Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wyjazdy pracowników w programie Erasmus+

wyjazdy STA i STT 2017/2018
by

DSM Uniwersytet Szczeciński

on 27 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wyjazdy pracowników w programie Erasmus+

Wyjazdy szkoleniowe STT
Podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie obowiązków wykonywanych na uczelni.
Jedną z popularniejszych form szkoleń są tzw. staff weeki oraz job shadowing.


http://staffmobility.eu/

Pracownicy administracyjni
pula
20 wyjazdów


Wyjazd trwa od
2 dni
do
maksymalnie 2 miesiący
,
w praktyce jest to
zazwyczaj 5 dni.

01 listopada 2016r. - 30 września 2017r.

01 listopada 2016r. do 31 lipca 2017r. lista podstawowa

01 maja 2017r. do 30 września 2017r. lista rezerwowa

Kwalifikacja centralna
Złożenie dokumentów aplikacyjnych
w
Dziale Spraw Międzynarodowych

15 listopada – 15 grudnia 2016 r.


Jeśli pula miejsc nie zostanie wyczerpana, przeprowadzona będzie kwalifikacja dodatkowa w terminie
01 – 15 lutego 2017r.
Dokumenty aplikacyjne
Zasady finansowania

Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania


Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy


Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, MacedoniaChorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia
Pracownicy naukowo - dydaktyczni
Kwalifikacja wydziałowa
WYJAZDY DYDAKTYCZNE STA
cel nadrzędny to przeprowadzenie minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych

wyjazd możliwy jedynie do instytucji, z którą US ma umowę inter-instytucjonalną

wyjazd dłuższy niż 7 dni wymaga przeprowadzenia większej liczby godzin dydaktycznych, liczbę tą określa się w następujący sposób:
8h/7 dni = wynik*liczba dni pobytu przekraczająca 7
Erasmus+
Wyjazdy pracowników US 2017/18
UWAGA
Konferencje, kwerendy biblioteczne nie mogą być finansowane w ramach wyjazdu szkoleniowego STT.

nie wpisujemy daty
imię i nazwisko w nagłówku
program szkolenia/prowadzonych wykładów
cele mobilności
wartość dodana mobilności (w kontekście strategii modernizacji i internacjonalizacji zaangażowanych instytucji)
rezultaty
podpis bezpośredniego przełożonego
podpis pracownika przystępującego do kwalifikacji
pozostawiamy bez podpisu
Każdy element Indywidualnego Programu jest oceniany w skali
0 - 2 pkt.

Dodatkowo punkty można uzyskać za:

STT - uczestnictwo w szkoleniu dla uczestników wielu instytucji zagranicznych, np. Staff Week, summer school:
2 pkt

STA - program dydaktyczny jest częścią wspólnego programu kształcenia z uczelnią partnerską:
2 pkt.

ostatni wyjazd nastąpił dwa lata temu:
1 pkt

ostatni wyjazd nastąpił trzy lata temu lub następuje po raz pierwszy:
2 pkt
Kto pierwszy ten lepszy!

W przypadku wyjazdów rezerwowych, tj. dla wyjazdów osób zakwalifikowanych ponad limit i wyjazdów z kwalifikacji dodatkowych, środki na realizację wyjazdów STA i STT przyznawane są na podstawie potwierdzenia przyjęcia pracownika na szkolenie w określonym terminie przesłanego mailem do właściwej osoby kontaktowej.
130€/dzień
110€/dzień
100€/dzień
80€/dzień
100 km - 499 km

500 km - 1999 km

2000 km - 2999 km

3000 km - 3999 km
180€

275€

360€

530€
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4
np. wyjazd do Dublina, maksymalne finansowanie to 4 dni 795€

875€ - 275€ = 600€
130€ = 4,62 dni
np. wyjazd do Faro, maksymalne finansowanie to 5 dni 860€

875€ - 360€ = 515€

100€ = 5,15 dni
875€ - 180€ = 695€

100€ = 6,95 dni
Finansowany jest wyjazd trwający
od 2 do 5 dni
,

kwota stypendium nie może przekroczyć
875€.

Wyjazd do Berlina - maksymalne finansowanie to 5 dni, 680€
maksymalna wysokość finansowania
koszty podróży
stawka dzienna
powyższe kwoty są kwotami brutto, odprowadzane są od nich składki ZUS
Rozliczenie wyjazdu

oryginalny podpis instytucji przyjmującej na Mobility Agreement for Teaching/Training

ankieta online (EU online survey)

oryginał zaświadczenia o realizacji mobilności z datami pobytu
wyjazdy szkoleniowe STT
Małgorzata Kopalska
malgorzata.kopalska@usz.edu.pl
91 444 12 08

wyjazdy dydaktyczne STA
Patrycja Garecka
patrycja.garecka@univ.szczecin.pl
91 444 11 85

uczelniany koordynator programu Erasmus
Paulina Judycka
dwz@univ.szczecin.pl
91 444 10 58
pracownicy jednostek bez przyznanych miejsc będą znajdować się na liście rezerwowej
do 28 lutego 2018r.
termin nadsyłania protokołów w ramach przyznanego limitu.
Jeśli protokół nie wpłynie do tego czasu, zarezerwowane środki finansowe przechodzą na pracowników z listy rezerwowej.
Kierownicy uprawnionych jednostek dydaktycznych lub Wydziałowi Koordynatorzy ds. wymiany kadry akademickiej w programie Erasmus+ przesyłają do DSM protokół wraz z załączonymi dokumentami złożonymi przez pracowników.
Osoby, którym zostało przyznane stypendium na wyjazd, otrzymują e-maila z DSMu dotyczącego podpisywania umów stypendialnych i wypłaty stypendium.

Ze względu na skomplikowana procedurę wypłaty stypendium, w którą zaangażowane są 3 różne działy, umowa stypendialna powinna zostać podpisana
najpóźniej na 3 tygodnie przed wyjazdem.


Planowanie mobilności

kontakt z koordynatorem ds. wymiany kadry akademickiej w programie ERASMUS+ na wydziale (informacja o terminach kwalifikacji przeprowadzanej przez wydział, realizacja kwalifikacji)

wybór jednostki goszczącej - lista aktywnych umów interinstytucjonalych na br. akademicki dostępna na stronie DSM (dotyczy STA)

nawiązanie bezpośredniego kontaktu z instytucją partnerską, ustalenie warunków dot. pobytu, akceptacja programu
APLIKACJA

złożenie dokumentów kwalifikacyjnych koordynatorowi ds. wymiany kadry

wyjazdy w ramach przyznanych limitów - koordynatorzy składają protokoły z przeprowadzonej kwalifikacji do dnia

28 lutego 2017 r.

nawiązanie bezpośredniego kontaktu z instytucją partnerską, ustalenie warunków dot. pobytu, akceptacja programu

wyjazd w ramach rezerwy - protokół składany przez koordynatora w terminie od
01 marca 2017 r
., lub też zostaje dołączony do protokołu dotyczącego listy podstawowej

DOKUMENTACJA
Podpisanie umowy finansowej
Jak jesteśmy oceniani
STA

potwierdzenie programu dydaktycznego (Mobility Agreement for Teaching) wraz z planowanym terminem wyjazdu przez instytucję przyjmującą

uzupełniony dokument „potwierdzenie planowanych dat pobytu”, składany najpóźniej w dniu podpisania umowy finansowej

ustalenie konkretnej daty odbioru stypendium
Przykro mi, nie jadę
Prosimy o informowanie o ewentualnej rezygnacji z wyjazdu!
www.dsm.usz.edu.pl/dlapracownikowerasmus
1 marca 2018!
STA
STT
dodatkowe pole!
www.usz.edu.pl
Wyjazd trwa od 2 dni do 2 miesięcy, w praktyce jest to 5 dni.

15 października 2017r. - 30 września 2018r.

15 października 2017r. do 31 lipca 2018r. lista podstawowa


01 maja 2018r. do 30 września 2018r. lista rezerwowa

STT

uzupełniony dokument „potwierdzenie planowanych dat pobytu”, składany najpóźniej w dniu podpisania umowy finansowej

ustalenie konkretnej daty odbioru stypendium
ilość godzin zrealizowanych wykładów

wykłady zgodne z programem
szkolenie zrealizowane zgodnie z programem
STA
STT
Złe praktyki
Uwaga!
Nie planujemy wyjazdów STA i STT jeden po drugim.

Nie planujemy wyjazdów jeden po drugim do tej samej uczelni partnerskiej.
Takie wyjazdy będą kwestionowane przez Narodową Agencję,
co może skutkować koniecznością zwrotu stypendium.
Nie łączymy wyjazdów z dwóch różnych źródeł finansowania, nie planujemy ich jeden po drugim.
Najpóźniej 15 sierpnia 2018!
Erasmus+ mobilność z krajami partnerskimi
wyjazdy STA i STT na podstawie umów bilateralnych
umowa bilateralna podpisana i dostarczona do DSM najpóźniej w dniu podpisywania umowy stypendialnej
mobilności realizowane są od
20 listopada 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.
Kwalifikacja ciągła prowadzona przez DSM od
30 października 2017 r. do wyczerpania środków
jeden pracownik może aplikować o maksymalnie 1 mobilność w ramach projektu
Application form for Teaching/Training Staff Mobility
(wniosek aplikacyjny);

Staff Mobility for Teaching/Training Mobility Agreement
(indywidualny program nauczania/indywidualny program szkolenia).

1120 EUR
= 160 EUR dziennie (5 dni mobilności + 2 dni podróży)

dodatkowo ryczałt na podróż

275 EUR
Białoruś, Albania, Czarnogóra

360 EUR
Armenia, Gruzja

820 EUR
Kanada, Sri Lanka

1100 EUR
Argentyna, Indonezja, Wietnam
podpisany przez instytucję przyjmującą!
Brutto!
http://www.dsm.usz.edu.pl/e-kp
Małgorzata Kopalska

malgorzata.kopalska@usz.edu.pl

tel. 91 444 12 08
Full transcript