Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Autorių teisės

Autorių teisės, rengė E. Kulbienė, licencija, kūrinys, autorius, teisės aktai
by

Egle Kulbiene

on 6 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Autorių teisės

Pagal knygą PASAULIS KOMPIUTERYJE II dalis Autorių teisės Turinys Turtinės autorių teisės Neturtinės (moralinės)
autorių teisės Licencija Kūrinys ir jo autorius
Autorių teisių apsaugos ženklas
Turtinės autorių teisės
Neturtinės (moralinės) autorių teisės
Autorių teisių apribojimai
Licencija
Licencijų tipai
Teisės aktai, reglamentuojantys autorių teisių klausimus
Organizacijos, ginančios autorių teises Autorių teisių apribojimai Kūrinio naudojimas asmeniniais tikslais Autorių teisių
apsaugos ženklas Autorių teisės į kūrinį atsiranda nuo jo sukūrimo momento.
Asmuo gali informuoti visuomenę apie savo teises į kūrinį, pažymėdamas jį autorių teisių apsaugos ženklu. Kūrinys ir jo autorius Kūrinys - originalus kūrybinės veiklos rezultatas literatūros, mokslo ar meno srityje, kad ir kokia būtų jo meninė vertė, išraiškos būdas ar forma.
Autorius - kūrinį sukūręs fizinis asmuo. Turtinės autorių teisės galioja visą gyvenimą
ir 70 metų po autoriaus mirties. Autorystės Licencija - dokumentas, kuriame nurodyta, kokiomis sąlygomis autoriaus teisių turėtojas leidžia naudoti kūrinio originalą arba jo kopijas. Leisti arba uždrausti atlikti su kūriniu šiuos veiksmus: atgaminti išleisti versti perdirbti platinti parduodant, nuomojant viešai skelbti Gauti autorinį atlyginimą už kiekvieną veiksmą, atliekamą su kūriniu. t.y. teisė reikalauti aiškiai nurodyti autoriaus vardą
ant visų išleidžiamo kūrinio egzempliorių t.y. teisė reikalauti, kad bet kokiu būdu naudojant kūrinį
autoriaus vardas būtų nurodomas arba nebūtų nurodomas t.y. teisė prieštarauti dėl kūrinio ar jo pavadinimo bet kokio pakeitimo, taip pat dėl kėsinimosi į kūrinį, galinčio pažeisti autoriaus garbę ar reputaciją Į autoriaus vardą Į kūrinio neliečiamumą Kūrinys gali būti atgaminamas be autoriaus leidimo ir nemokant autorinio atlyginimo, jei fizinis asmuo (žmogus) pats išimtinai savo asmeniniam naudojimui (ne kitiems asmenims) vieną kartą atgamina ne daugiau kaip vieną kūrinio egzempliorių Kūrinio naudojimas mokymo tikslais Kūrinys gali būti atgaminamas be autoriaus leidimo ir nemokant autorinio atlyginimo, kai naudojamas:
-kaip pavyzdys mokymo ar mokslinio tyrimo tikslais;
-visuomenės ir valstybės saugumo interesais;
-administraciniais bei teismo proceso tikslais. Autorių teisių nesaugomi objektai -Idėjos, procedūros, procesai, veiklos metodai, koncepcijos. atradimai ar rasti duomenys.
-Teisės aktai, oficialiai įregistruoti jų projektai.
-Įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie įvykius.
-Oficialūs valstybės simboliai ir ženklai (vėliavos, herbai, himnai, piniginiai ženklai).
Liaudies meno kūriniai. Programinės įrangos licen-cijoje paprastai nurodomas licencijos tipas ir apibrėžiami ribojimai kompiuterių ar naudotojų skaičiui, kompiu-terių teritoriniam išdėstymui ar naudojimo laikui; progra-minės įrangos naujinimo są-lygos ir kt. Licencijų tipai Išimtinė Neišimtinė Autorių teisių turėtojas (pvz., kūrinio autorius), suteikęs licencijos turėtojui (pvz., kūrinio naudotojui) išimtinę teisę naudoti kūrinį, netenka teisės suteikti tokias pat licencijas kitiems asmenims ir pats negali naudoti kūrinio Autoriaus teisių turėtojas, suteikęs teisę panaudoti kūrinį licencijos turėtojui, pasilieka teisę suteikti tokią teisę kitiems asmenims ir pats naudotis kūriniu. Organizacijos, ginančios autorių teises Lietuvos autorių teisiųgynimo asociacijos agentūra (latga.lt) Lietuvos gretutinių teisių organizacija AGATA (agata.lt) Verslo programinės įrangos aljansas (bsa.org/lithuania) Lietuvos antipiratinės veiklos asociacija Tarptautinės programinės įrangos leidėjų ir informacijos turinio asociacijos kovos su piratavimu padalinys (spa.org) Teisės aktai, reglamentuojantys autorių teisių klausimus Nacionaliniai: Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas
Baudžiamojo kodekso XXIX skyriaus 191-194 straipsniai
Administracinių teisės pažeidimų kodeksas 214(10) straipsnis Tarptautiniai: Berno konvencija dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos;
Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos autorių teisių sutartis;
Tarptautinė Romos konvencija dėl atlikėjų, fonogramų gamintojų ir transliuojančių organizacijų apsaugos;
Konvencija dėl fonogramų gamintojų apsaugos nuo neteisėto jų fonogramų kopijavimo. http://www.latga.lt/teisine-informacija/teises-aktai Štai taip trumpai apie autorių teises JAV organizacijos "Creative Commons" sukurtų licencijų ženklai
Full transcript