Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Motiverande samtal Grundkurs 2+1

No description
by

Elin Westin

on 21 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Motiverande samtal Grundkurs 2+1

Motiverande samtal
Grundkurs
4-5/2, 4/3 2016

1) Engaging -Skapa relation
2) Fokus
3) Evoke -Locka fram motivation
4) Planera
att ge övergripande kunskap om metoden Motiverande Samtal (MI)

att ge möjlighet att få insikt om MI-andan

att lära ut enkla samtalsvertyg och kortare tillämpningar av MI som kan praktiseras direkt

Syfte

William R Miller
Steven Rollnick

Första artikel 1983
Första boken 1991
Tredje utgåvan 2012
Historik
Inledning
Presentation
Namn
Jobbar med, vad och var
Tidigare MI-erfarenheter
Farhågor och förväntningar på kursen
Det här tycker jag om att göra utanför jobbet
Några hjälpsamma fraser
Innan vi börjar med...
...berätta lite om vem du är och vad som är viktigt i ditt liv
...hur känns det att komma hit idag?
Samtalsteknik
B Bekräfta
Ö Öppna frågor
R Reflektivt lyssnande
S Sammanfatta
Bekräfta
Att se och reflektera på det friska i stället för det sjuka
Öppna frågor
En öppen fråga är som en öppen dörr...
Sluten - givet svar -ja, nej, substantiv, tid etc
Är du (inte)…? Har du tänkt…?
Tycker du…? Kan du (inte)…?
Hur många…? Hur länge…?

Öppen fråga – svaret är fritt att formulera
Hur kommer det sig att…? Hur tänker du om…?
Vad känner du till om…? Vad vill du göra med…?
Hur skulle det vara att…?

En öppen fråga:
Grupper om två till tre personer

Formulera tillsammans öppna frågor av de slutna

Fråga och svara varandra först de slutna och sedan de öppna frågorna. Skillnad?

Skrivövning
Reflektivt lyssnande
Reflektivt lyssnande hjälper dig att lyssna för att förstå, hellre än att lyssna för att svara
Sammanfattningar
Demo: Samtalsmelodin ÖBRRRSÖBRRRSen
MI-andan
Övning -2 sätt att prata om förändring
Framlockande
Samarbete
MI-anda
Medkänsla
Acceptans
Collaborate, not confrontate
Motivational interviewing
En naturlig tendens att korrigera och lägga tillrätta

Omsorgsreflex? Vill klientens bästa

Riskerar att bli till en
ordduell med försvarstal
och anklagelser


Rättningsreflexen

Evocate, not educate
Absoluta värde
Autonomi
Äkta
empati
Bekräftelse
Det finns en läkande kraft i att bli accepterad av andra,
att andra lägger märke till, lyssnar på och
respekterar oss för den vi är...
Samlande (sånt som hör ihop)
Länkande (med tidigare samtal)
Överbryggande (avslutar ett ämne)

Skalfrågor
Att bedöma beredskap till förändring
Berätta om din förändring
2 och 2, med den bredvid dig
Turas om att berätta om din förändring, 2 minuter var
Byt vid vår signal
Skatta beredskap till förändring
Skatta för dig själv hur viktigt det är för dig att göra din egen förändring

Skatta därefter hur viktigt det är för din kamrat att göra sin förändring

Jämför hur du skattat dig själv med hur du blivit förstådd
Följdfrågor
Ställ följdfrågor nedåt på skalorna:
Vad är det som gör att du inte säger en lägre siffra?

Ställ följdfrågor uppåt på skalorna:
Vad skulle behöva hända för att du skulle säga en högre siffra?

Dessa formuleringarna föder mer förändringsprat!
4 klientprofiler
Låg vikt
Låg tilltro
Låg vikt
Hög tilltro
Hög vikt
Låg tilltro
Hög vikt
Hög tilltro
Oviktigt
Jätteviktigt
Låg tilltro
Hög tilltro
Informera i dialog
Övning
Informera på ditt vanliga sätt om nåt du vanligen brukar informera om...
Ambivalensverktyg
Vad ska vi prata om idag?
Görs gemensamt med hen
Hen prioriterar först
Du kan sedan förhandla om dina viktiga delar
Avgränsar samtalet
Kan vidga perspektiv och ge fler lösningar
Skapar struktur i samtalet/en
Förebygger motstånd och skapar arbetsallians
Meny/Agenda
Planera nästa steg i förändringsarbetet
Det är dags när...
Engagemanget för saken är tillräckligt högt

När förändringsmålet är tydligt

När klientens motivation är stark nog, dvs förändringsprat i många olika kategorier
Stimulera till åtagande
Vad tänker du nu om det här?

Vad blir ditt nästa steg?

När skulle det vara rimligt att börja?

För vem tänker du berätta om det här?

Hur vill du att vi ska följa upp detta?

Vad kan/tänker du göra tills nästa gång?

Vad kan jag bidra med?
SMART
S
pecifikt
M
ätbart
A
ngeläget
R
ealistiskt
T
idsbestämt
Hemuppgift
Spela in ett samtal, ca 5 min
Skriv av, ca 1-2 A4
Deadline 22/2
Kopiera och tag med 6 ex till dag 3
Utvärdering
Hur kommer jag använda mig av den här kursen?
Tack för ditt engagemang de här tre dagarna och lycka till!
is a collaborative goal oriented style of communication with particular attention to the language of change.

It is designed to strengthen personal motivation for a movement and commitment to a specific goal by...

...eliciting and exploring the person's own reasons for change within an atmosphere of acceptance
and compassion.

1. Ge order, styra eller befalla
2. Varna, mana till försiktighet eller hota
3. Ge råd, föreslå eller komma med lösningar
4. Övertala med logik, argumentera,eller föreläsa
5. Tala om för människor vad de borde göra, moralisera
6. Uttala annan uppfattning, döma, kritisera eller klandra
7. Samtycka, ge uttryck för gillande eller berömma
8. Skambelägga, förlöjliga eller etikettera
9. Tolka eller analysera
10. Uppmuntra, sympatisera eller trösta
11. Fråga eller grundligt undersöka
12. Vara reserverad, distraherade, skämtsam eller byta samtalsämne
Gordons vägspärrar

Prata två och två om begreppen:
Empati
Medkänsla
Bi-kupa
BÖRS
B Bekräfta
Ö Öppna frågor
R Reflektivt lyssnande
S Sammanfatta
Katarina Lundqvist
Medlem i MINT
Socionom
Centrum mot våld
Östersunds kommun

3 scenarion
1 Förändringsmålet är tydligt
2 Flera mål att välja bland
3 Fokus är oklart
BÖRS
B Bekräfta
Ö Öppna frågor
R Reflektivt lyssnande
S Sammanfatta
Film: Killen i baren
Övning: Det sista du tänkte innan...
När samtalet inte går framåt...
Dissonans
Uppstår inte ensamt...
Motstånd?
Status Quo
Ambivalens
Rättningsreflexen aktiverad?
Anna-Lena Morén
MI-tränare
ST-läkare
Järpen HC
Regionjh

Förändringsprat
DARN
Så jag bestämde mig för att det behövde göras.
Det låter klokt
Du tog ett bra beslut, bra jobbat.
Du bryr dig verkligen om det här,...det är svårt för dig.
Helena Linder
MI-tränare
Socionom
Område psykiatri
Regionjh

Övning
Intervjua din granne om hens fritidsintresse med hjälp av:
Endast slutna frågor i 1 minut
Endast öppna frågor i 1 minut
Full transcript