agresji Niemiec wobec Polski, nie ma jednak w tej sprawie jednomyślności Wolfram von Richthofen
Niemiecki lotnik, feldmarszałek lotnictwa. Uznawany za jednego z najskuteczniejszych, ale i najbardziej brutalnych dowódców hitlerowskiej Luftwaffe. Kuzyn Manfreda von Richthofena, "Czerwonego Barona" PODSUMOWANIE Straty Polska:
66 tys. zabitych,
133 700 rannych,
694 tys. jeńców wojennych, Niemcy
17 106 zabitych,
36 995 rannych,
486 zaginionych,
993 czołgi i samochody pancerne,
1 000 pojazdów mechanicznych
564 samoloty,
370 dział,
14 620 karabinów i pistoletów ZSRR:
6475 zabitych i zaginionych,
4383 rannych,
ok.86 czołgów zniszczonych lub uszkodzonych 1 września – 6 października
Full transcript