Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ACTIVITATE COMISIE "OM SI SOCIETATE"

No description
by

zota cristian

on 17 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ACTIVITATE COMISIE "OM SI SOCIETATE"

RAPORT DE ACTIVITATE
COMISIA OM ȘI SOCIETATE
AN ȘCOLAR 2011-2012 Componenţa Comisiei Om şi Societate

• Conducător:
 Zota Nicolae (Prof. Religie Ortodoxă)
• Membrii:
 Lăudat Tünde (Prof. Ed. Tehnologică)
 Peter Robert (Prof. Ed. Fizică)
 Iuhos Melinda (Prof. Religie Reformată)
 Nicoroviciu Ioana (Prof. Istorie) Activitatea Comisiei Om şi Societate

Activităţile educative ale anului şcolar 2011-2012, s-au desfăşurat pe baza obiectivelor cuprinse în Planul Managerial al Comisiei şi în calendarul activităţiilor metodice şi extracurriculare aprobate la începutul anului şcolar. 1. Creşterea reală a calităţii actului educaţional
• 1. Creşterea nivelului de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe în domeniul disciplinelor s-a realizat prin:
• A)proiectarea riguroasă a planificărilor calendaristice, în conformitate cu cerinţele Programei şi specificul clasei;
• B)susţinerea evaluărilor iniţiale și finale; interpretarea rezultatelor, anexarea lor la dosarul întocmit;
• 2. Folosirea unor metode şi mijloace variate menite să crească interesul elevilor s-a realizat prin:
• A)elaborarea lecţiilor într-o manieră atractivă, vizând activităţi variate de învăţare care să dea elevilor ocazii de afirmare şi de creştere a creativităţii lor;
• B)propunerea elevilor a unor teme interesante pentru opţionale (Localitatea mea, Educaţie pentru sănătate, Pictură pe sticlă)
• C)conştientizarea elevilor aupra importanţei ştiinţelor socio-umane în procesul formării lor şi pentru crearea spiritului lor civic; 2. Creşterea calităţii evaluării
• 1. Înţelegerea rolului educaţional al notei s-a realizat prin:
o Elaborarea de teste de evaluare a cunoştinţelor, cu bareme clar şi precis stabilite, lunar sau bilunar.
o Notarea ritmică a elevilor.
o Susținerea Tezelor la Istorie sau Geografie în lunile Noiembrie 2011 și Mai 2012)
o Organizarea olimpiadelor pe şcoală.
o Participarea la Olimpiada de Religie Ortodoxă ( 10 Martie 2012 ) obținerea unor rezultate bune.
• 2. Creşterea obiectivităţii evaluării s-a făcut prin:
o Compararea notelor cu cele obţinute la concursuri.
o Folosirea de modalităţi alternative de evaluare (portofolii, proiecte).
3. Continua perfecţionare a profesorilor
• Creşterea eficienţei activităţii de perfecţionare la nivelul comisiei s-a făcut prin:
 Efectuarea de interasistenţe:
 14 XI Prof. Lăudat Tünde a asistat la ora de Religie a Prof. Zota Nicolae
 18 XI Prof. Nicoroviciu Ioana a asistat la ora de Religie a Prof. Zota Nicolae
 7 X Prof. Zota Nicolae a asistat la ora de Istorie a Prof. Nicoroviciu Ioana
 24 V Prof. catedrei au asitat la ora de Educație Fizică a Prof. Peter Robert
 Susţinerea de către Prof. Lăudat Tünde a unei ore deschise (12. 12) în cadrul Catedrei de Educaţie Tehnologică, la Disciplina Opţional, Localitatea mea. Această lecţie de recapitulare şi evaluare, a avut ca scop, orientarea elevilor spre formarea abilităţilor de a proiecta şi realiza un studiu asupra localităţii folosind metoda proiectului, ca modalitate practică şi concretă de învăţare. Doamna Profesor a reuşit cu succes să atingă obiectivelor propuse folosind numeroase resurse, materiale şi mijloace didactice.
 Menţinerea unui contact permanent cu învăţătorii, participarea la acţiuni comune în vederea integrării elevilor în ciclul gimnazial (Concursul interactiv Ziua Naţională a României, Ziua Europei)
• Dezbaterea pe teme de pregătire profesională continuă s-a făcut prin participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare la nivel judeţean:
 Paşaportul Cadrului Didactic
 Curs T.I.C.
 Curs de Inspector în Securitate și Sănătate în Muncă (S.S.M:)
 consfătuiri şi la şedinţele comisiei metodice
4. Realizarea unei educaţii complete

• Explorarea resurselor educative ale lecţiilor de educaţie tehnologică, istorie, religie şi educaţie fizică s-a realizat prin:
 Insistarea cadrelor la lecţii asupra unor valenţe formative şi educative, cultivând elevilor respectul faţă de valorile tradiţionale, cunoaşterea şi respectarea însemnelor statale, cunoaşterea zilelor cu semnificaţie deosebită.
 Vizită la mănăstirea Țeghea cu clasa a V-a, alături de Doamna dirigintă Lăudat Tuȕnde. În cadrul acestei vizite elevii și-au aprofundat cunoștințele dobândite în cadrul orelor de Religie și de Pictură pe sticlă. 5. Aniversarea evenimentelor cu semnificaţie istorică şi religioasă

• Consolidarea unor evenimente importante prin serbări, dezbateri şi sesiuni de comunicări s-a realizat astfel:
1. 1 Octombrie 2011 Prof. Nicoroviciu Ioana a desfăşurat o activitate dedicată comemorării Zilei Holocaustului. La această activitate s-a prezentat un material Power-Poit intitulat Holocaustul-moment de rememorare a trecutului, s-a realizat o planşă, un portofoliu legat de această zi şi s-a vizionat filmul Pianistul.
2. 25 Octombrie 2011 Prof. Nicoroviciu Ioana a desfăşurat o activitate dedicată celebrării Zilei Armatei Române. Cu această ocazie s-a intonat Imnul Naţional al României, s-a depus o coroană la Monumentul eroilor din comună şi s-a prezentat un material documentar legat de această sarbătoare şi unul despre complexul memorial Carei, cu scopul de a ne aduce aminte de actul de la 25 Octombrie 1944.
3. 29 noiembrie 2011 Prof. Nicoroviciu Ioana a desfăşurat o activitate dedicată celebrării zilei de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României , activitate ce a constat în prezentarea unui material NaţionalăPower – Point legat de semnificaţia istorică a acestei zile, în desfăşurarea unui concurs interactiv de istorie intitulat Ziua a României . La acest concurs au participat elevi din clasele IV-VIII, iar câştigătorii au primit premii, diplome.
4. 5 decembrie 2011, înainte cu o zi de Sfântul Nicolae, Prof. Zota Nicolae alături de Prof. Lăudat Tünde au desfăşurat o excursie la Mănăstirea Ţeghea , cu clasa a V-a din Vetiş. Această excursie a avut obiective aplicarea cunoştinţelor acumulate la clasă. Aici elevii au participat la o rugaciune pentru povăţuirea lor la cele bune şi pentru obţinerea de rezultate bune, au aprins lumânări pentru cei dragi, au bătut la toacă, au colindat . Ioana a ţinut un cuvânt de învăţătură despre post.
5. Prof. Zota Nicolae a organizat o serbare la Decebal cu ocazia sărbătorii Naşterii Domnului. Această serbare a cuprins colinde, poezii şi sceneta Moş Crăciun.
6. Prof. Lăudat Tȕunde a participat la un CONCURS NATIONAL, AVIZAT IN CAE MECTS, “NAȘTEREA DOMNULUI- RENAȘTEREA BUCURIEI,”EDITIA A II-A, SCOALA "B.P. HASDEU" IASI. În cadrul acestui concurs a fost câstigat Premiul I de eleva Toth Gabriela și Premiul II de eleva Lupan Patricia
7. Prof. Iuhos Melinda a organizat o serbare de Crăciun la clasele primare şi gimnaziale din Vetiş, formată din poezii, colinde şi o scenetă .
8. 24 Ianuarie, unirea Moldovei cu Țara Românească. În cadrul acestei sărbători Prof. Nicoroviciu Ioana a desfășurat o activitate educativă la care elevii și-au consolidat cunoștințele legate de semnificația zilei de 24 Ianuarie.
9. 8 Martie, Ziua Internațională a Femeii. Prof. Lăudat Tuȕnde alături de Prof. Zota Nicolae au organizat un program dedicat ”De Ziua Mamei”. La acest eveniment au participat cadrele didactice și părinții din localitate.
10. 9 Mai Ziua Europei. În cadrul acestei zile Prof. Nicoroviciu Ioana a prezentat un material informativ legat de semnificația istorică a acestei zile, a realizat un concurs de cultură generală ”Micul european” și un concurs de ”Stegulețe” (au participat și elevii clasei a IV-a)

6. Concursuri şcolare desfăşurate la Educaţie Fizică

• Pe parcursul semestrului I, al anului şcolar 2011-2012, Prof. Peter Robert a participat la numeroase concursuri sportive, unde elevii au ocupat următoarele locuri:
• Locul 1 la Handbal băieţi – zonă
• Locul 1 la Fotbal fete – zonă
• Locul 2 la Handbal fete – zonă
• Locul 2 la Fotbal băieţi – zonă
• Locul 2 la Cupa 25 Octombrie Carei – Rezistenţă, Silaghi Romina
• Locul 4 la Cupa 25 Octombrie Carei - Swarskof Erik
Prof. Peter Robert a organizat Cupa Moş Nicolae, la Oar
La ”Prietenii pompierilor” echipaj mixt, faza națională s-a ocupat locul V. 7. Școala altfel

În cadrul săptămânii ”Școala altfel” fiecare membru a activat astfel:
Prof. Lăudat Tȕnde a organizat :
o ”Protectie si consum ” (Concurs între clase legat de Legea Protecției consumatorului și analiza etichetei)
o ”Lecția –altfel” (Prezentări portofolii și PPT elevi )
Prof. Peter Robert a organizat:
o ”Echipa mea e OK” (Întreceri sportive)
o ”Fete contra băieti” (Jocuri sportive)
Prof. Zota Nicolae a organizat:
o „ Patimile DOMNULUI” (Vizionare film)
o Felicitare pentru cei dragi și ouă încondeiate (Activitate practică)
Prof. Nicoroviciu Ioana a organizat:
o Prezentare PPT-Tradiții și obiceiuri de Paște în lume (vizionare film documentar)
o Societăți umane (vizită la Muzeul Județean Satu Mare) • Puncte tari:
-întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu noile programe
-atingerea în mare parte a obiectivelor propuse în planul managerial
-cadrele didactice se implică responsabil în realizarea activităţilor şi sarcinilor propuse

• Puncte slabe:
-nu s-au conştientizat prin comportament civic cunoştinţele dobândite la religie şi cultură civică la toţi elevii
-nu întotdeauna s-a reuşit trezirea interesului pentru disciplinele istorie, geografie, educație fizică şi religie
-nerealizarea unei comunicări între unii profesori şi elevi, ceea ce duce la iscarea unor conflicte•Oportunităţi:
-folosirea eficientă a mijloacelor de învăţământ
- dezvoltarea competenţei de comunicare, de formare a propriei opinii
-folosirea metodelor activ-participative care să favorizeze înţelegerea ideilor şi conceptelor, valorificarea experienţei proprii a elevilor

•Ameninţări:
-numărul mare de elevi cu probleme de comportament
-lipsa motivaţiei pentru o anumită disciplină sau faţă de învăţământ în general
Profesorii din această arie curriculară au participat la toate acţiunile iniţiate de şcoală, atât la nivelul şcolii, cât şi al comunităţii locale. Pe parcursul anului şcolar 2011-2012, toţi membrii comisiei metodice şi-au adus contribuţia la activităţile propuse în cadrul comisiei şi la nivelul şcolii.
Grupa I: ”Vetișul prin imagini” Grupa II: Cum văd eu, comuna mea Grupa III : Flora localitatii Profesorii... Excursie la mănăstirea Țeghea ZIUA ARMATEI ROMÂNE 1 DECEMBRIE CONCURS NATIONAL, AVIZAT IN CAE MECTS, “SARBATOAREA INVIERII - LUMINA SUFLETELOR NOASTRE,”EDITIA A II-A, SCOALA "B.P. HASDEU" IASI Tot Gabriela, clasa a VII a
Bob Alexandra, clasa a VI a
Dalos Adrian, clasa a VI a
Rapolti Laszlo, clasa a VI a
Lupan Patricia, clasa a V a
Lemhenyi Viktoria, clasa a Va
Olah Mark, clasa a VIII a
Balint Victoria, clasa a VIII a
Lucrări: Rapolti Laszlo, clasa a VI a
Bob Alexandra, clasa a VI a Toth Gabriela, clasa a VII a Olah Marc, clasa a VIII a Balint Victoria, clasa a VIII a Lemhenyi Victoria, clasa a Va 24 Ianuarie 8 Martie Ziua Femei
Full transcript