Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Osnovne etape gospodarskog razvoja Hrvatske

No description
by

Maja Glavak

on 16 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Osnovne etape gospodarskog razvoja Hrvatske

- gospodarstvo postupno prelazi iz neuspješnoga socijalističkog u otvoreno tržišno gospodarstvo

- ratna razaranja uzrokovana velikosrpskom agresijom, okupacija dijela državnog teritorija, zbrinjavanje prognanika i izbjeglica te poslijeratna obnova porušenog

- pad hrvatskog gospodarstva
- povećanje broja nezaposlenih, odljev visokoobrazovane radne snage i porast broja umirovljenika

- izgradnja prometnica, razvoj turizma i rast bruto domaćeg proizvoda u posljednjih nekoliko godina

5. razdoblje tranzicije hrvatskoga gospodarstva
4. razdoblje socijalistickog razvoja
- obnova infrasrukture i industralizacija zemlje, snažna deruralizacija i deagrarizacija, urbanizacija

- onemogućen samostalan razvoj Hrvatske i njezinih regija

- 1950. uvedeno radničko samoupravljanje

- 1980. započinje razdoblje krize

- napredak u industriji, turizmu, trgovini, prometu, obrazovanju, znanosti i kulturi
- gospodarsko stagniranje

- neriješeno nacionalno pitanje, politička podredenost Hrvatske u Jugoslaviji, svjetska gospodarska kriza, gubitak Istre, Rijeke i Zadra

- razvoj industrije, turizma i prometa

- do 1945. godine broj ind. radnika povećao se na 200 000
3. razdoblje izmedu dva svjetska rata
2. industrijsko- željeznicko razdoblje
- prvi industrijski pogoni su bili mali, s primitivnim i uglavnom polovnim strojevima

- kupovna moć slaba, a tržište nerazvijeno

- nedostatak domaćeg kapitala i usmjerenost stranog kapitala na iskorištavanje jeftine radne snage i šumskoga bogatstva

- izgradnja željezničkih pruga, razvoj prometa i trgovine, razvoj turizma

- prije Prvoga svjetskog rata Hrvatska je imala oko 100 000 ind. radnika
1. obrtnicko- manufaktorno razdoblje
- početna transformacija obrta u manufakture, kasnije i u manje industrijske pogone

- poljoprivreda je bila autarkična, skučena feudalnim odnosima, ukinutima tek 1848. godine

- Zagreb, Karlovac, Varaždin, Osijek, Split, Rijeka, Pula
- na strukturu hrvatskoga gospodarstva i razinu razvijenosti utjecali su prirodna osnovica, geoprometni položaj, povijesno- politički procesi i demografska obilježja Hrvatske

- česti ratovi, promjene granica, snažno iseljavanje i politička podređenost Hrvatske u državnim zajednicama


Osnovne etape gospodarskog razvoja Hrvatske
- višestoljetno društveno- ekonomsko vrjednovanje prirodnih resursa, s prevladavajućim značenjem primarnih djelatnosti

- ostale su djelatnosti uglavnom dopunjavale taj povijesni gospodarski sustav

- u primorskom dijelu se isticalo pomorstvo te obrt i trgovina, a u kontinentalnom dijelu obrt, trgovina i rudarstvo

- u novom vijeku dolazi do snažnijeg razvoja manufaktura

- intenzivniji gosp. razvoj nastupio je u 19. st, otkad se razvoj gospodarstva razvija u 5 razvojnih razdoblja
- najrazvijenija država jugoistočne Europe, prema nac. dohotku po stanovniku pripada gornjoj skupini srednje razvijenih zemalja
Full transcript