Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SIMA yöntemiyle 2024 dövme alüminyum alaşımından parça üretimi

deryabizibitirme
by

hüs galahalic

on 22 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SIMA yöntemiyle 2024 dövme alüminyum alaşımından parça üretimi

- Doğada genellikle boksit cevheri halinde bulunur.

- Oksitlenmeye karşı üstün direnciyle bilinir.

- Endüstrinin pek çok kolunda kullanılmakta olup ekonomide önemli bir yeri vardır.


Üretimi 2 aşamalı bir prosestir. Birincisi 'Bayer Metodu'yla boksit cevherinden alümina eldesi, ikinci aşama ise elektrolizle alüminadan alüminyum eldesidir.
- Boksit madeninden al2o3 (alümina) elde edilmesi prosesidir.

- Boksit cevherine sodyum hidroksit çözeltisi ilavesi ile yüksek basınç ve sıcaklık altında alüminat çözeltisi elde edilir.

- Daha sonra çeşitli aşamalardan geçirilerek (seyreltme, durultma gibi) en son döner fırında kavrulur ve alümina elde edilir. bu metoda 1800'lerin sonunda adını veren k. j. bayer'in namına bayer metodu denilir.
Alüminyumun mukavemet, iletkenlik, işlenebilirlik vs. özelliklerini iyileştirebilmek için çeşitli ilavelerle alaşımlandırma yapılır. Bunlardan en önemlilerinden biri Bakır(Cu)'dır.
- Bakırın alüminyumda %3-12 arasında bir çözünürlüğü vardır.

- İlave edilen miktarla orantılı mukavemet artışı sağlar.

- Bakırın alüminyum içinde değişik sıcaklıklarda değişik miktarlarda çözünmesi alüminyum alaşımlarına ısıl işlemle sertleşebilme özelliği kazandırır.
AA2024'ün yoğunluğu 2,78g/cm3, elastise modülü 73Gpa, ergime başlangıç sıcaklığı 500 C'tir.
Non-Dendritik Malzeme Üretim Yöntemleri
Döküm makroyapısını belirleyen temel kriterler
Segregasyon
Porozite
İnklüzyon
Tane boyutu
- Alaşımların dengesiz katılaşması sonucu oluşur.

- Oluşan katıda difüzyonun tamamlanması için yeterli süre olmadığından, ilk katı bileşimi ile sonradan oluşan katı bileşimi arasındaki farklılıktan ibarettir.

- Döküm sonrası yüksek sıcaklıkta homojenleştirme ısıl işlemiyle giderilebilir.

- Döküm hatalarının bazılarının temelinde segregasyon yatmaktadır.
Bu segregasyonu kullanarak, 1970'li yılların başında M.I.T.'de sıcak yırtılma üzerine yapılan çalışmalar sırasında, yaklaşık %60 katı faz içeren non-dendritik katı-sıvı karışımının katılarla karıştırıldığında çok yüksek bir akışkanlığa sahip olduğunun farkedilmesiyle bir seri üretim yöntemleri geliştirilmiştir.
Stir-Döküm
Gir-Döküm
Tikso-Döküm
Compo-Döküm
Tikso-Şekil verme
Yarı-Katı şekil verme
Kısmi ergitmeyle gerilimlendirme
Reo-Döküm
SIMA YÖNTEMİ
Döküm sonrası malzeme yeniden kristalleşme sıcaklığının altında veya üstünde yüksek oranda deformasyona maruz bırakılır. Böylece dendritik yapı kırılır ve ince uzun taneli deforme olmuş yapı elde edilir.
Daha sonra bunu düşük sıcaklıklarda ve az miktarda bir soğuk deformasyon izler. Amacı malzemedeki dislokasyon yoğunluğunu arttırmaktır.
Düzlemler halindeki bu dislokasyonlar tavlama sırasında geniş açılı tane sınırı oluşturacak olan alt tane sınırlarını oluştururlar.
Dislokasyon yoğunluğunun çok yükseldiği noktalar yeniden kristallenme için çekirdek rolü oynar.
Soğuk deformasyonu takiben malzemenin likidus solidus aralığındaki uygun bir sıcaklığa ısıtılmasıyla yeniden kristalleşmesi ve dolayısıyla ince ve non-dendritik yapının oluşumu sağlanır.
Klasik döküm prensibi
Neden
?
Alaşımlara solidus-likidus sıcaklıkları arasında şekil verildiğinden daha az enerji kullanılarak ısıtma yapılır. Dolayısıyla daha az maliyetlidir!
Daha uzun kalıp ömrü sağlar!
Daha kısa proses çevrimi dolayısıyla daha hızlı ürün eldesi!
Kalıptaki laminer akış nedeniyle daha az gaz kapma olayı ve daha az porozite gözlenir!
Daha ince kesitlerin dolmasına imkan sağlar!
İlave işlemlere gereksinim duymaz!
Yolluk ve çıkıcı gibi dizaynlara gereksinim göstermez!
DENEYSEL ÇALIŞMA
Dolayısıyla bu çalışmanın amacı; ısıtma zamanı ve sıcaklığın optimizasyonu sonrasında, AA2024 alaşımının kalıp doldurma kabiliyetinin incelenmesi olmuştur.
Uygun sıcaklık ve süreyi bulmak için önceden deforme malzeme, katılaşma aralığı bölgesinde seçilen 590, 610, 630 C sıcaklıklarda 5,10,15 ve 20 dakika ısıl işleme tabi tutulmuştur.
Mikroyapı incelemesi sonucu optimum süre ve sıcaklık 630 C'ta 15 dk bekletme olarak tespit edilmiştir.
Belirlenen optimize şartlarda ısıl işleme tabi tutulan 100 mm uzunluğundaki çubuklar
1 ton!
pres uygulanarak kalıpta şekillendirilmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Soğuk Kalıba basılmış
Sıcak Kalıba Basılmış
Yağsız Kalıba Basılmış
Yağlı Kalıba Basılmış
Soğuk Kalıpta Denenmiş
Sıcak Kalıpta Denenmiş
Yağlı Kalıpta Denenmiş
SONUÇLAR
2024 alaşımında SIMA yöntemiyle yarı-katı şekillendirme için gerekli non-dendritik mikroyapı ve parça üretimiyle ilgili çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
1)
Kullanılan alaşımın optimum küresel mikroyapısı 630 C 'ta 15 dk bekletmeyle elde edilmiştir.
2)
Ortalama tane boyutu 52,4 mikron olarak hesaplanmıştır.
3)
Optimum küresel mikroyapıya sahip alaşımın, kalıp içinde basma ile şekillendirme işleminde, kalıp sıcaklığının parçanın kalıpta şekil almasında önemli bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.
4)
Aynı şekilde optimum küresel mikroyapıya sahip alaşımın, kalıp içinde basmayla şekillendirme işleminde, kalıbı yağlamanın parçanın kalıpta şekil almasında kayda değer bir etkiye sahip olmadığı gözlemlenmiştir.
Tez yazım sürecinde sıklıkla kullanılanlar
hocam makale nolacak?
deryabizibitirme@hotmail.com
bitirmebitmiyor!
tablo 1
yörüdenin ezme kuvveti
karakaş ve darcy
akmayan akışkanlık
sungurun pervanesi
halilin laboratuarla imtihanı
1 Mpa karıncayı ezer mi?
rapid solidifikeyşın
acıkınca kafam dominos'a gider
#direngeziparkı
Redbull uçuş günü
radyometalurji.blogspot.com
Full transcript