Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Hero S

on 15 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

dr Magdalena Hagner-Derengowska
Problematyka plastyczności mózgu
Mózg
Półkula lewa
Półkula prawa
Neuroplastyczność
Półkula lewa
* Kontrola prawej ręki
* Zdolności matematyczne
* Mówienie
* Pisanie
* Zdolność logicznego myślenia
* Predyspozycje do pracy naukowej
Neuroplastyczność
Myślenie, czytanie, rozwój zainteresowań,
ale i specjalne ćwiczenia:
Kinezjologia - gimnastyka mózgu dla dzieci integruje pracę ciała i umysłu, wykorzystując wiczenia ruchowe
do nauki skupienia uwagi.
Grupa osób starszych, która wzięła udział w programie gimnastyki dla mózgu, osiągnęła rewelacyjne wyniki w klinicznych badaniach pamięci. Efekty utrzymywały się
długo i były widoczne w funkcjonowaniu ich pamięci
codziennych sytuacjach.
"Wykonywanie odpowiednich, ogólnie dostępnych
ćwiczeń może nawet z wiekiem zwiększać
możliwości naszego mózgu".
kontroluje mowę, odpowiada za myślenie
logiczne, potrzebne do zrozumienia
np. nauk ścisłych
włókna nerwowe idące od lewej półkuli
przechodzą na stronę prawą rdzenia
kręgowego skutkiem czego, mięśnie jednej strony ciała pozostają pod kontrolą ośrodków
nerwowych strony przeciwnej
(np. uszkodzenie lewej półkuli mózgu
powoduje porażenie mięśni po
stronie prawej)
* Kontrola lewej ręki
* Wyobraźnia
* Zdolności plastyczne
* Umiejętność rozwiązywania problemów
* Wyobraźnia przestrzenna
* Zdolności muzyczne
- nadrzędny ukł. nerwowy
- najważniejsza część ukł. nerwowego
- chroniony jest przez kości czaszki oraz kręgosłup
Ośrodki mózgu
sterują ruchami dowolnymi,
między innymi kończyn tułowia oraz skurczami mięśni twarzy;
znajduje się w płacie czołowym
Ośrodek słuchowy mowy –

znajduje się w płacie skroniowym;
umożliwia wydawanie dźwięków
Ośrodki słuchowe –

docierają do nich wrażenia
słuchowe; znajduje się w płatach skroniowych.
Ośrodki kojarzeniowe –
sterują złożonymi formami
zachowania się; znajdują się
w płacie czołowym.
Ośrodkowy Układ Nerwowy OUN

Ośrodek czucia – dotyku
,
smaku, bólu i zmiany
temperatury znajduje się
w płacie ciemieniowym.

Ośrodki wzrokowe
- docierają do nich wrażenia
wzrokowe; znajduje się w płacie
potylicznym.
Ośrodki ruchowe –
Ośrodek wzrokowy mowy –
znajduje się w płacie potylicznym.
Ośrodek ruchów pisarskich ręki
– znajduje się w płacie czołowym;
jego uszkodzenie pozbawia możliwości pisania.
Plastyczność mózgu - kamienie milowe...
Camillo Golgi

dokonał jednego z
najważniejszych odkryć dla
nauk o mózgu – opisał
strukturę mózgu utworzoną
przez neurony.
1873
1906
Santiago Ramón y Cajal Ojciec neurobiologii


Rysunek neuronów i dendrytów - na podstawie obrazu mikroskopowego Cajal z 1880r.
Camillo Golgi wraz z Ramonem Santiago Y Cajal otrzymali nagrodę Nobla za badania nad Neuroanatomią.
1880
Santiago Ramón y Cajal- określił stabilną strukturę mózgu
(„…jak rozwój został zakończony, źródła wzrostu i regeneracji wyschły nieodwołalnie”).
1928
Jerzy Konorski jako pierwszy opisał dwie wrodzone właściwości neuronu, tj. pobudliwość i plastyczność.
Prowadził badania z zakresu analizy ruchowego zachowania się zwierząt oraz funkcjonalnego podziału poszczególnych części mózgu. W 1964r otrzymał Nagrodę Państwową I stopnia.
Organizator pracowni fizjologii wyższych czynności nerwowych w Instytucie Biologii Doświadczalnej w Warszawie.
1948
Eksperymenty Patricka Walla wykazywały zjawisko neuroplastyczności (zmiany reprezentacji powierzchni ciała po uszkodzeniu dróg czuciowych).
1942
Neuron i jego synapsy
* 2. 500 synaps – noworodek
* 15. 000 synaps – 2-3 latek
* 7. 500 synaps – dorosły człowiek

Słabo wykorzystywane zanikają!!!
„W ośrodkach dojrzałych, drogi nerwowe są w pewnym stopniu utrwalone i niezmienne: wszystko może umrzeć, nic nie może być zregenerowane.” - to zdanie noblisty z zakresu neurobiologii zatrzymało postęp
badawczy na 70 lat.
* termin wprowadzony przez Jerzego Konorskiego, oznacza zdolność neuronów do ulegania trwałym zmianom w trakcie procesów uczenia się; tworzenie - w trakcie uczenia się dochodzi do reorganizacji połączeń synaptycznych między neuronami

* plastyczność neuronalna jest pojęciem obejmującym zarówno zmiany zachodzące w procesach uczenia się i pamięci, jak również zmiany rozwojowe i kompensacyjne
Plastyczność mózgu

* miejscem kluczowym, w którym powstaje i
zanika plastyczność mózgu jest synapsa,

* ciągle modyfikuje swoje właściwości, zmieniając
wydajność przewodzenia impulsów nerwowych,

* posiada niezwykłą zdolność określaną
plastycznością synaptyczną i jest uważana za
komórkowe podłoże uczenia się i pamięci.
SYNAPSA
* Plastyczność pamięciowa – uczenie się
i pamięć

* Plastyczność rozwojowa – rozwój mózgu pod
wpływem nieustającej w życiu osobniczym
stymulacji sensorycznej

* Plastyczność kompensacyjna – zdolność
biologiczna mikrostruktur mózgu do procesów
naprawczych na uszkodzenia samego mózgu
jak i dróg nerwowych docierających do
kory mózgowej

Kolonizacja
– zajęcie całego obszaru
kory pierwotnie należącej do obu


nerwów. Największym efektorem ukł.
nerwowego są mięśnie szkieletowe


Bocznicowanie
- odchodzenie od aksonów
zachowanych, zdrowych motoneuronów,
włókien nerwowych do sąsiadujących
z nimi aksonów uszkodzonych i
rozprzestrzenianie się tą drogą do
włókien mięśniowych
Pojemność i zdolność przetwarzania
informacji mózgu człowieka nie zależy od
liczby jego neuronów, lecz od liczby między
neuronowych połączeń synaptycznych


Neuron: pobudliwość i plastyczność

W mózgu osoby dorosłej powstają komórki
macierzyste, które różnicują się w
neurony i komórki glejowe
Plastyczność mózgu - ćwiczenia
Plastyczność mózgu
Plastyczność mózgu
Plastyczność mózgu
Plastyczność dużych obszarów mózgu,
reorganizacja po urazach, udarach,
na skutek uczenia.

Kora wzrokowa może reagować na bodźce
słuchowe i czuciowe już po paru dniach
całkowitego przysłonienia oczu!
1972
Torsten Wiesel i David Hubel- neurobiolodzy szwedzcy , pracujący na Harvard Medical School w Bostonie, badali plastyczność w obrębie układu wzrokowego młodych kotów i małp. Udowodnili też, że kompensacja u młodych jest łatwiejsza i bardziej skuteczna niż u dorosłych.
Laureaci Nagrody Nobla – 1981.
1986
Nagroda Nobla dla
Rity Levi-Montalcini
oraz
Stanleya Cohena


za badania nad
czynnikami wzrostu
nerwów (NGF).
Czynniki wzrostu neuronów
Jest wiele mechanizmów wzrostu neuronów,
ekspresja genów, synteza białek

NGF = czynnik wzrostu neuronów (polipeptyd)

BDNF = neurotropowy czynnik pochodzenia mózgowego, neurotrofina, czynnik regulujący wzrost i zróżnicowanie neuronów
w okresie rozwoju i u osób dorosłych

BDNF to "nawóz mózgu", jego synteza rośnie pod wpływem ćwiczeń
Okresy wzrostu
Trzy okresy wzrostu po których następuje przycinanie: niemowlęcy, dojrzewania i pełnoletniości.

Przycinanie:
co nie używane to nieużyteczne!


Obszary czołowe rozwijają się w okresie 18-21 lat, jako ostatnia struktura, w której zachodzi duża reorganizacja
Neurogeneza
Neurony u ludzi powstają głównie w hipokampie oraz na ściankach komór mózgu, mogą migrować w inne miejsca

Na tworzenie się neuronów mają wpływ liczne czynniki:
* środowiskowe,
* choroby (stres, depresja),
* leki psychotropowe, narkotyki,
* neurotransmitery (kw. tłuszczowe
omega-3, leki antydepresyjne.)
1990
17 lipca 1990 roku,
George Bush senior,
ogłosił ostatnie dziesięciolecie XX wieku,
DEKADĄ MÓZGU:
01.01.1991-31.12.2000
1999
Nelson F. Annunciato
Profesor Uniwersytetu Sao Paulo, a następnie Uniwersytetu w Essen w Niemczech, badacz rozwoju mózgu i zdolności plastycznych kory mózgowej. W 1999 r ogłosił że :„…Praktycznie każde sensowne, przemyślane i atrakcyjne w formie oddziaływanie wspiera rozwój” a „…Plastyczność mózgu jest procesem nieprzerwanym, zachodzi w każdej chwili i w każdym wieku. Trwa całe życie”

Tym samym reguła ta obala teorię Santiago Ramona Y Cajal z 1928 roku, że:” wszystko może umrzeć, nic nie może być zregenerowane.”
Nelson F. Annunciato
Wg. Nelsona F. Annunciato plastyczność mózgu oparta na dowodach naukowych potwierdza iż:
Kora mózgowa jest strukturalnie i funkcjonalnie dynamiczna.

Mapa korowa jest modyfikowalna pod wpływem różnych eksperymentalnych doświadczeń ruchowych i czuciowych oraz obwodowej lub centralnej stymulacji elektrycznej, leczenia farmakologicznego czy uszkodzenia.
Reorganizacja korowa jest długotrwała i umożliwia zdobywanie nowych umiejętności motorycznych.
Kora mózgowa i rdzeń kręgowy posiadają zdolność do zmiany struktury i funkcji w odpowiedzi na trening ruchowy.
Charakter i umiejscowienie zmian plastycznych jest zróżnicowane doświadczeniem ruchowym.

Aktywność ruchowa wywołuje synaptogenezę i reorganizację mapy korowej.
Neuroplastyczność
Podstawowy wzorzec połączeń pomiędzy
ośrodkami w układzie nerwowym kształtuje się
w okresie rozwoju w oparciu o program
podstawowy wzorzec połączeń pomiędzy ośrodkami
w układzie nerwowym kształtuje się w okresie rozwoju w oparciu o program genetyczny, a obwody neuronalne są plastyczne i modyfikowane przez
całe życie.
„… za każdym razem gdy angażujemy się w nowe zachowanie, mózg przemodelowuje się”
Neuronalna organizacja odbywa się w reakcji na bodźce i aktywność; jest to używanie dróg nerwowych, które w miarę używania stają się „autostradami”
Aktywność fizyczna ustanawia i doskonali te drogi
Angiogneza – tworzenie się nowych naczyń krwionośnych, zachodzi w mięśniach, sercu i mózgu – pod wieloma względami mózg jest jak mięsień, który można ćwiczyć !

Ćwiczenia fizyczne lepiej niż jakiekolwiek inne czynniki stymulują powstawanie czynników wzrostu NGF i BDNF.
to zdolność mózgu by się zmienić w odpowiedzi na stymulację, doświadczenie, rezultaty własnego działania
Neuroplastyczność
Wpływa na nią:
Gimnastyka mózgu – pamięć, uwaga, wyobraźnia
Ćwiczenia fizyczne – podstawa rozwoju
Właściwe odżywianie
Regulacja snu
Stabilność emocjonalna
Relacje interpersonalne – mózg jest towarzyski, potrzebuje podniety
Suplementy diety: witaminy, omega 3, kwas foliowy
Muzyka, taniec, śpiew – stymulują neuroplastyczność
Medytacja = kontrola uwagi, koncentracja i neurofeedback, bioffedback
Dzięki plastyczności mózgu po
uszkodzeniach OUN, np. po udarach mózgu upośledzona funkcja może częściowo lub całkowicie powrócić

Inne struktury korowe lub podkorowe przejmują funkcje okolic uszkodzonych.
Wokół obszarów dotkniętych udarem oraz w odległych rejonach mózgu, powstają zmiany plastyczne związane z przywracaniem utraconych funkcji pacjenta.
By zrozumieć człowieka trzeba znać jego model świata, nie tylko jego neurobiologię!
Platon: piękno tkwi w przedmiocie...

Kant: piękno tkwi w tym, kto je ocenia....

Kto ma racje?
Dziękuję za uwagę i poświęcony...
dr Magdalena Hagner-Derengowska
Przyszłość - komórki macierzyste i nieograniczone
procesy naprawcze mózgu, a w dalszym rozwoju procesy
"tuningowania" mózgu i stworzenie pamięci absolutnej.
copyrights by Kris
Full transcript