Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Peranan Pengurus Kewangan

No description
by

Alif Ta

on 8 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Peranan Pengurus Kewangan

Peranan Pengurus Kewangan
designed by Péter Puklus for Prezi
Peranan Pengurus Kewangan
Membuat perancangan
kewangan
Membuat perancangan kewangan
Pengurus kewangan bertanggungjawab menyediakan perancangan kewangan berasaskan keperluan perniagaan dan pelaburan sedia ada.
Pengurus kewangan perlu membuat ramalam kewangan untuk jangka pendek dan jangka panjang.
Pengurus boleh membentuk penyata kewangan proforma mengikut kesesuaian tempoh masa.
Menjaga kecairan dan keberuntungan sayarikat
Pengurusan ini menjaga ketersediaan tunai dan nisbah kecairan yang sesuai serta menetukan keberuntungan yang bakal diperolehi daripada aktiviti syarikat berdasarkan risiko kewangan yang bakal dihadapi.
Syarikat perlu membuat keputusan kombinasi pelaburan yang terbaik supaya keberuntungan syarikat dalam jangka panjang dapat ditingkatkan dari semasa ke semasa.
Kadar kecairan perlu dirancang dengan baik supaya perbelanjaan dan pembayaran tunai dapat dilaksanakan dengan berkesan.
Menilai dan memilih sumber pembiayaan terbaik
Sumber kewangan boleh deperoleh dengan cara mendapatkan modal dan membuat pinjaman.
Sumber terbaik ialah melibatkan kos kewangan yang paling rendah.
Pengurus perlu membuat analisis pulangan dan keberkesanan sama ada pembiayaan ekuiti atau hutang yang terbaik atau kombinasi ekuiti dan hutang.
Mengurus struktur aset
Dalam sesbuah firma perniagaan, ada aset tetap dan aset semasa.
Pengurus kewangan menentukan penggunaan aset tetap yang menghasilkan pulangan maksimum sebelum membuat keputusan penggunaan yang seimbang antara aset tetap dengan aset semasa.
Keputusan untuk meningkatkan p penggunaan aset tetap seperti jentera, bangunan dan mesin akan menyebabkan berlakunya pengurangan dalam aset semasa san akan meningkatkan pulangan dalam jangka panjang.
Menjaga kecairan dan
keberuntungan syarikat
Menilai dan memilih sumber
pembiayaan terbaik
Mengurus struktur
aset
Contoh Penyata Proforma :
Penyata pendapatan
Kunci Kira-kira
Penyata Aliran tunai untuk suku, setengah
dan satu tahun.
Contoh :
Jika syarikat ingin mengurangkan pinjaman, pembiayaan boleh diperoleh melalui pengeluaran saham biasa yang akan meningkatkan jumlah ekuiti syarikat.
SekianTerima Kasih
Full transcript