Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Samlare, jägare, bönder, städer

No description
by

Susanna Holgersen

on 9 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Samlare, jägare, bönder, städer

Samlare
Jägare
Fiskare

Homo sapiens är den art som människor tillhör idag. Funnits på jorden i minst
200 000 år
Forskare vet inte exakt hur människans utveckling har sett ut men de flesta fynden har hittats i Afrika. Svårt att fastställa historien exakt, den kan ändras beroende på fynden.
Vad gjorde människan till människa

Språket
Elden

Redskap

Använder redskap för att tillverka redskap
Kombinera flera föremål till ett redskap
Människan formar ljud till ord, kombineras till meningar
500 000 år sedan "mata elden"
Lättare att samarbeta i större grupper
Steka och koka
mat, bättre mat

Mer tid till annat
Olika roller för
män och kvinnor
De var inte ständigt på vandring utan bodde i hyddor eller en grotta. Drog vidare när maten började ta slut.

Viktigt att det fanns vatten nära boplatsen.
Männen drog ut på jakt långt från boplatsen och kunde vara borta i en hel månad. Jagade i grupper
Kvinnorna var kvar på boplatsen och passade barnen samt arbetade runtom boplatsen, stranden och skogen. De samlade in medan männen jagade.
En
arbetsfördelning
mellan
kvinnor och män
I alla samhällen har det funnits regler för hur man bildar par. Man skaffa partner från en annan familj, släkter bildades. (Ett samhälle uppstod)
Människan blir
bonde
Man vet inte riktigt när den första åkern uppkom. Människorna behövde vakta dessa platser så de blev bofasta. (Bonde - Boende) Husen blev fler och fler och byar växte fram.
För mer än 10000 år sedan började man odla vete i Turkiet. Jordbruket spred sig åt olika håll. För 6000 år sedan började man odla vete i Sverige
Husdjuren
Började tämja djur
samtidigt som vi började odla jorden.
(tex hästar, hundar)
I Sverige inga vilda släktningar till får,
kor, getter
Levande förråd av kött
Mjölka tamdjuren
De stora djuren kunde arbeta åt människorna
Människorna gjorde urval - husdjursförädling
Samlare arbetade ca 2-3 timmar om dagen jordbrukare var tvugna att arbeta så länge det var ljust. Varför detta byte?
Människorna blev fler och fler och för att maten skulle räcka var man tvungen att byta till jordbruk. Jordbruket gjorde att människosläktet kunde växa så enormt.
Människan förändrar jorden

Så länge människan var samlare och jägare förändrade hon inte miljön.
När människan blev jordbrukare förändrade hon livsmiljön, hon började bestämma vad som skulle odlas.
Svedjebruk
Tände eld och brände bort buskar
Planterade sädeskorn i den varma åkern
Näringen tar slut i jorden, svedja ett nytt område
Inga nya träd och buskar kunde växa upp
Även timmer behövdes så skog höggs ner
Förändringarna är för stora och miljön är hotad. De flesta förändringarna har skett de senaste 150 åren.
De första städerna
Mesopotamien
Landet mellan floderna Eufrat och Tigris, nuvarande Irak
Människan började driva jordbruk året runt här först
Många olika uppfinningar/utveckling började här
Konstbevattning
Bönderna grävde kanaler för att leda vattnet
Byggde dammar - ett förråd av vatten till torrperioderna
Ledde till större skördar
Byarna beroende av floderna Eufrat och Tigris (flodkulturer)
Små byar kunde inte sköta detta själva - slog ihop sig med andra byar - bildade städer
Stadsstat
Städer bildade olika stadsstater
Runt städerna små byar där bönderna odlade och födde upp djur
Staden gav bönderna skydd
Beroende av varandra
Kungar och skatter
En stor stad måste hållas samman av en person som kunde ta snabba beslut
Att få in skatter blev nödvändigt för ledarna. Skulle bland annat bygga konstbevattning, ett tempel eller föra krig.
Klassamhälle
Kung
Höga präster, storköpmän, militära chefer
Skrivare, soldater, mindre köpmän
Hantverkare
Bönder, herdar, fiskare, slavar
Överklass - hade nästan all makt
Medelklass
Underklassen
Uppfinningar
Skrift
Prästerna behövde hålla
ordning på sina affärer, varulager
och anställda
Kilskriften uppfanns för ca 5500 år sedan
Var från början en bildskrift
Många tecken att lära sig, enbart en liten grupp
i samhället hade kunskapen
Räknekonsten
De styrande måste hålla ordning på hur mycket
säd bönderna lämnade i skatt

Mäta upp ytan på olika åkrar, räkna hur mycket
vatten som behövdes till dammarna

Samla kunskap från släktled till släkled
Använde ett system som byggde på talet 60
Teknisk uppfinning

Det äldsta hjulet 5500 år gammalt
Ökade dragdjurens förmåga
De stora bakslagen
Krig
- Människor dödar
varandra i stor skala. Ledde till fler
slavar.

Miljöförstöring
- Försaltade jorden
Full transcript