Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MATRIMONI I DIVORCI EN DIFERENTS CULTURES

No description
by

Paula .

on 21 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MATRIMONI I DIVORCI EN DIFERENTS CULTURES

MATRIMONI I DIVORCI EN DIFERENTS CULTURES
ÍNDEX
Voler comprendre les visions de diferents cultures sobre un dels temes que porta a que hi hagi conflictes entre elles: la seva idea de matrimoni
Saber si l'opinió de la gent s'adequa a la de la cultura en la qual han estat criats
3. Part pràctica
La mostra està composta per grups de deu persones de tres religions diferents: cristians, jueus i musulmans, i un altre grup de deu de persones atees
4. Conclusions
2. PART TEÒRICA
Institució social que crea un vincle conjugal entre els seus membres (drets i deures)

Divorci: dissolució de la sentencia de matrimoni
2. PART TEÒRICA
3. PART PRÀCTICA
1. JUSTIFICACIÓ
4. CONCLUSIONS
4.1Part teòrica
4.2 Part pràctica
5. BIBLIOGRAFIA
6. ANNEXOS
OBJECTIUS
Apropament històric a la visió de la llei del matrimoni en les grans cultures occidentals
Tipus de matrimoni
Anàlisi de les lleis matrimonials de diferents països
Lleis matrimonials espanyoles
OBJECTIUS
Enquestar a persones de diferents cultures per saber quines són les seves opinions respecte el matrimoni
2.1 Institució del matrimoni
2.2 Apropament històric: evolució i canvis a la llei del matrimoni
2.3 TIPUS DE MATRIMONI
2.3.1 Matrimoni civil
2.3.2 Matrimoni religiós
Es contrau, formalitza i inscriu davant les autoritats civils (registre civil, administració pública, jutge o autoritats municipals)
Comporta una sèrie de drets i deures entre els cònjuges
Tipus
Matrimoni heterosexual


Matrimoni homosexual
El matrimoni religiós és el matrimoni celebrat vàlidament conforme a la confessió religiosa que estigui inscrita i reconeguda per l’Estat.

Finalitat: procreació (unió entre un home i una dona)

2.4. Anàlisi de les diferents lleis del matrimoni civil i la seva evolució i vigència a l’actualitat segons les cultures
2.4.1 Països d'àmbit cristià
2.4.1.1 Països protestants (Alemanya)
Autonomia privada

Diferents tipus d'associacions
Matrimoni
Societat civil
Associació civil

Està permès el divorci

2.4.1.2 Països catòlics (Itàlia)
Més del 75% de les bodes es realitzen per l'Esglèsia (no és necessària una cerimònia civil)

Divorci permès des de 1970

El matrimoni homosexual no està permès
2.4.2 Països d'àmbit islàmic (Marroc)
Nova reforma de Mohamed VI:
Familia sota la responsabilitat dels dos cònjuges
Edat per casar-se :18 anys
Poligamia molt restringida
El repudi passa a ser divorci sota control judicial
Les dones poden obtenir la custòdia dels fills
Jutjats de família
2.4.3 Països d'àmbit jueu (Israel)
Els matrimonis es poden dur a terme en qualsevol de les religions reconegudes per l'Estat a les quals pertanyen les parelles (si no pertanyen a cap religió, existeix la “union couplehood”)

No es permet el matrimoni entre jueus i no jueus ni entre jueus i conversos

Altres grups que no tenen reconeixement a Israel, com els protestants, poden contraure matrimoni davant un jutge o un tribunal

Es permet el divorci de mutu acord.
2.4.4 Països d'àmbit budista (Xina)
Lliure elecció de socis, monogàmia i igualtat entre l’home i la dona.

Política d'un sol fill.

Divorci permès a partir de 1949.

Matrimoni homosexual proposat diverses vegades però encara no està vigent
2.5. Anàlisi concret de la llei del matrimoni espanyol
Dues formes de contraure matrimoni:
Matrimoni civil (ateus i religions no catòliques)
Matrimoni canònic

Han de consentir ambdós cònjuges

Han de ser majors d'edat

No poden ser parents

Està permès el divorci
Unió estable de convivència entre dues persones (del mateix o de diferent sexe) no unides per matrimoni

Es pot dissodre

2.6. La llei de les parelles de fet al cas espanyol
3.4 Resultat de l’enquesta del grup de persones atees
4.1 Part teòrica
4.2 Part pràctica
3.5 Resultat de l’enquesta del grup de cristians
3.6 Resultat de l’enquesta del grup de jueus
3.7 Resultat de l’enquesta del grup de musulmans
El matrimoni és un vincle conjugal entre els membres que els dóna uns drets i unes obligacions que canvien segons la societat en la qual s’estableix. Aquesta institució ha anat canviant molt a través del temps, tant en la manera de concebre’l (edat, permís dels pares...), com en la de contraure’l, com en el seu significat, etc.

Actualment, a molts països hi ha dos tipus d'unió matrimonial: la civil i la religiosa
A Alemanya se li dóna més valor al matrimoni civil que al que segueix la cerimònia religiosa

A Itàlia el matrimoni està més vinculat a la religió catòlica.

Al Marroc, país de creences musulmanes, hi ha hagut grans avenços en qüestions d'igualtat de gènere.
A Israel, té molt pes la religió jueva tot i que són aceptats els matrimonis en totes les altres religions reconegudes per l'estat.

A Xina, un país budista, el matrimoni es basa en la lliure elecció i el consentiment d’ambdós contraents, la monogàmia i la igualtat de sexes.
En conclusió, podem veure com la llei del matrimoni té molts trets diferenciadors depenent del país en que es vulgui contraure i la religió que aquest país professi.

Podem comprovar com la societat es va deslligant poc a poc de les idees dels avantpassats mentre es va construint una nova visió del món i la manera d’entendre les unions entre dues persones.

En el cas espanyol considero que la llei matrimonial encara està molt lligada a la religió catòlica perquè les persones que segueixen aquestes creences tenen més opcions per contraure matrimoni seguint els ideals i la cerimònia de la seva religió.
Ateus bastant liberals

Els cristians són bastant més liberals amb les prohibicions dictades per l’Església catòlica que amb les creences dictades per la religió cristiana.

Els jueus tenen una mentalitat bastant oberta sobre el que poden fer les parelles.

La religió musulmana és molt més estricte, i les persones opinen d’acord amb el que els hi dicten les seves creences religioses.
• Excepte la musulmana, les religions es comencen a adaptar als ideals del món modern.

• El divorci està més introduït a la cultura occidental que a la oriental.

• El matrimoni homosexual ha anat essent acceptat per la majoria de la població, tot i que encara es troben petits grups que estan en contra.

• Hi ha una gran diferència en el que significa el matrimoni per a les persones religioses i les atees.

• En la majoria de països, la llei ha anat avançant amb el temps fins a convertir-se en més igualitària per a tothom i la majoria de religions s’han anat adaptant a aquests canvis fins al punt que els ideals de les persones s’han tornat també més liberals.

Paula Sànchez Richarte
2n de batxillerat C
Curs: 2013-2014
Professora: Carmen Gómez
Departament de Filosofia
Full transcript