Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Grønlændernetværk - Konflikthåndtering, bbb

10. november 2014 i Middelfart
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 11 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Grønlændernetværk - Konflikthåndtering, bbb

Fokus på
Har som mål at begrænse volden og dens skadevirkninger på danske arbejdspladser

Er finansieret af Folketingets satspulje

Har eksisteret siden 1992

www.voldsomudtryksform.dk
Aktiviteter
Inspirere til og understøtte udviklingsinitiativer på det voldsforebyggende område

Formidle viden, god praksis og gode rutiner i det voldsforebyggende arbejde

Inspirere og støtte arbejdspladser til at gennemføre og vedligeholde voldsforebyggende indsatser

Formidle viden, erfaringer og resultater
Et eksempel
Fem klare holdninger
Voldsforebyggelse er en faglig udfordring der knytter sig til kerneydelsen, uanset sektor, område, branche

De ansatte har (hoved)ansvaret for relationen

Ansatte og borgere har en fælles interesse i at undgå vold

Inddrag borgeren i forebyggelsesarbejdet

Voldsforebyggelsen skal udvikles og tilpasses arbejdspladsernes særlige forhold
Fokus på kerneydelsen
Faglige kompetencer
Fysiske forhold
Retningslinjer og handleplaner
Brugerinddragelse
Resonans mellem mennesker
Kommunikation
Konflikthåndtering
APV
Tekniske forhold
Værdier
Uddannelse
Viden om trusler og vold
Risikoanalyse
Supervision
Registrering og analyse
Tillid
Organisationsudvikling
Ledelse
Indretning
Holdninger
Retfærdighed
Kortlægning
Fælles ansvar
Samarbejde
i Vold som Udtryksform
www.voldsomudtryksform.dk
Identifikation
Forebyggelse
Håndtering
Risikovurdering: Organisation. Borger. Ansat

Registrering og analyse af trusler og vold: Find en metode der passer

Kortlægning og arbejdspladsvurdering (APV): Tænk lokalt

Brugerinddragelse: Spørg hvad der trigger
Lokale retningslinjer og handleplaner

Faglige kompetencer: Fokus på kernefaglighed, kommunikation og konflikthåndtering

Fysisk indretning og sikkerhed

Arbejdets organisering og tilrettelæggelse: kritisk blik på egne rutiner
Forebyggelse
Kriseplan: Støtte fra kolleger og leder samt mulighed for professionel støtte lige efter hændelsen - og på sigt

Pårørerende til den voldsramte: Vold og trusler påvirker også uden for arbejdstiden

Tilskuere: Andre borgere, beboere, ansatte

Registrering og opfølgning: Læring og tilpasning af praksis, retningslinjer, handleplaner m.m.
Håndtering efter en voldsom episode
Identifikation af vold og trusler
Socialt Udviklingscenter SUS

Nonprofit konsulenthus med socialpolitisk profil

Fokus på ’mennesker i en svær livssituation’

Fokus på medarbejdere der arbejder med ’mennesker i en svær livssituation’

Brugerindflydelse, metodeudvikling, processtøtte, leg/kreativitet, forskningslignende undersøgelser, netværk, formidling, etc.
Vold er et
arbejdspladsproblem
- og må aldrig blive et individuelt problem

Vold kan ofte
forklares
- men skal ikke accepteres

Vold kan
forebygges
og undgås - og må aldrig blive et vilkår

Vold er en pædagogisk/
faglig udfordring
- og skal tænkes ind i kernefagligheden
Mere end 240.000 danske lønmodtagere bliver årligt udsat for vold på arbejdet
Hvorfor er det vigtigt?
Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012
De mest udsatte fag er:

Politi og fængselsbetjente 48 %
Specialpædagoger 46 %
SOSU´er 33 %
Socialrådgivere 30 %
Fysio- og ergoterapeuter 22 %
Portører m.fl. 21 %
Passagerservicemedarbejdere 21 %
Brandmænd, reddere og sikkerhedsvagter 21 %
Sygeplejersker 20 %
Pædagoger 19 %
Læger 18 %
Skolelærere 17 %
Dagplejere og børneomsorgsbeskæftigede 14 %
Kundeinformationsarbejdere 13 %
Psykisk vold – udsat for trusler
Landsgennemsnit 9 %
Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012
De mest udsatte fag er:

Specialpædagoger 38 %
SOSU´er 32 %
Politi og fængselsbetjente 26 %
Portører m.fl. 26 %
Pædagoger 20 %
Dagplejere og børneomsorgsbeskæftigede 16 %
Pædagogmedhjælpere 15 %
Skolelærere 14 %
Fysio- og ergoterapeuter 14 %
Sygeplejersker 11 %
Brandmænd, reddere og sikkerhedsvagter 8 %
Passagerservicemedarbejdere 8 %
Socialrådgivere 4 %
Læger 4 %
Fysisk vold – udsat for Vold
Landsgennemsnit 6 %
2005: 6,3
2010: 10,6
2012: 9,2
Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012
2005: 3,3
2010: 7,5
2012: 6,1
Udviklingen 2005-2012
Trusler
Fysisk vold
Volden kan være rettet direkte mod medarbejderen eller indirekte mod familie, venner eller andre nærtstående. Mobning, der udføres af klienter, kunder eller borgere, opfattes også som vold.
Fysisk vold, er aktivt påført vold, som fx slag, spark, bid, kvælningsforsøg, knivstik.

Psykisk vold, er fx verbale trusler, truende adfærd, systematisk fornedrelse, ydmygelse og lignende.
Arbejdstilsynet definerer vold:

Konflikthåndtering
Birgitte Bækgaard Brasch

Intro
Konflikter
Film
Tal med hinanden om:
Hvor var Birthe og Ole på konflikttrappen?
Gruppe-dialog:
Identificer: Hvilke følelser og behov har Birthe?

Hvordan bliver hun mødt i sine følelser og behov?
Øvelse to-og-to
Person A: Tag dit eksempel fra tidligere.
Person B: Spørg ind til A´s fortælling.
Hvilke reaktioner, følelser og behov havde du selv i situationen?
Hvordan oplevede du borgerens reaktioner følelser og behov?
Hvordan påvirkede de forskellige reaktionsmønstre, følelser og behov situationen?

Hvilke strategier benytter du?
Den stålsatte
Den undvigende
Den udglattende
Den kompromissøgende
Den transformerende
Gruppediskussioner

Hvordan bliver vi bedre til at møde brugere med dobbeltdiagnoser?
Hvordan undgår vi konfliktsituationer på arbejdspladsen?
Hvordan møder du konflikter?
Full transcript