Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hållbart samhälle?

No description
by

Lars Sundqvist

on 2 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hållbart samhälle?

Hållbar utveckling?
design by Dóri Sirály for Prezi
Betyder igentligen "mitt" och kommer från latin medius locus - i mitten befintligt ställe.

Miljö - omgivning
Kunskaper om naturen

Läran om huset - (grekiska) oikos;(hus) logos;(läran)

Samspelet mellan de levande organismerna och deras miljö


Även miljöer helt skapade av människan (ex samhällen)
Miljö
Klimatförändring
Förgiftning
Försurning
Uttunning av ozonskiktet
Ökat ozon och luftföroreningar vid markytan
Övergödning
Rovdrift på naturresuser
Miljöproblem vi skapar
Ekologi
Är ett stycke natur med allt som finns där samt samverkan mellan organismerna och den fysiska miljö de lever i.

Kan vara en sjö, en äng, ett hav, en del av ett område eller hela världen.

Ekosystemet omfattar både biotiska och abiotiska faktorer
Ekosystem
Producenter

Konsumenter

Destruenter
Organismer
Klimat, ljus, vattnets, luftens, och markens kvalitet

Arterna i ekosystemet - flora och fauna

Organismer som konkurerar och samverkar inom ekosystemet (ekologisk nisch)
Nivåer i ekosystemet
Skapas genom konkurrens och anpassning


Balans
Ett antal individer av samma art

Populationen är beroende på ett minsta antal idivider för att kunna överleva
Population
Miljögifter

Tar bort vissa organismer i näringskedjan

Påverkar miljön så att förutsättningarna förändras

Tar upp saker som funnits lagrat i jorskorpan och sprider ut dem i miljön
Hur stör vi systemet?
Näringskedjor
Fotosyntesen
; solenergi + koldioxid + vatten --> kolhydrater + syre

Respiration
; kolhydrater + syre --> koldioxid + vatten + värme
Energiflödet i ekosystemen
Flödande - sol, vind, vatten,

Förnybara (fonder) - skog, säd, fiskar, tamboskap

Icke förnybara (lagrade) - olja, kol, malm, fosfor
Naturresurser
Näringsväv
Har vi någon chans?
Full transcript