Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HALKLA İLİŞKİLER

No description
by

Melek Bozdağ

on 1 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HALKLA İLİŞKİLER


Örgütlü yer ve zamanda yaşayan
Ortak özelliklere sahip
Ortak çıkarlarla bağlı
İnsan topluluğu
HALKLA İLİŞKİLER
Günlük ilişkiler üzerine kuruludur.
Profesyonellik ve planlı çalışmalar gerektirir.
Amaç; hedef kitleyi bilgilendirmek, hafızalarında olumlu iz bırakmaktır.
Kim üstleniyor? Örgüt içinde bir ünite
Ne yapılıyor? İletişim politikası(Bilgi, diyalog, değişim)
Kimden başlıyor? Geniş anlamlı bir gruptan(İşletme veya örgüt)
Kime yönelik? Topluma(İşletme içi ve dışı)
Ne zaman uygulanır? İlişkiler kurmak için her zaman
Nasıl uygulanır? Güven stratejisine göre değişir
Kimin yararına? İşletmenin ekonomik ve sosyal çıkarına
Ne gibi amaçlar? İşletme açısından; yaratıcılık, düzeltmek, firma imajını geliştirmeK. Toplum açısından; anlayış, sempati ve kalıtım sağlamak

DOĞUŞU VE GELİŞMESİ
İnsanlık tarihi kadar eskidir. Büyük İskender İran’da Kral Dora’nın kızı ile evlenmiş ve Pers giysileri ile halkın karşısına çıkmıştır. Bu davranış Persler arasında ilgi ve hayranlık uyandırmıştır. Osmanlı Devleti’nde de Fatih Sultan Mehmet’in Cuma namazından sonra halkla görüşme yapması da ilginçtir.
ABD
Halkla ilişkiler kavramını ilk kez ABD Başkanı Thomas Jefferson 1807’de kongreye gönderdiği mesajda kullanmıştır.
20. yy ilk yıllarında Ivy Lee adlı gazeteci halkla ilişkiler olgusunun gelişmesine katkıda bulunan ilk kişidir.
AVRUPA ÜLKELERİ
Halkla ilişkiler çalışmaları 1950'li yıllarda başlar.
HALKLA İLİŞKİLER
HALK
İngiltere'de Başkan Lloyd George’un 1912’de kurduğu Tanıtma Grubu bugünkü Merkezi Enformasyon Bürosu'nun çekirdeğini oluşturur.İngiltere’nin tanıtımı için kurulan British Council de ilk örnekler arasındadır.
TÜRKİYE
İlk örnekler Göktürkler'in Orhun Yazıtları'na uzanmaktadır. Daha sonra Selçuklu İmparatorluğu Dönemi'nde Nizam-ül Mülk'ün Siyasetname adlı eserinde görülmektedir.
Cumhuriyet ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk Anadolu Ajansı'nı kurmuştur.
Çağdaş anlamda halkla ilişkiler uygulamaları 1960’lı yıllardan sonradır.
Türkiye’de kurulan ilk halkla ilişkiler örgütleri:
Dış İşleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı


Halkla ilişkiler eğitimi 1966’da Ankara Üniversitesi SBF Basın Yayın Yüksek Okulu'nda başlamıştır.
Halkla ilişkiler çalışanlarının örgütlenme hareketleri 1969’da başlamış, 1972’de tamamlanarak İstanbul’da Türkiye Halkla İlişkiler Derneği kurulmuştur.
Ereğli Demir-Çelik İşletmeleri A.Ş, Koç, Eczacıbaşı, Yaşar Holding Türkiye’de ilk halkla ilişkiler uzmanı çalıştırmaya başlayan özel kuruluşlardır.

NİÇİN HALKLA İLİŞKİLER?
Halkla ilişkilerin temel amacı; kurum ve kuruluşların ilgili çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmasını sağlamak, etkin ve verimli bir iletişim ortamı yaratmaktır.
Halkla ilişkiler sayesinde kurum ya da kuruluş kendisini kolaylıkla anlatabilme ve tanıtabilme, kamuoyunu etkileme ve inandırabilme fırsatı yakalar.
Halkla ilişkiler
Gerçekleri yansıtır.
Bir uzmanlık işidir.
Faaliyetleri bilimsel temellere dayandırılır.
Bireylerde demokratik tutum ve davranışlar geliştirir.
Halkı aydınlatır ve onlara çalışmaları benimsetir.
Halkta yönetime karşı olumlu davranışlar oluşturur.
Halkın yönetimle olan ilişkilerinde işlerini kolaylaştırır.
Halktan bilgi alır.
Kanun ve kurallara uyulması için bunlar hakkında halka aydınlatıcı bilgi verir.
HALKLA İLİŞKİLERİN GEÇİRDİĞİ EVRELER
Araştırma ve inceleme
Strateji belirleme ve planlama
Uygulama
Değerlendirme
ARAŞTIRMA VE İNCELEME
Yoğun çalışma gerektirir.
Hedef kitle hakkında bilgi edinilir.
Hedef kitlenin ne düşündüğünü ortaya koymayı amaçlar.

STRATEJİ BELİRLEME VE PLANLAMA
Gelecek değerlendirilmesi yapılır.
Gerekli önlemleri almaya yardımcı olur.
Kısa, orta, uzun dönemde neler yapılacağına karar verilir.
UYGULAMA
Araştırma ve planlamada alınan kararlar faaliyete geçirilir.
Hazırlıklarda gereken özen ve dikkat gösterilmelidir.

DEĞERLENDİRME
Halkla ilişkiler çalışmalarının başarı derecesini saptar.
Hedeflere ne oranda ulaşılıp ulaşılmadığı ölçülür.
Gelecekte yapılacak olan çalışmalara yardımcı niteliktedir.

HALKLA İLİŞKİLERDE SORUNLAR
Tanımlamadan kaynaklanan sorunlar
Halkla ilişkilerin reklam yada propagandaya indirgenmesinden kaynaklanan sorunlar
Krizle bağlantılı görülme
 TANIMLAMADAN KAYNAKLANAN SORUNLAR
Halkla ilişkilerde var olan tanımlar kapsayıcı özellikten yoksun, yanlış anlamaya ve eksik kavramaya neden olur.
Belirsiz tanımlar
Yetersiz tanımlar
Kuruluşu öne alan tanımlar
Olumlu imaj yaratmayı öne alan tanımlar

REKLAM YA DA PROPAGANDAYA İNDİRGENMESİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR

Reklam
Pazar ya da piyasa koşulları geçerli
Daha çok özel sektörde kullanılan ikna edici iletişim türü

Propaganda:

Daha çok siyasal alandaki iletişimi anlatır
Dikkatlerin belli konulara çekilmesine yönelik bir etkileme aracı
İkna etmeye dayanır
İnsanların düşünce ve davranışlarını etkilemeyi amaçlar
Kimi kez gerçekler saptırılabilir

KRİZLE BAĞLANTILI GÖRÜLME
 Kriz halkla ilişkilerin başa çıkması gereken bir durumdur.
 Halkla İlişkiler, çevredeki oluşum ve değişimleri izleyerek olabilecek sorunlara karşı önlem alma ve öneriler geliştirmeyi içerir.
 Krizin oluşmasını engellemeyi amaçlar.

BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
Melek Öznur BOZDAĞ
Yeşim AKKUŞ
Zeynep ÖZÜAK
Full transcript