Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Luleå - 9 december 2016

No description
by

Kalle Larsen

on 30 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Luleå - 9 december 2016

Intressera, integrera och involvera genom IKT
Vad är god återkoppling?
Återkoppling via
Synligt lärande
Ett samspel mellan lärare och elever (Hattie 2011)
Synliga bevis på att lärande äger rum (Wiliam 2013)
IKT är en god tillgång för synligt lärande
Visualisering
Intressera, integrera och involvera genom IKT

Diaz, P. (2012).
Webben i undervisningen
. Lund: Studentlitteratur AB.

Diaz, P. (2014).
Arbeta formativt med digitala verktyg
. Lund: Studentlitteratur AB.

Grettve, A., Israelsson, M., Jönsson, A. (2014).
Att bedöma och sätta betyg. Tio utmaningar i lärarens vardag
. Stockholm: Natur & Kultur.

Hattie, J. (2011).
Synligt lärande
. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting.

Kvarnsell, H. & Isaksson C. (red.) (2016).
Vi får det att funka! Framgångsrika exempel på IT i skolan
. Stockholm: Ekerlids förlag.

Nottingham, J. (2013).
Encouraging learning. How you can help children learn
. Abingdon, Oxon: Routledge.

Nottingham, J. (2013).
Utmanande undervisning i klassrummet
. Stockholm: Natur & Kultur.

Wiliam, D. (2013).
Att följa lärande - formativ bedömning i praktiken
. Lund: Studentlitteratur AB.

DylanWiliamCenter.com
Återkoppling
"Feedback ska leda till tänkande" (Wiliam 2013)
"Fungerande återkoppling synliggör även elevens kunskapsutveckling, vilket i sin tur brukar stimulera eleven till att arbeta vidare." (Diaz 2014)


För skärminspelning, använd gärna
Screencast-o-matic
.


1.
Set Goals


"7 steps to feedback heaven" (Nottingham 2013)
"Eleverna behöver ges möjlighet att använda sin återkoppling" (Grettve et al 2014)
Läsa och rätta på skärmen:


Läsa och rätta på papper:

Annoteringsfeedback på elevpresentation:
Feedback Techniques That Make Students Think
(Wiliam)
5 tekniker som lämpar sig för videoåterkoppling
Elevernas åsikter
"You have a lot of good things to say about your keywords.
The structure is also really good, but unfortunately there are quite a few errors as well. Some sentences are not even comprehensible.
The text has a nice flow and follows instructions. Good!"

Är denna skriftliga återkoppling användbar?
Diskutera för- och nackdelar
Rösta via www.menti.com
kod: 80 94 08
- Återkoppling,
- Synligt lärande
- Inkludering
- Hur gör ni med något/några av ovanstående områden?"Throes of Creation"

Har eleven förstått och använt sin återkoppling?
Google forms ger en snabb överblick av vad eleverna har förstått av sin återkoppling
Mentimeter
www.mentimeter.com
Summativ och formativ - vilka är skillnaderna?

Marking for improvement
Find and fix your mistakes
Margin marking
Aim for the next level
Tre huvudfrågor:
Kommunikation
Variation
Feedback
3 huvudprinciper för god återkoppling:
Formativ
Snabb
Tydlig
Hur löser vi lärare detta?
2.
First Attempt

3.
Reflect (self assess)

4.
Second Attempt

5.
Feedback

6.
Final Attempt


7.
Grade
Hatties effektstorlek för förbättrad skolprestation
Högst effektstorlek av allt:

(jfr
motivation
- effektstorlek 0.48)
Eleverna ges möjlighet att använda sin återkoppling för att "uppskatta sin prestationsförmåga i förhållande till målen" (Hattie 2011)

- Tidseffektivt

- Tydligt

- Lättillgängligt
Audiovisuell
feedback.

Feedback "ska innebära mer arbete för mottagaren än för givaren." (Wiliam 2013)


"Assessment should be part of the learning process". (Nottingham 2013)

Hur kan vi ge
effektiv återkoppling?
Plus, minus, equals
Padlet
Digital anslagstavla för frågor
http://tinyurl.com/lulea9december
Eleven och återkopplingen:
Eleven och återkopplingen
Effektstorlek 1.0 uppfattas som en tydlig och märkbar skillnad - d.v.s. en tydligt förbättrad skolprestation.
Självskattning av betyg
- effektstorlek 1.44
Tidsaspekten
Upplever ni att det finns tillräckligt med tid för att ge formativ återkoppling ?


Rösta via
www.menti.com
med koden 74 60 23
Kalle Larsen
Blackebergs gymnasium

E-post: kalle.larsen@stockholm.se
Twitter: @TeacherKaLa
http://tinyurl.com/lulea9december
- Jag tycker det är bra, för då kan man kolla på videon många gånger om man inte förstått vad som sägs eller om man undrar igen vad man ska tänka på nästa gång. Om detta bara var muntligt öga mot öga skulle man endast ha 1 tillfälle att ta till sig all feedback.- Jag tycker att videofeedback är väldigt bra då det är lättare att förstå och mindre risker för missförstånd etc. Jag uppskattar när läraren har samtal och pratar "personligt" med eleven vilket kan vara svårt att hinna med under lektionstid- därför tycker jag att videofeedback är en bra lösning.


- Jag tycker att videofeedback på uppgifter är väldigt bra eftersom det kompletterar ett samtal med läraren. Eftersom läraren tar upp det allra viktigaste, är det tydligt vad som är bra samt vad som kan utvecklas.
Kalle Larsen
Luleå 9 december 2016
Throes of Correction?
Dela med er av era tankar via www.todaysmeet.com/lulea

Hur kan vi synliggöra lärandet?
Padlet
www.padlet.com
Omröstningar
Ordmoln
Kommentarer
Todaysmeet
www.todaysmeet.com
Diskussioner

Elevsvar

Exit Tickets

Frågor


Google Forms

Omröstningar
Utvärderingar
Kommentarer
Reflektioner
Hur kan vi inkludera alla elever i lärandet?
Elevers krav på webben
2. Sociala nätverk och gemenskap.

3. Tillgänglighet – komma åt allt!

4. Hastighet.
1. Sköta sin egen medieproduktion.
Förkunskaper


1. Synliggöra elevernas tankar och reflektioner
2. Synliggöra elevernas kunskaper
Kahoot
"Gamification"
Tävling
Blixtsnabb återkoppling
Quizizz
Gamification
Tävling
Blixtsnabb återkoppling
"Läxfunktion"
Quizlet
- Vokabulär- och begreppsinlärning

- Arbete på egen hand eller
live

www.quizlet.com
https://quizizz.com/
www.getkahoot.com
3. Synliggöra och återkoppla elevens lärande
Spontana reaktioner: www.menti.com
kod: 83 28 61
Team-funktion
"It's a different and fun way of learning and sometimes it requires collaborating. And many in my class are "vinnarskallar" which take those digital tools, kahoot for instance, to the next level".
Beträffande digitala verktyg i klassrummet
"Love it, the competition aspect makes you learn more"
Elever i åk 2, Blackebergs gymnasium
Kalle Larsen
Blackebergs gymnasium, Stockholm
Lärare i engelska och italienska
Förstelärare i IT-pedagogik
kalle.larsen@stockholm.se
Twitter: Teacherkala
Edpuzzle
www.edpuzzle.com
Skapa videor med kommentar- och frågefunktion
Whiteboard
whiteboard.fi
Elevkommentarer och elevillustrationer
Skype
Skype in the classroom
https://education.microsoft.com/skype-in-the-classroom/overview
Föreläsare från hela världen - direkt i klassrummet
Exit tickets
Reflektioner
"Viljan och kunskapen finns där men utrymmet att sitta och skapa de digitala verktygen är bristfällig vilket gör att de inte används i den utsträckning under ex lektioner som jag skulle vilja. Jag har helt enkelt inte tid i min planeringstid till att skapa formulär med frågor eller se till att de digitala verktyg jag vill använda funkar som jag tänker mig."
Lärare i Luleå gymnasieskola:
Kompetensnivån på alla nivåer i skolan avseende användning av ändamålsenliga och tidsenliga digitala verktyg är, generellt sett, inte på tillräcklig nivå och mycket varierande samt har otydlig koppling till vetenskap och beprövad erfarenhet.
En slutsats från IT-rådet:
goo.gl/6jBFkC
Full transcript