Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A dualizmus kora

No description
by

Melinda Havas

on 30 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A dualizmus kora

A dualizmus kora
design by Dóri Sirály for Prezi
A kiegyezés (1867-1918)
OMM - dualista államszervezet
Közös hadügy, külügy, pénzügy
Két rész felépítése különbözik a Magyar Királyságban és az örökös tartományokban
Közös érdekű ügyek: gazdaság
DE: főleg gazdasági, kulturális, nem társadalmi, politikai
Előzmények
1873-tól - előtte Pest, Buda és Óbuda
Dinamikusan fejlődik
Közlekedés fellendúl:
gócpontja: Nyugati pu., Keleti pu.
Városi közlekedés fellendülése (lóvasút, sikló, fogaskerekű, villamos, földalatti)
Hajózás
Óriási építkezések - eklektikus stílus
Középületek
Közművek (víz, gáz, villany)
Sajtó fénykora: napi/heti lapok
Kávéházak, pezsgő irodalmi és művészeti élet
A világváros
1850 - 13 M; 1869 - 15,4 M; 1910 - 20,9 M
Népességnövekedés, DE kivándorlás
Foglalkozási szerkezet:
kevesebb mezőgazdaságban dolgozó DE vezető ágazat marad
több iparban dolgozó DE elmarad Nyugat-Európa mögött
Torlódó/kettős társadalom
Demográfia
Kibontakozó ipar, fejlődő mezőgazdaság,
átalakuló társadalom, életmód

Gazdaság
Állami gazdaságpolitika
Gazdasági kiegyezés kérdéseit és a vámuniót 10 évente újra kell tárgyalni
politikai bizonytalanság - megélénkülő gazdaság
Állami támogatás
Birodalmi munkamegosztás
Kereskedelem az örökös tartományokkal
Osztrák tőkebeáramlás
Bank- és hitelrendszer, biztosítók, tőzsde
1873 - válság
Mezőgazdaság
Húzóágazat
Összterület növekszik
Búzatermelés!
Új eszközök (kasza, vaseke, traktorok, fajtaváltás)
1873-as világválság - a búza ára innentől csökken
A mezőgazdaság fejlődése beindítja az ipari fejlődést
Ipar
Dualizmus első felében - II.ipari forradalom
1850-1900 gründolási láz
Vasutak kiépülése
Baross Gábor
1867:
Vámunió
Monetáris unió
1872 - ipartörvény
felszámolja a céheket
szabad ipargyakorlást enged
Magyar ipar rendkívülsikeres
3 nagy vállalat:
Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű
Állami Vasművek
Osztrák-Magyar Államvasutak gyárai
Kohászat
Élelmiszeripar
A magyar ipar vezető, legfejlettebb ágazata
malomipar
húsipar, cukoripar, söripar
Gépipar
Hajógyártás:
Duna Gőzhajózási Társaság, Ganz Danubius
Vasúti eszközök:
MÁVAG, Ganz-gyár, győri Magyar Vagon és Gépgyár
Autógyártás
Magyar Automobil Rt.
Gőzgépek
Láng Gépgyár, Röck, Schlick-Nicholson
Mezőgazdasági gépek
Hofherr és Schrantz
Elektrotechnikai ipar
Ganz Villamossági Művek
Elektromosipar
Egyesült Villamossági és Izzólámpagyár Rt.
Hadiipar
Weiss Manfréd konzervgyára

Vegyipar
Könnyűipar
Chinoin gyógyszergyár
Hungária műtrágyagyár
Textil-, bőr-, cipőipar fejletlen
Nyomdaipar:
Athenaeum
Franklin
Budapest
Építkezések
Új Vigadó - 1865, Feszl Frigyes

Egyetemi Könyvtár
Királyi palota átépítése - 1879, Ybl Miklós, Hauszmann Alajos
Országház
1885-1904, Steindl Imre
Szent István bazilika
1851-1905, Ybl Miklós
Operaház
1875-1884, Ybl Miklós
Szépművészeti Múzeum
1900-1906, Herzog Fülöp Ferenc,
Schickedanz Albert
Néprajzi Múzeum, 1891-96, Hauszmann Alajos
Iparművészeti Múzeum
1893-96, Lechner Ödön
Zeneakadémia
1875
Vígszínház, 1896
Mátyás templom
Schulek Frigyes
Halászbástya
Schulek Frigyes
Fővárosi Állat- és Növénykert
Kós Károly
Margit híd
1872-76
Ferenc József híd
1896
Tömegkultúra
Arisztokrácia, nagypolgárság, értelmiség (zene, színház...)
Közép- & kispolgárság (kávéházak, mulatók)
Kávéházi kultúra! (Centrál, Japán...)
Sajtó: 1896 - hírlapok utcai árusítása
Színházak:
Nemzeti Színház (1827)
Vörösmarty - Csongor és Tünde
Madách - Az ember tragédiája
Népszínház (1878)
Vígszínház (1896)
Filmvetítés: 1901 - A tánc; 1899 - Velence kávéház
Zenei élet
Sport
Turizmus: Adria, Tátra, Alpok
Politikai helyzet a dualizmus alatt
3 szakasz:
1867-1875: Konszolidáció
1875-1890: Tisza Kálmán miniszterelnöksége
1890-1905: Az egyensúly felbomlása

Találmányok
1861, Jedlik Ányos - öngerjesztő dinamó
1879 , Puskás Tivadar - telefonközpont
1885, Bláthy Ottó, Déri Miksa, Zipernowsky Károly - elektromos transzformátor
1891, Bánki Donát, Csonka János - porlasztó
1904, Juszt Sándor, Hanaman Ferenc - wolframszálas izzó
A nemzetiségek
1868 - nemzetiségi törvény (Eötvös és Deák dolgozta ki)
liberális, DE egy politikai nemzet koncepciója
nem fogadják el, kollektív autonómiát szeretnének
vezetőik passzivitásba húzódnak
Peremterületeken keveredve élnek
Magyarok aránya: 1850 - 41,5%; 1910 - 54,5%
természetes szaporodás
kivándorlók 33%-a magyar
asszimiláció (kb. 2 M fő)
Városokban magyarok aránya >75%
Sérelmek
1879-től minden iskolában kötelező a magyar oktatása
Nem tartják be az 1868-as törvényben foglaltakat
nem kapnak támogatást
ellenőrzik egyházaikat
bezárják iskoláikat
betiltják egyleteiket
A környezet átalakítása
Korábban alkalmazkodtak, most átalakítják
Tisza-szabályozás
új termőföldek nyerése
1879-es nagy szegedi árvíz után felgyorsul
1895 után nem volt több nagy gátszakadás
Duna-szabályozás
hajózhatóság, árvízvédelem
Vaskapu csatorna kialakítása (1890-99)
Mezőgazdaság 3,6 M hektár földterületet nyer
6400 km töltés, gát épül
Negatív hatások:
Tisza még szeszélyesebb
Áradás pozitív szerepe megszűnik
1867-1875
korábbi Felirati Párt Deák-Párt
Andrássy Gyula és Deák Ferenc
Andrássy távozása utáni miniszterelnökök:
Lónyai Menyhért
Szlávy József
Bittó István
Wenkheim Béla
Ellenzék: Határozati Párt (Teleki László halála után Tisza Kálmán)
Országos 48-as Párt
Balközép - bihari pontok
Átrendeződés:
Országos 48-as Párt -> Függetlenségi Párt
Balközép+Deák-Párt fúziója -> Szabadelvű Párt (meghatározó kormánypárt)
1875-1890: Tisza Kálmán miniszterelnöksége
Rendszer stabilizálódása
Úgy irányítja a Szabadelvű Pártot, mint egy generális
Mamelukok
1878 - Csemegi-kódex
Virilizmus
Komoly döntések informális keretek között - Tarokk
Megyei autonómia megtörése, alárendelésük a központi kormányzatnak
Felsőház, Alsóház
A választások:
Nyílt szavazás, Egyenlőtlen választási körzetek, Etnikai alap, Korrupció, Korteskedés
A parlament működése
Nincs házszabály
Obstrukció
Közigazgatás
Nemesi vármegye
Polgári vármegye
1890-1905: Az egyensúly felbomlása
Tisza Kálmán 1890-ben megbukik a véderőtörvény miatt
Wekerle Sándor miniszterelnöksége 1892-1895
Egyházpolitikai törvények
Arany alap
Zsidó vallás egyenjogúsítása
A századforduló:
Egészségügyi ellátás megszervezése
Oktatási rendszer
Egyesületek megjelenése: obstrukció miatt
OMGE
MGYOSZ
Kaszinók
Full transcript