Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Den industrielle revolusjonen

No description
by

Stian Melchior

on 29 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Den industrielle revolusjonen

Det starta med landbruket:

Rundt ca. 1750 vart matproduksjonen i Storbritannia auka. Dette førte til auka levestandard fordi bønder kunne tene pengar på å selge overskuddslageret.

Det vart behov for færre bønder, så enorme mengder mennesker flytta frå bygder og inn til byane.
Kva førte til revolusjonen?
Den industrielle revolusjonen
Storbritannia hadde eit solid banksystem!
Dette er viktig fordi då kunne ein låne pengar for å starte industribedrifter!
Stor tilgang på råvarer
Storbritannia hadde enorme mengder kol i grunnen, noko som er viktig fordi det på mange måtar er drivstoffet i den industrielle revolusjonen.
Teknologiske oppfinnelser
Tekstrilindustrien fekk sin "Spinning Jenny", og seinare fekk også dampmotoren stor verknad på tekstilindustrien.
Tidlegare låg maskiner ved vatnet for å drivast på vasskraft, men no kunne dei ha fabrikkar kvar ein ville så lenge ein hadde tilgang på kol.
Jernproduksjonen endrar seg
Jern som vart smelta med trekol var svakare fordi temperaturen var lavare. Med kol fekk ein sterkare jern, og dermed kunne ein bruke det til nye ting. Som jernbaner og maskiner.
Transport
Revolusjonen førte til eit auka behov for gode transportmoglegheiter, så vegar, jernbane og skipstrafikk vart utvikla i stor stil.
Det første damplokomotivet kom i 1804.
Stor befolkingsvekst, stor arbeidsløyse
Arbeidarane hadde lite makt, det var for mange arbedidslause.
Slummar
Fattigdom
Sjukdom
Prostitusjon
Urbanisering
Dannelsa av ei arbeidarklasse
Dannelsa av fagforeiningar
Full transcript