Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of mètrica catalana

No description
by

Antònia Ramon Villalonga

on 5 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of mètrica catalana

Mètrica
El conjunt de normes que s'apliquen en la construcció de versos.
mètrica catalana
Què és?
Unitat bàsica
La unitat bàsica per comptar els versos varia en cada literatura. En la nostra, és la
síl·laba
.
La rima és la repetició de sons (vocals o consonants) a partir de la darrera vocal tònica de cada vers.
Els versos poden rimar però també poden no rimar.
els versos blancs...
Aquells que tot i estar subjectes a pautes sil·làbiques o rítmiques no presenten cap tipus de rima fonètica (no s'han de confondre amb els versos lliures). Entre els més coneguts hi ha els estramps: versos sense rima, decasíl·labs, acabats en paraula plana.
Veieu-me aquí, Senyor, a vostres plantes,
despullat de tot bé, malalt i pobre,
de mon no-res perdut dintre l'abisme.
Cuc de la terra vil, per una estona
he vingut en la cendra arrossegar-me.
Fou mon bressol un gra de polsinera,
i un altre gra serà lo meu sepulcre.
Voldria ser quelcom per oferir-vos,
però Vós me voleu petit i inútil,
de glòria despullat i de prestigi.

Jacint Verdaguer
els versos lliures...
No rimen ni tenen mesura ni ritme, però hi pot haver certa rima assonant distribuïda irregularment.
Retorno a les festes llunyanes, (7) 8 A

Quan la muralla de ponent 8 -

Plena d´estàtues blanques sobre el mar... (6) 7 -

la primera vegada, cosins, amb marineres blaves. 15 A

Bartomeu Rosselló-Pòrcel


art
menor
art
major
Els versos que tenen menys de 8 síl·labes
Els versos que
tenen més
de 8 síl·labes

a
<-lletra minúscula
lletra majúscula ->
A
Llicències mètriques
Les síl·labes dels poemes solen coincidir amb
les síl·labes ordinàries. Això no obstant, en determinades circumstàncies ens valem de diversos fenòmens literaris que anomenem
llicències poètiques
.
Sinalefa
Consisteix en la unió en una sola síl·laba mètrica de la vocal final d'una paraula amb la vocal inicial de la següent. És la conseqüència lògica del nostre ritme de parla:
A /ca/d
a i
ns/tant,/
i e
n /els/se/gles/em/moc (10 síl. J.V. FOIX)
Hiat
Es pronuncien separadament dues vocals en contacte, sobretot en poesia medieval, i especialment si totes dues són tòniques o hi ha una pausa mètrica (coma, punt, etc.) entre elles.
Qui/ és/ a/quell/ qu
i
/
e
n/ a/mor/ con/tem/ple
(10 síl. AUSIÀS MARCH)
Elisió
Supressió, en determinats casos, de dues vocals en contacte o reducció en una sola: "la dama és" - "la damés"
Re/cor/da/sem/pr
e ai
/xò/ Se/pha/rad
[@ix]
(9 síl. S. ESPRIU)
entre mots
dintre el
mot
Dièresi
És la transformació d'un diftong en un hiat. És molt poc habitual.
ai-gua -> a-i-gua
Sinèresi
Quan es pronuncia un hiat com un diftong. És més habitual.
me-mò-ri-a -> me-mò-ria
Com feim el recompte de síl·labes?
En català tan sols comptam fins a la darrera síl·laba tònica del vers.
Dolç àngel de la mort, si has de venir més
val
12 A
que vinguis
a
ra. 4 b
...és habitual en mots com
pacièn-cia
-> esdrúixols acabats en
-ia,
...en mots acabats en -

, com
internacionalitza-ció
,
...i també passa a dins del mot, com
pie-tat.
versos d'art menor
versos d'art major
la rima del vers - 1
Segons el nombre i tipus de sons que coincideixen, la rima pot ser:
estructures de rima
1 . Recompte de síl·labes
Per què?

Tot plegat, la mètrica, és al servei de les necessitats del poema, del metre global...
...si per necessitats estètiques hem de modificar el metre d'algun vers ho podem fer.
Úrsula Agut Suàrez
Què comprèn?
1. El recompte de les síl·labes de cada vers
2. La classificació dels versos
3. La rima
2. Classificació dels versos
3. La rima
Potser només ets l'ombra rient i fugit
iva
d'un desig obstinat a habitar dins la
ment
i t'he cenyit entorn amb carn de pensa
ment
i amb sang de més batalles t'he fet encesa i v
iva
.

Carles Riba
Quina grua el meu estel
quin estel la meva grua
de tant com brilla en el cel
sembla una donzella nua
Joan Salvat-Papasseit
Al mirador del castell
Blancaflor està asseguda
Amb una pinteta d'or
sos cabells pentina i nua
Anònim
Full transcript