Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Export Marketing plan

No description
by

Joery den Biggelaar

on 5 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Export Marketing plan

Export Marketing Plan Interne Analyse Doelstelling en probleemstelling Externe Analyse Commercieel management - Waarom wordt dit marketingplan opgesteld?
doelstelling: 2,5 miljoen euro extra omzet noodzakelijk wegens wegvallen grote klant.
- Wat wil men weten?
vb Rompa: op welke marktsegmenten liggen voor Rompa kansen met thermovormproducten en hoe kunnen deze segmenten het beste benaderd worden? - Onderzoek kansrijke landen
Omvang en samenstelling
Afnemers gedrag
Omschrijving en opbouw
Cultuur!!
- Concurrentie
- Overige factoren - Inzet marktinstrumenten
- Positie in de markt
- Overige aspecten SWOT Strengths
Weaknesses
Opportunities
Threats confronteer
sterktes en zwaktes
met kansen en bedreigingen

Kies combinaties (strategische opties) Strategische
opties kiezen zoals ... Marktpenetratie
Productontwikkeling
Marktontwikkeling
Diversificatie Of ... Versterken
Aanvullen
Aanvallen
Verdedigen Segmentatie markt indelen
in groepen van gebruikers
die vergelijkbaar koop-
en gebruiksgedrag vertonen

Hulpmiddel, inzicht en info voor positionering Positionering Waardepropositie voor
één bepaalde doelgroep Marketing
doelstellingen per doelgroep Marketing
MIX 5 P's P roduct
P rijs
P laats
P romotie
P ersoneel per doelgroep Omvang en samenstelling
van de vraag - Totale vraag wereldwijd naar tablets was in 2011 69,6 miljoen

- Stel je werkt bij Apple en analyseert de cijfers en verwachtingen:
1. Effectieve vraag en potentiële vraag
Effectief 2011: 69.6 miljoen
Potentieel 2016: 222 miljoen
2. Primaire en secundaire vraag
Primair 2011: 69.6 miljoen
Secundair (bepaald merk) 2011: 39 miljoen miljoen
3. Initiële vraag, vervangingsvraag, additionele vraag
Vervangingsvraag: iPad 1 versleten en vervangen door iPad 3
Initiële vraag: nieuwe gebruikers van de iPad
Additionele vraag: aanschaf 2e iPad.
4. Finale vraag en afgeleide vraag
Finale vraag: vraag naar het uiteindelijke consumptiegoed
Afgeleide vraag: vraag binnen de bedrijfskolom voortkomend uit de vraag van de iPad, bijvoorbeeld connectoren, lcd schermen etc. - Macro omgeving
demografische factoren, niet beïnvloedbaar
- Marktfactoren
omvang, groei, PLC
- Bedrijfstakstructuurfactoren
Factoren die de concurrentie bepalen
Zoals: Winstgevendheid, toetredingsdrempel, onderhandelingsmacht, intensiteit concurrentie Extern - Bedrijfstak analyse Afhankelijk van het soort product hebben demografische factoren invloed.
- Geslacht
- Leeftijd
- Etnische afkomst
- Gezinssamenstelling
- Etc.

Bijvoorbeeld vraag naar voetbalschoenen:
- Voornamelijk mannen
- Voornamelijk leeftijd 6 t/m 30 Demografische factoren Invloeden die groepen uitoefenen op jouw als consument:

Face to face groep: bijvoorbeeld zelfde scheermethode en scheermerk als vader of vrienden.

Associatieve groep: groepen of personen waarmee je je wilt associëren, bijvoorbeeld Gillette reclame: Tiger Woods, Thierry Henry, Roger Federer

Sociale klasse / welstand klasse: bijvoorbeeld Dacia Duster of Bentley. Sociologische factoren Reden dat mensen iets kopen is altijd vanwege de wens om een bepaalde behoefte te bevredigen.

5 basisbehoeftes in piramide van Maslow.
Pagina 23. Psychologische factoren Prijzen en inkomen
-> Invloed inkomen: wanneer inkomen stijgt -> stijgt de vraag
-> Invloed prijzen: wanneer benzine prijs stijgt -> vaker met de fiets of stijgende vraag naar lpg-installaties Economische factoren - Nominaal inkomen

Het nominaal loon van deze persoon is dus gelijk gebleven in 3 jaar

- Reëel inkomen: Wanneer tussen 2009 en 2012 alles 2 x zo duur is geworden, dan is zijn reële loon maar de helft. Hij kan namelijk nog maar de helft kopen van wat hij voorheen kocht.

- Discretionair inkomen: het werkelijk vrij besteedbare inkomen
Vb.

Bruto inkomen:
Afdragen inkomstenbel/premies
Netto inkomsten
Vaste lasten
Discretionair inkomen Invloed v/h inkomen 2009 Netto salaris van 2.500 euro
2012 Netto salaris nog steeds 2.500 euro 3.800 euro
1.300 euro
2.500 euro
1.400 euro
1.100 euro Inkomenselasticiteit van de vraag
Prijselasticiteit van de vraag
Kruislingse prijselasticiteit van de vraag

Pagina 19 en 20 Elasticiteiten Extern - Afnemersanalyse - Via welke tussenschakels lever ik mijn producten aan de klant in mijn huidige afzetgebied
- Hoe ziet deze distributieketen eruit bij export naar het doelland?
- Is het gebruikelijk om gebruik te maken van andere schakels in het doelland?
- Hoeveel tijd gaat het kosten om producten tot aan de afnemer te gaan krijgen?
- Bestaan er geografische en/of klimatologische aspecten? Bijv. Griekenland Extern - Distributieanalyse Industrieel afnemersgedrag.

Aard van de aankoop:
- New task buying:
eerste aankoop -> behoefte aan info, oriënteren verschillende leveranciers
- Modified rebuy:
aangepaste aankoop -> al eerder gekocht, maar wil veranderen vanwege:
bijv.: onvrede huidige product/leverancier
- Straight rebuy:
herhalingsaankoop -> nodige ervaring en informatiebehoefte is laag. Vaak is men tevreden over leverancier.

Betrokkenen bij aankoop: DMU 2.2 Afnemersgedrag Segmentatie Kwantitatieve segmentatie: Demografisch 2.11
Kwalitatieve segmentatie: Levensstijl, koopmotieven en benefietsegmentatie (behoefte)

B2B: SBI code, omvang bedrijven, geografisch, toepassing product Mogelijke Vragen:
- Hoe is de markt opgebouwd? Veel kleine spelers of enkele grote?
- Welke grootste aanbieders hebben 80% van de omzet?
- Wat zijn de verkoopprijzen?
- Wat zijn de marktaandelen?
- Naamsbekendheid?
- Assortiment?
- Wat zijn de USP's?
- Hoe zijn de P's ingericht?
- Etc. Concurrentie analyse Technologische ontwikkelingen

Maatschappelijke ontwikkelingen

Ontwikkelingen in de distributie Overige externe factoren Doelgroep bepalen - Voorbeeld: bouwbedrijf
- Particuliere woningbouw
- Segment 300.000 tot 400.000 euro
- Regio Breda

Indien uit een klantanalyse blijkt dat zij voornamelijk woning bouwen van meer dan 400.000 euro?
-> communicatie of beleid aanpassen! Marktaandeel Positie in de markt marktaandeel = eigen omzet in jaar ...

totale omzet in markt in jaar ... x 100 % relatieve
marktaandeel = eigen marktaandeel

marktaandeel grootste concurrent x 100 % Hoe groot ben je t.o.v. je grootste concurrent Bedrijfsconcept Bedrijfsconcept:
Essentieel voor herkenbaarheid en positieverwerving. Goed voorbeeld Slecht voorbeeld (parijs) Bedrijfsimago Bedrijfsimago
Identiteit overeenkomstig met P's en identiteit Goed voorbeeld Slecht voorbeeld Bescherming imago: tegengaan kopieën Selectie doel land De exportmarkt

Distributiekanaal Bepalen export assortiment Marketing doelstellingen en strategieën Marktentreestrategie Exportmarketingmix Financieel plan Conclusies en aanbevelingen - Wie zijn de toekomstige afnemers van het (potentiële) export assortiment
- Zijn er segmenten te onderscheiden en volgens welke criteria?
- Welke eigenschappen vinden afnemers belangrijk?
- Hoe kijkt men tegen een product/merk aan in termen van prijs, kwaliteit, imago - Welke producten zijn geschikt?
bestaande producten?
bestaand met aanpassingen?
nieuwe producten?
onderhoudscontracten?
- Zijn er GAP's in het doel land waarop je als onderneming in kunt spelen?
- Zijn er belemmeringen voor deze producten? bv. Wetgeving
- Trends?
- Welke breedte en lengte is noodzakelijk van het assortiment?
behoeftes afnemer, concurrentie, overheid (lxb) etc.
- Motivatie keuze. SMART doelstellingen voor exportland
Marktentreestrategie
Eigen mensen
Co-makership (samenwerkingsvorm)
Via importeur
Handelsagent
Eigen buitenlandse vestiging
Joint venture
Joint marketing (25% korting Kijkshop op princess producten)
Franchising
Licenties
Piggy-back constructie Export top/flop
Full transcript