Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IS PSIKOLOJISI

No description
by

başak ocak

on 9 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IS PSIKOLOJISI

İŞ PSİKOLOJİSİ
• İş Psikolojisinin Çalışma Alanları Nelerdir?

1. İş Tatmini
2. Bireylere Uygun İş Alanı Belirleme
3. Performans Değerlendirmesi
4. İş Kazaları
5. Takım Çalışması
6. Motivasyon
7. İş Stresi
8. Kariyer Planlama

Deniz AYHAN 070100251
Hande SAYACI 070100243
Deniz AYHAN 070100251
A.Hande SAYACI 070100243
• Psikolojinin Tanımı ve Doğuşu
• İş Psikolojisi
1. İnsan-İnsan Etkileşimi
2. İnsan-Çevre Etkileşimi
3. İnsan-Makine Etkileşimi
4. İnsan-İş Etkileşimi

• ÇALIŞANLARIN PSİKOLOJİSİNİ OLUMLU YÖNDE ETKİLEMEK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?
Çalışanlar Açısından
Şirket Açısından
Kaynakça:

1. Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi – Psikoloji Köşesi,
Alıntı: http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/psikoloji/nedir.htm

2. Nursel Alaca, İş Psikolojisi
Alıntı: http://asil.ersun.net/makale/is-psikolojisi/

3. Prof. Dr. İsmail Ersevim, İş Psikolojisi
Alıntı: http://www.ismailersevim.com/?p=230

4. İş Psikolojisinden Nasıl Faydalanabilirim?
Alıntı: http://www.kurumsalhaberler.com/nisanpsiko/bultenler/is-psikolojisinden-nasil-faydalanabilirim/

PSİKO + LOJİ = PSİKOLOJİ
(psyche) (logos)
Aristo
Psiko = zihin
Loji = bilim
Zihinbilimi
Yöneticileri ile olan ilişkiler
İş arkadaşları ile olan ilişkiler
Uyumlu çalışma
Soğuk, sıcak, nem
İyi çalışma sıcaklığı 20-25 derece
Toz, duman, zehirli gazlar, zehirli maddeler
Gürültü, sarsıntı, yetersiz ya da fazla ışık
Makinelerin kişinin fiziki özeliklerine uygunluğu
Makinelerin ergonomik oluşu
İşteki haz
Uygun iş seçimi
Maddi tatmin
• Kişi kendi bilgisini ve özelliklerini göz önünde bulundurarak doğru iş alanına yönelmelidir.
• Girdiği iş alanında kendini eğitmelidir.
• Kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmelidir.
• İş arkadaşları ile uyumlu çalışmalıdır.
• Bireysel problemlerini iş yaşantısına yansıtmamalıdır.

• Eleman alımı yapılırken istenilen donanımlara sahip bireyler seçilmelidir.
• Seçilen elemanların devamlı olarak eğitimi sağlamalıdır.
• Yapılan işin denetimi için ekipler kurmalıdır.
• Performans değerlendirmesi için bütün çalışanlara belirli zamanlarda anketler yapılmalıdır.
• Çalışanların sağlık güvenliği sağlanması için gerekli önlemler alınmalıdır.
• Yapılan işin başarı oranına göre ücretlendirme yapılarak personel bağlılığı arttırılmalıdır.
• İşçilerin ailevi ya da başka problemleri göz önüne alınarak onlara uygun olarak iş programı ve ücretlendirmesi düzenlenmelidir.
• Yılın belirli zamanlarında çalışan performansını ve motivasyonunu arttırmak için seminerler düzenlenmelidir.
• Yöneticiler ile işçiler arasındaki iletişim problemleri ortadan kaldırılmalıdır.
• İşle ilgili işçilere danışmanlık hizmeti verilmelidir.

BİREYE UYGUN İŞ ALANININ BELİRLENMESİ

Bireyin kişisel özellikleri ve yetkinlikleri
Çalıştığı alanın kişiye uygunluğu
PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Verimliliği arttırmak
Çalışanın yetkinliklerinin ve eksikliklerinin farkına varması


İŞ KAZALARI

%88'i insan kaynaklı
Mesleki eğitimler verilerek azaltmak

TAKIM ÇALIŞMASI

Çalışanlar arasında uyum
Çalışanların sorumluluklarını yerine getirmesi

MOTİVASYON

Başarının takdiri

İŞ STRESİ

Hayatın olmazsa olmazı
Fazlası sağlığa zararlı yönde etkili
İş yaşamında aşırı stres
Çok fazla neden
KARİYER PLANLAMA

İş yaşamının gidişatının önceden planlanması
Kariyer planı amaca ulaşmak için çok önemli

İŞ TATMİNİ

Yaptığı işten memnuniyet
Çalışanın fiziksel ve psikolojik sağlığına doğrudan etki
İnsan gününün çoğu işte
En az 20-25 yıl
Full transcript