Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Digitale verktøy i undervisningen

No description
by

Line Kolås

on 18 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Digitale verktøy i undervisningen

Kartlegging Resultater Rapporter fra norsk høyere utdanning Digitale verktoy i undervisningen ved HiNT Kartleggingssamtaler Fokusområde for studieåret 2011-2012:
”Bruk av digitale verktøy i utdannings-sammenheng”. UiA HiST UiS HiNT-dokumenter Rapporter fra norsk høyere utdanning Fronterlogg Programvareoversikt Kartleggingssamtaler Digitale verktoy i undervisningen v/ HiNT D)
Samarbeids-teknologi i klasserommet G)
Innovativ
bruk A) Basisbruk av digitale verktøy E)
Multimedie-
innhold B) Pedagogisk bruk av Fronter C) Fagspesifikke verktøy HiNT-dokumenter HiNTs strategiske plan 2009-2012:
"HiNT har medansvar for studentenes digitale dannelse".
"HiNT skal videreutvikle pedagogisk bruk av digitale verktøy, for å oppnå bedre læringsprosesser og økt fleksibilitet i utdanningstilbudene"
"HiNT skal ha stabile og brukereffektive digitale verktøy for studenter og ansatte"
"HiNT skal bruke digitale verktøy for å gjøre undervisningen mer fleksibel og for å nå ut til flere studentgrupper” HiNTs IT-strategiske plan:
”HiNT skal gi alle brukergrupper og alle deler av virksomheten formålstjenlige og brukereffektive IT-tjenester med tilstrekkelig sikkerhet, tilgjengelighet, stabilitet og kapasitet. Infrastrukturen og tjenestetilbudet skal være av slik kvalitet og omfang at HiNT kan måle seg med de beste høgskolene og universitetene i landet.” Læringsmiljøundersøkelsen 2011:
Studentene er godt fornøyd med Fronter og StudentWeb, og mener at disse gir relevant informasjon.
Studentene er brukbart fornøyd med HiNTs nettsider og studentmeldinger, men er mindre fornøyd med info-skjermene.
Forslag til forbedringer: mer brukervennlig Fronter og StudentWeb, mer oppdatert info på info-skjermer og mer brukervennlige nettsider. "Institusjoner som har en helhetlig utdanningsstrategi og egne enheter hvor pedagogisk bruk av IKT har en naturlig plass, synes å ha et fortrinn" (fra "Kunsten å ile langsomt") Fra "Digital tilstand 2011":

”en viss økning i bruk av digitale verktøy/medier blant studentene. Økningen omfatter mer tidsbruk ved datamaskinen, og at de bruker digitale verktøy/medier mer til studierelaterte aktiviteter hjemme og på studiestedet. Fra "Digital tilstand 2011"
Mange av studentene har forventninger om bruk av digitale verktøy/medier, og ca 3/4 av studentene sier at de helst vil ta en utdanning som i moderat eller stor grad bruker digitale verktøy/medier.
Over halvparten av studentene sier at de forventer at utdanningstilbudet er fleksibelt tilrettelagt slik at de kan studere når og hvor de vil. Det er og blir med andre ord behov for en omfattende etterutdanning av sektorens 250.000 studenter og ansatte. En slik gigantisk opplærings-oppgave må skje i den enkelte institusjons regi og med egne lokale ressurser. Informasjons- og undervisningsopplegg kan imidlertid utarbeides sentralt med støtte fra kompetente fagmiljøer. eCampus tar derfor mål av seg til å utarbeide omfattende opplæringsprogram for ulike målgrupper.
(Ecampus Norge) 20 kartleggingssamtaler er gjennomført med 31 ansatte og 3 studenter i HiNT.

De fleste kartleggingssamtalene er gjennomført med en studieleder og en fagansatt fra samme seksjon. 1) Drill og øvelse
2) Presentasjon
3) Veiledning
4) Spill
5) Demonstrasjon
6) Utforskning
7) Problemløsning
8) Simulering
9) Diskusjon
10) Samarbeidslæring. 1)Digitale verktøy i forberedelsesfasen

2)Digitale verktøy i læringsaktivitetene

3)Digitale verktøy i etterarbeidsfasen

4)Digitale verktøy i vurderingsfasen. http://snarfilm.wikispaces.com/ Sosiale medier Anbefaling: Opplæring via basestruktur Dette vil gi muligheter for:
å tilby riktig opplæring til ulike grupper.
å kunne lage grupper for erfaringsutveksling på tvers av avdelinger.
å bevisstgjøre faglærere i forhold til egen digital praksis, og å konkretisere muligheter pedagogisk bruk av digitale verktøy gir.
å få tydelig oversikt over behov for programvare / maskinvare.
å kjenne fagansattes ønsker mht tilnærminger til pedagogisk bruk av digitale verktøy Basene er ikke ment å være trinnvise, derimot viser basestrukturen ulike tilnærminger til IKT og læring, med utgangspunkt i at ulike fag har ulike behov. Digitale verktøy i vurderingsfasen:
Summativ vurdering: Fronter til hjemmeeksamener, mapper.
Formativ vurdering: Egenvurdering i Fronter gjennom flervalgstester / medstudentvurdering. Digitale verktøy i forberedelsesfasen:
Fronter: meldinger, info, påminnelser, spørsmål, ppt, word, lenker, videoer.
E-post
SMS
Info-skjermer
Videosnutter
Bilder Digital tilstand 2011:

Vel halvparten av studentene bruker SMS ukentlig eller oftere og like mange sier at de bruker sosiale nettverk tilsvarende ofte i studierelaterte aktiviteter Digital tilstand 2011

Fortsatt er det slik at studentene er mer aktive som innholdsprodusenter på nett i fritiden, enn de er i studierelaterte sammenhenger. eCampus tar derfor mål av seg til å utarbeide omfattende opplæringsprogram for ulike målgrupper...

Uninett "eCampus Norge" Drill og øvelse: Fronters prøveverktøy, språklab, øvinger på lab

Presentasjon: PPT, Impress, Prezi, PDF, film, tankekart, websider, blogger

Spill: Brukes lite, men noen forsøk: små pedagogiske spill på internett, 3D-verdener, pervasive games.

Demonstrasjon: Screen capture, animasjoner

Utforskning / problemløsning: kun noen fag - en rekke ulike verktøy.

Samarbeidslæring:
- Koordinering: felles kalender /server, dropbox, Fronters arbeidsområde
- Kommunikasjon: e-post, Lync, Fronter-prat, Facebook, Skype, MSN, SMS
- Produksjon: Nettbaserte samarbeidsverktøy som typewith.me, google
docs, prezi, mind42, bubbl.us, wikispaces... Digitale verktøy i læringsaktiviteter Digitale verktøy i etterarbeidsfasen
- Fronterbasert!
Eksamensoppgaver
Spørsmål og svare
Refleksjoner
Tester
Tilbakemeldinger
Lenker
Diskusjoner IKT-pedagogisk gruppe
Superbrukere Opplæring:
- Micro-learning
- Multimediebaserte veiledninger,
- Workshops
- Erfaringsutveksling Innspill til policy:

Målområde 1: Styrket kompetansebygging og styrket pedagogisk utvikling

Målområde 2: Kreativ, innovativ og moderne bruk av digitale verktøy i undervisning og læring HiNT F)
Nettbasert undervisning Waschera? Tiltak: Etablere et rådgivende og utøvende IKT‐-pedagogisk organ sammensatt av fag, IT-tjeneste, studenter og studieadministrasjon som har fokus på kompetanseheving og strategier.
Tiltak: Kompetanseheving og erfaringsutveksling gjennom base‐strukturen.
Tiltak: HiNTs totale kollektive IT‐-kompetanse anvendes og fordeles med tanke på å bidra til faglig utvikling på alle studier. Tiltak: IT-tjeneste og fag må være tilstrekkelig kompetent og dimensjonert både sentralt og lokalt.
Tiltak: Være moderne og à jour med tanke på maskin og programvare.
Tiltak: Ha tilstrekkelig nettkapasitet i så vel undervisningsarealer som på studenters og ansattes arbeidsplasser.
Tiltak: Videreutvikle hvert fagemnes bruk av digitale verktøy gjennom tilgang til og kunnskap om pedagogisk bruk av digitale verktøy knyttet til de ulike studiers/emners behov.
Tiltak: Fremme en åpenhetskultur innen undervisning og forskning, f.eks ved bruk av sosiale medier og verktøy for økt tilgjengelighet og relasjonsbygging. UiT U-vett s hovedoppgaver:
Kompetanse- og ressurssenter innen organisering og tilrettelegging av fleksible studier og etter- og videreutdanning

Nettverksbygging mot samfunns- og næringsliv

Pedagogisk og teknologisk veiledning ovenfor institutter og fakulteter, organisering av kurs og opplæring der det er behov, og etablering av fleksible utdanninger og produksjon av digitale læremidler for dette formål.
Hovedansvaret for å drive den pedagogiske bruken av Fronter og support. NTNU Studieavdelingen:
Driftsansvar for It's learning (kurs og brukerstøtte)
Seksjon for fjernundervisning, etter- og videreutdanning.
NTNUs multimediesenter (produserer multimediemateriale for undervisning)

Uniped:
Universitetspedagogisk opplæringen. UiO Nettverk for IKT og læring PULS - Pedagogisk utviklingssenter
Samarbeid mellom UiS og UiA
er initiativtaker, samarbeidspartner og bidragsyter i pedagogisk utviklingsarbeid
arrangerer kurs og samlinger for vitenskapelig ansatte
bidrar til å ta vare på tradisjoner og skape utvikling
Full transcript