Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gentofte: Velkommen til handleplansseminar

Implementering og spredning af social IT
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 12 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gentofte: Velkommen til handleplansseminar

Velkommen til handleplansseminar
Velkomst og formål med dagen
Den kommunale vision
Det er SMART med mål
Arbejde med de overordnede mål
Pause
Handleplaner - så går vi i gang
Opsamling på videre forløb
Farvel og tak!

Task Forcens Vision
Introduktion til opstilling af 3 projektmål
Handleplansskabelon
- at få omsat målene...
Tak for i dag
...og god arbejdslyst!
Formål med dagen
At få diskutere den fælles vision projektet skriver sig ind i
At arbejde med de overordnede mål for projektet/task force
At påbegynde en handleplan for arbejdet i task forcen
Dagens program
At kunne understøtte og øge borgernes selvhjulpenhed og livskvalitet ved hjælp af teknologi
Diskutér 2 og 2
Hvordan forstår I indholdet af visionen?
Hvordan kan I relatere til visionen?
Hvilke elementer synes I er de vigtigste i visionen?
Hvorfor fælles overordnede mål?
Fælles retning for task forcen
Sammenlignelige erfaringer
Testforløb, effektmål og evaluering
Øget mulighed for samarbejde
Og konkret videndeling på tværs

SMARTE-mål
S
- Målet skal være specifikt
M
- Målet skal være målbart
A
- Målet skal være accepteret
R
- Målet skal være realistisk
T
- Målet skal være afgrænset i tid
E
- Målet skal være engagerende
Fra vision til forandring
Målkategorier og eksempler
Organisatoriske mål
Implementeringsmål
Udviklingsmål
fx:
- Virksomhedssamarbejde
- IT-frivillige
fx:
- afholdelse af fælles arrangementer
- brug af fælles værktøjer
- øget uformel it-samarbejde
fx:
- alle borgere har adgang til social IT
- alle medarbejdere får øget viden om social IT
Konkretisering af målsætningerne
Opstart af handleplan
Brug 2 minutter på at kigge skabelonen igennem
Gå i gang med i fællesskab at fylde den ud (evt. gruppevist)
Husk opmærksomhedspunkterne fra afdækningen
Gruppearbejde
Fordel jer i 3 grupper
Formuler 3 bud på mål inden to de 2 kategorier
Efter 15 minutter - alle undtagen én går videre og kvalificerer de andres mål og/eller udvikler nye mål
Efter 15 min. skifter vi igen. En ny bliver siddende tilbage
Andre målkategorier?
- Er der andre relevante kategorier?
- Diskuter i plenum hvilken målkategori(er), som I vil lave mål ud fra?
- Giver jeres valg mulighed for at skabe sammenhængende og overskuelige mål?
Mål
Struktur i hverdagen
Videndeling
Opmærksomhedspunkter: high-lights fra notat
20-75% af borgerne anvender social IT, men der er stor forskel i frekvensen!

Social IT anvendes hovedsageligt til sociale netværk, underholdning og relationer – i mindre udstrækning til struktur i hverdagen

Der er stor spredning i hvilken type betjeningsudstyr, der er tilgængelig (fra stationære computere til bærbare, tablets, smartphones og interaktive tavler)

Der er behov for kompetenceløft hos nogle medarbejdere, og nogle medarbejdere er ikke motiverede for at arbejde med IT
Målsætninger
Struktur i hverdagen
Afprøvning af forskellig social IT
Testforløb, effektmål og evaluering
Opnå erfaringer og videndel
Spredning til andre tilbud
"Teknologi som kompenserer mest for flest"
Hvad skal der ske herfra?
Hvornår er jeres handleplan færdig (maj)?
Hvordan vil i gribe processen an med handleplanarbejdet i task forcen?
Hvilken støtte kan SUS tilbyde?


Punkter til dagsorden
Handleplaner - en gennemgang
Aktivietsplan - hvordan vi kommer i gang
Andet?
Link: www.kortlink.dk/dvgw
Struktur i hverdagen

Videndeling
Målsætninger
Næste møde?
<- Konkretisering
Link: www.kortlink.dk/dvgw
<- Lokale handleplaner
IT-
- fortolkning

+ indfriet?

+ Meningsfuldt

+ Succes

+ Kunne nåes

+ Engagement
Husk hverdagseksemplerne
Forslag
Struktur i hverdagen - hvordan?
Videndeling - hvordan?
Beslutning
Plenum
Idéer grupperes og flettes under hver målkategori
Vi gennemgår hver idé for + og -
Vi træffer fælles beslutning om de endelige mål
Struktur i hverdagen - hvordan?
Videndeling - hvordan?
Fælles og individuelt struktur
Samarbejde på tværs af tilbud
Borgere skal være mere selvhjulpne ift. en specifik opgave med støtte fra social IT til struktur i hverdagen

Motivation til øget selvstændiggørelse vha. social IT

Flere skal styre og agere mere i eget liv

Implementere social IT som pædagogisk værktøj til at understøtte struktur i hverdagen for den enkelte borger


Startpakke - samme metode til borgeren - ensartethed

Tættere samarbejde ml. bo- og dagtilbud

Øget videndeling kan være med til motivering (borgere, personale)

Kompetenceudvikling, uddannelse af personale

Kompetenceløft
Personale er nøgle til videndeling (undervisning, elektronik til rådighed)

Kickoff - fælles udgangspunkt (fx messe)

Lokale netværk

Nyhedsbreve
Udvikle en startpakke med faglige metoder til at sikre, at alle borgere har adgang til samme støtte fra social IT
Borgere skal være mere selvhjulpne ift. en specifik opgave med støtte fra social IT til struktur i hverdagen


Udvikle en startpakke med faglige metoder til at sikre, at alle borgere har adgang til samme støtte fra social IT til struktur i hverdagen
Full transcript