Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hållbara konsulter

Available at Prezzip.com. Sales Series by WinningByDesign & Prezzip
by

Your Prezis

on 8 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hållbara konsulter

HÅLLBAR KONSULT?
HUR BLI DU EN
This template is co-created by:
We design, implement and launch SaaS sales organizations.
We design expertly-crafted winning pitches and prezi templates.

*När nya moment läggs till men ingen ting tas bort.
*Ingen uppföljning på utfört arbete.

It's time to
get moving!
This is a prezi template
Use this template for a BIG sales pitch
How to us a Prezzip Prezi Template?

Or inform your clients by embedding your prezi on your website!

All these awesome sketchy icons to work with!
Locked in creative block?
Unlock with this template!
All this information!
MUST read
Subject 1
Subject 2
Jacco VanderKooij
Roelof Hengst
Founder
Founder
Prezzip - Official Prezi Expert - Prezi templates & Prezi Custom Design
ASSETS
This prezi template and many more available at:
http://www.prezzip.com
Johan Svennsson
I min studie av hur man blir en hållbar konsult har jag träffat och frågat ut följande personer som alla har köpt in konsulttjänster.

Pernilla Rehnberg - VD Thoresta Herrgård
Johan Svensson - VD/Ägare Blue Hotel
Thomas Holmer - Grundare Powermec
Bo Lundqvist - Styrelseproffs
Anna Houvinen - Grundare Lunaskolan
Johanna Kihlgren - Strategiansvar DanskeBank
Erik Mattsson - Ingenjör Arrow
Maria Mattsson - Ekonomichef Uppsala kommun
Ulrika Fjäll - Försäljningschef Gällöfsta
Malin Mattsson - Butikschef Intersport
Ingredienser till när ett konsultarbete blev hållbart:
Konsultens kommunikation
Få personalen delaktig
Upplevelsebaserat
Fortsätta att jobba kontinuerligt med kunskapen
Kommunikation Information Delaktighet
Göra scenarion
Uppföljning från konsulten vad gör ni på måndag, om 1 mån om 3 mån om 1 år
Få medarbetarna engagerade och tycka att det är roligt
Kunna se snabba resultat eller att implementera
Få ledning och Vd engagerade
Begränsa arbetet så att det blir genomförbart
Som konsult visa uppdraget så att ledningen och beställaren godkänner upplägget
Presentera en tidsram
Skicka information till medarbetarna före arbete
Viktigt med syfte, mål och resultat. Vad har utvecklats för verksamheten efter arbetet.
Implementering bör ingå i arbetsplanen
Utgå från att gruppen är bra - Vad ska vi göra för att bli bättre
Viktigt att hålla tiden
Var intresserad av personalen
Tala i klarspråk
Inte låta kundens plånbok styra val av konsultarbete
Gör huret tillsammans med kunden
Våga prata öppet & ärligt om tidsplanen
Var även tydlig med vad som krävs av uppdragsgivaren ex för att lyckas med det här så krävs det här...
Få med mätbara mål
Göra avslut och uppföljning bra.
Kanske följa upp om 2 år
Prata om vad kunden måste göra för att förändring skall ske
Var rapp och håll tiderIngredienser till icke bra

Om grupen inte är mogen eller redo
Avsknad av verktyg
Avsaknad av uppföljning från konsulten

Fastna i driftsmassa
Inte göra det för långdraget
Icke kompetent konsult
Dålig kravspecifikation
Det kan vara underliggande saker som döljs av något annat
Var inte orderfokuserad - Ser du att gruppen inte är mogen så ta inte uppdraget
Våga synliggöra om det finns en upplevelse att chefen och medarbetaren kanske har olika syn på saker.
Inte låta alla i gruppen svara på alla frågor ex när du har någon som vill förstöra
och inte ge dem utrymme i gruppen.
Jag frågade 10 personer som brukar köpa konsulttjänster vem de anser vara den viktigaste ingrediensen för att det skall ske en förändring och nya kunskaper ska implementeras.

Kravspecifikationen 1:a plats
Konsulten 2:a plats
Uppdragsgivaren 3:e plats
Gruppmedlemmar 4:e plats*Engagera medarbetarna
Goda ingredienser

Ingridienser till resultatet!
Locked in creative block?
Unlock with this template!
Misslyckade ingredienser


*Planera in vid start hur kan detta implementeras i vardagen

*Enkelhet -
Våga skala bort!

*Dokumentera och skriv ihop resultat från utbildningen

*Upplevelsebaserat

*Ta reda ordentligt vad kunden vill och hjälp till med huret

*Ställ krav på specifikationen

*Få kunden att inte låta plånboken styra

*Prata så du får med dig medarbetarna

*Följ upp arbetet med kunden efter 1 mån, 1 år

*Snabba resultat för att det ska kännas kul

*Viktigt att hålla tidsramar

*Våga säga nej om du inte tror på uppdraget

*Få med mätbara mål så utvärdering kan bli bra

*Planera in uppföljningdag som ingår i offerten

*Skicka ut matrial innan föreläsningen
så deltagarna hinner läsa på

*Kom ihåg SYFTET!
Återkommande mönster hos hållbara konsulter

* Får med sig hela gruppen
* God dokumenteringsförmåga
* Bra uppföljningsförmåga
* Vågar skala bort
* Håller det enkelt
* Vågar ifrågasätta beställare
* Ser till att även VD och ägare blir engagerade
* Klär sig efter kunderna
*


* Avsaknad av egna uppföljningsverktyg
* Motsägelsefulla konsulter
* Dra ut på tiden
Full transcript