Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of PERBANDINGAN PIAGAM MADINAH DAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA

No description
by

mohd faizal

on 24 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of PERBANDINGAN PIAGAM MADINAH DAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA

PENGENALAN
RATIONAL
Penggubalan Piagam Madinah bertitik tolak daripada peristiwa Hijrah Rasullah S.A.W dan umat Islam di Mekah ke Yathrib atau Madinah.
Setelah Rasulullah dan umat Islam Mekah tiba di Madinah, terdapat beberapa masalah yang menuntut kepada penyelesaian. Masalah itu adalah:


ANALISA SECARA PERBANDINGAN PIAGAM MADINAH DAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA
sebuah perlembagaan yang ditulis dan dipersetujui bersama semua golongan (orang Islam dan Yahudi) yang menjadi warganegara Madinah Al-Munawwarah pimpinan Rasulullah SAW.

Perlembagaan ini juga disebut sebagai Sahifah al-Madinah iaitu perlembagaan bertulis pertama di dunia. Ianya juga menjadi asas dalam pembentukan sebuah negara Islam yang terbilang.
PIAGAM MADINAH
PERLEMBAGAAN MALAYSIA
Perlembagaan ialah suatu kumpulan undang-undang yang tertinggi untuk menentukan bagaimana pemerintahan sesebuah negara itu mesti dijalankan.

Perlembagaan sesebuah negara menereangkan dan memperuntukan kuasa-kuasa yang dimiliki oleh pelbagai anggota negara.


PERISTIWA SEBELUM PENGGUBALAN PIAGAM MADINAH
1. PERJANJIAN AQABAH PERTAMA:
• 12 orang penduduk Madinah ke Makkah bertemu Rasulullah SAW, berjanji meninggalkan perkara syirik, mencuri, berzina, membunuh anak, tidak menipu serta taat perintah Rasulullah SAW.
2. PENERIMAAN MASYARAKAT YATHRIB TERHADAP AGAMA ISLAM:
• Mus’ab bin Umair diutus ke Yathrib mengajar al-Quran oleh Rasulullah SAW.
• Dakwah Mus’ab diterima baik penduduk Aus dan Khazraj.
• Akhirnya ramai yang memeluk Islam.
3. PERJANJIAN AQABAH KEDUA:
• Tahun berikutnya, Mus’ab membawa 73 orang lelaki dan 2 orang wanita Madinah.
• Mereka berbai’ah akan memelihara dan mempertahankan Rasulullah SAW, berikrar taat setia ketika susah dan senang, tidak berpecah dan bercakap benar di mana sahaja.

KANDUNGAN PIAGAM MADINAH
• Terdapat 10 Bahagian dan mengandungi 47 fasal.
• 23 fasal mengenal peraturan sesama Islam dan 24 fasal tentang orang Yahudi.

• Antara kandungannya ialah:
1. Mengakui Nabi Muhammad SAW, ketua Negara Madinah.
2. Mengakui Ansar dan Muhajirin sebagai umat yang bertanggungjawab terhadap agama, rasul dan masyarakat Islam.
3. Setiap kaum bebas beragama dan mengamalkan cara hidup masing-masing.
4. Orang Islam dan Yahudi bertanggungjawab terhadap keselamatan Negara daripada serangan musuh.
5. Orang Yahudi dibenarkan hidup dengan cara mereka serta menghormati orang Islam tetapi tidak dibenarkan melindungi orang Musyrikin Quraisy.
6. Setiap masyarakat bertanggungjawab menjaga keselamatan dan mengekalkan perpaduan di Madinah.
7. • Setiap individu tidak boleh menyakiti dan memusuhi individu atau kaum lain. Hendaklah tolong-menolong demi pembangunan, ekonomi, dan keselamatan.
8. • Setiap kaum perlu merujuk Rasulullah SAW (ketua negara) jika berlaku perbalahan.
9. • Mana-mana pihak dilarang berhubungan dengan pihak luar terutama Musyrikin Mekah dan sekutu mereka.
10. • Piagam ini mempunyai kuasa melindungi pihak yang mempersetujuinya dan hak mengambil tindakan pada sesiapa yang melanggarnya.

diasaskan oleh Perlembagaan Tanah Melayu yang telah digubal oleh Suruhanjaya Reid
SEJARAH PENGUBALAN PIAGAM MADINAH
Peristiwa Sebelum Penggubalan Piagam Madinah
• PERJANJIAN AQABAH PERTAMA:

Terdapat 12 orang penduduk Madinah yang pergi ke Makkah untuk bertemu Rasulullah SAW. Mereka telah berjanji untuk meninggalkan perkara syirik, mencuri, berzina, membunuh anak, tidak menipu, serta taat menurut perintah Rasulullah SAW.

• PENERIMAAN MASYARAKAT YATHRIB TERHADAP AGAMA ISLAM:

Mus’ab bin Umair telah diutus untuk pergi ke Yathrib dengan tujuan mengajar al-Quran oleh Rasulullah SAW. Dakwah yang telah di buat oleh Mus’ab diterima baik penduduk Aus dan Khazraj dan dengan dakwah Mus’ab, akhirnya ramai yang memeluk Islam.

• PERJANJIAN AQABAH KEDUA:

Tahun berikutnya, Mus’ab membawa 73 orang lelaki dan 2 orang wanita Madinah. Mereka berbai’ah (iaitu membuat pengakuan dan berikrar) akan memelihara dan mempertahankan Rasulullah SAW, berjanji untuk taat setia ketika susah dan senang, tidak berpecah dan bercakap benar di mana sahaja.

3 Langkah Yang Diambil Oleh Rasulullah SAW Untuk Membentuk Piagam Madinah
SEJARAH PERLEMBAGAAN MALAYSIA


1905 –Majlis Mesyuarat Persekutuan (MMP) ditubuhkan dan semua undang-undang yang dibuat oleh mana-mana negeri mestilah bersesuaian dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang dibuat oleh MMP

1927 –
• Melalui pindaan Perjanjian Persekutuan, MMP diberi kuasa untuk membuat undang-undang bagi seluruh negeri-negeri Melayu Bersekutu. Raja-raja Melayu tidak lagi mengambil bahagian dalam perbincangan MMP
1948 –
• Malayan Union dimansuhkan dan Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan pada 2 Februari 1948. Majlis Perundangan Persekutuan ditubuhkan di mana ia mempunyai kuasa membuat undang-undang. Pesuruhjaya Tinggi pula mempunyai kusa veto (pembatal) untuk menghalang undang-undang yang diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan.


Mac 1956 – Jawatankuasa Perlembagaan telah dibentuk yang diketuai oleh Lord Reid. Jawatankuasa ini diberi tugas merangka Perlembagaan Persekutuan bagi mewujudkan sebuah kerajaan pusat.Jawatankuasa ini mula menjalankan tugasnya pada Jun 1956, dan telah menggemukakan laporannya pada Disember 1956.
PIAGAM MADINAH
PERLEMBAGAAN MALAYSIA
1. Semua kaum bersatu di bawah satu perlembagaan. Ini telah ditetapkan dalam perjanjian yaitu semua yang mengikuti perjanjian ini adalah satu bangsa

2. Jati diri atau identiti setiap kaum terbela. Mereka bebas mengamalkan budaya dan adat masing-masing tanpa gangguan daripada mana-mana pihak.
3. Kaum Muslimin banyak dipertanggungjawabkan untuk menjaga kebajikan fakir miskin. Ini menunjukkan imej Islam yang baik terhadap masyarakat yang bukan Islam dan juga memberi gambaran bahawa undang-undang negara Islam tidak menindas masyarakat bukan Islam

4. Kebebasan beragama diamalkan. Setiap orang bebas menjalankan tuntutan agama masing-masing
5. Hak kesamaan taraf menjadi pembela kepada kehidupan masyarakat majmuk di Madinah.Di dalam piagam, ia menyatakan bahawa tidak ada beza diantara semua kaum.

6. Hidup mereka menjadi tenteram dan harmoni kerana dalam perjanjian tersebut ada dinyatakan bahawa kehidupan para jiran dan orang-orang yang telah diberi perlindungan adalah seperti kehidupan sendiri. Oleh itu, setiap orang sama-sama memelihara kehidupan yang harmoni
7. Pertahanan negara terjaga oleh berbagai kaum kerana setiap kaum wajib mempertahankan negara dari ancaman musuh dan dilarang sama sekali untuk mengikat perjanjian dan memberi perlindungan kepada orang-orang quraisy

8. Perlindungan sempadan negara daripada pencerobohan luar menjadi tanggungjawab setiap kaum.
1957 – Pembentukan perlembagaan telah diluluskan pada 27 Ogos 1957 dan dikuatkuasakan pada 31 Ogos 1957.
9. Apa-apa pertelingkahan yang wujud hendaklah diselesaikan melalaui perdamaian dan lebih-lebih lagi ia mendapat tempat di sisi perlembagaan.

10. Kezaliman tatau persengketaan antara kaum dapat dihapuskan. Keadilan juga dapat ditegakan kerana perlembagaan tidak melindungi orang-orang yang berlaku zalim dan membuat salah.

11. Keselamatan setiap yang bergelar rakyat Madinah atau menjadi ahli perjanjian ini terjamin. Keselamatan mereka dipelihara tidak kira mereka berada di dalam atau ketika di luar Madinah melainkan orang yang berlaku zalim dan berbuat salah.

12. Aktiviti perniagaan dapat dijalankan dengan adil dan selamat. Setiap kaum bebas memperagakan barang dagangan mereka.

13. Persengketaan antara kaum dihapuskan malah mereka didamaikan dan dikehendaki bersatu padu dalam membangunkan negara Madinah

1. Menjamin kestabilan politik dan sistem pentadbiran yang cekap dan berkesan. Perlembagaan menentukan corak pemerintahan, pembahagian kuasa antara pelbagai badan kerajaan serta prinsip-prinsip umum cara kuasa tersebut dilaksanakan.
2. Menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Perlembagaan menentukan hak asasi rakyat seperti kebebasan bercakap, kebebasan beragama dan pemilikan harta.
3. Menentukan tanggungjawab rakyat dan batasan atau larangan seperti hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak yang tidak boleh dipersoalkan.
Hal ini adalah penting untuk mengelakkan persengketaan kaum.
4. Memudahkan perpaduan nasional dan pembangunan negara.
Perlembagaan melindungi kepentingan semua kaum.
Perlembagaan juga menjamin keadilan sosial antara kaum.
Menggariskan hak-hak dan bertanggungjawab orang Islam dan penduduk tempatan

Pemulian orang-orang berhijrah

Persefahaman dengan orang-orang bukan Islam terutama dengan orang-orang Yahudi

Penyusuan politik dan pertahanan Madinah

CIRI-CIRI PIAGAM MADINAH
Rasulullah diiktiraf sebagai ketua negara Madinah yang wajib dipatuhi dan dihormati. Sebarang masalah mesti merujuk kepada ketua negara untuk diselesaikan. Walaubagaimanapun ketua kaum masih mempunyi hak untuk menyelesaikan sendiri masalah jika difikirkan patut dan mampu diselesaikan betul.

Semua penduduk Madinah hidup sebagai satu ummah dan tidak terpengaruh dengan elemen luar yang tidak baik

Semua penduduk hendaklah bersatu-pada, berkerjasama, dan bertanggungjawab menpertahankan negara dari apa-apa serangan musuh.

Wahyu sebagai sumber piagam termasuk tradisi

Semua penduduk diberi kebebasan mengamalkan agama masing-masing, dan tiada ganggun dalam hal keagamaan.
Keselamatan semua penduduk adalah terjamin selama mereka mematuhi perlembagaan tersebut.

CIRI-CIRI PERLEMBAGAAN MALAYSIA
Perlembangan Malaysia adalah perlembagaan kerja berasakan demokrasi berparlimen dimana Perkara 32 menjelaskan mengenai Kepala Utama Negara bagi Persekutuan.

-Perlembagaan Malaysia bersifat dan sukar dipinda
-Perlembagan Malaysia merupakan undang-undang utama dan tertinggi.
-Dalam perlembangan Malaysia terdapat idea pengasingan kuasa sebagaiman doktrin itu diamalkan di England

menentukan tanggungjawab Persekutuan dan mengatur perhubungan antara Persekutuan dan Negeri, perlembagan Malaysia juga menentukan kuasa-kuasa perundangan dan kuasa-kuasa pemerintahan antara kerajaan pusat dan negeri melalui tiga senarai yang dipanggil Senari Persekutuan, Senarai Negeri dan Senarai Bersama.

Perlembagan turut memperuntukan kebebasan asasi.

Peruntukan ini merupakan salah satu ciri perlembagaan bertulis iaitu menjelaskan dengan nyata mengenai jaminan perlindungan yang diberikan kepada setiap warganegara dan orang-orang lain dalam negara itu.

PERSAMAAN PIAGAM MADINAH DAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA
Jika dibandingkan Perlembagaan Madinah ini dengan Perlembagaan Malaysia yang digubal oleh kepimpinan UMNO terdahulu adalah seiring pembentukan perlembagaan Madinah oleh baginda Nabi Muhammad saw. Di dalam perlembagaan persekutuan Malaysia perkara yang paling utama adalah status agama Islam sebagai agama persekutuan dan YDP Agong yang dipilih oleh 9 kesultanan Melayu adalah pemerintah tertinggi sebagai Ketua Negara dan Agama. Perlembagaan Persekutuan juga menyatakan agama-agama lain boleh diamalkan sepertimana dalam piagam Madinah.
Pada hari ini konsep 1 Malaysia yang dipelopori oleh Perdana Menteri Dato Seri Najib Tun Haji Abdul Razak adalah sama dengan fasal 2 piagam madinah iaitu "bahawa mereka ini adalah satu umat". Konsep perpaduan ini telah menjadi agenda utama negara Malaysia pada hari ini yang diperjuangkan oleh UMNO.

Manakala yang bukan beragama Islam dikelompokkan dalam satu kelompok yang dipanggil 'Bani' seperti Bani Auf, Bani Amru dan lain-lain yang boleh meneruskan pegangan lama mereka. Sama seperti UMNO, MCA, MIC dan lain-lain. Namun begitu UMNO tidak pernah melabelkan partinya sebagai parti Islam tetapi tetap mempertahankan syariat Islam sebagaimana termaktub dalam perlembagaan Malaysia yang berasaskan piagam Madinah.

Tujuan Perlembagaan Malaysia

• MENJAMIN KEUTUHAN DAN KEDAULATAN NEGARA
- Rakyat dapat berpegang pada satu undang2 yang diamalkan dan dihormati bersama untuk memastikan kewujudan sebuah negara berdaulat

• MEWUJUDKAN KESTABILAN NEGARA
- Walaupn pada dasar boleh dipinda, tapi ia tak boleh dilakukan dengan sewenang-wenangnya, mesti berdasarkan perlembagaan juga. Jika boleh dibuat sesuka hati, mengubah pindaan, nanti boleh abaikan kemahuan rakyat

• MENGAWAL PERJALANAN KERAJAAN
- Tindak tanduk harus berdasarkn perlembgaan, tak boleh buat sesuka hati, pemerinath tak boleh lakukan perbuatan yg boleh menyeleweng daripada perlembagaan. Kesan dapat menjamin tak curang atau salah guna kuasa drpd pemerintah

KONTRAK SOSIAL
Dari segi bahasa pula, kontrak boleh didefinisikan sebagai perjanjian formal dengan syarat-syarat tertentu antara dua pihak atau lebih.
Ia juga bermaksud dokumen yang mengandungi syarat-syarat perjanjian atau cabang undang-undang yang berkaitan dengan kontrak.

Sosial pula boleh ditakrifkan sebagai segala yang berkaitan dengan masyarakat, perihal masyarakat dan kemasyarakatan.
Oleh itu, kontrak sosial apabila diasimilasikan boleh ditakrifkan sebagai satu bentuk perjanjian atau permuafakatan yang ditulis dan ditetapkan oleh undang-undang yang melibatkan semua masyarakat di sesebuah negara.
Ia juga merupakan satu istilah permuafakatan antara kaum yang dicapai sebelum merdeka melalui satu persetujuan di kalangan rakyat dan pemimpin yang terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India.
TUJUAN KONTRAK SOSIAL
menyelesaikan perbezaan kepentingan diri atau kelompok masing-masing.
untuk memastikan kepentingan majoriti dan minoriti di ambil kira tanpa menjejaskan hak dan kepentingan masing-masing.
untuk memastikan persetujuan yang dicapai kekal dan diwarisi turun-temurun.
Ini adalah kerana persetujuan tersebut dianggap memenuhi kepentingan yang berpanjangan.

memastikan setiap pihak yang bersetuju akan mematuhi dan menyampaikan kepada generasi seterusnya agar ia tidak bercanggah di masa depan.
dapat melanjutkan kelangsungan pentadbiran yang cekap

memupuk semangat patriotisme dan cintakan tanahair.
dapat mewujudkan masyarakat yang bebas dan adil dalam usaha untuk mencapai integrasi nasional.
KEISTIMEWAAN KONTRAK SOSIAL
- Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan
- Agama Islam sebagai Agama Persekutuan
- Hak Keistimewaan Orang Melayu
Kedaulatan Rajaraja dan Sultan Melayu
- Taraf kerakyatan melalui Prinsip ‘Jus Soli’.
Full transcript