Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kamu politikası analizi-2

Kamu politikası analizi-2
by

derya şahin

on 22 June 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kamu politikası analizi-2

KAMU POLİTİKASI ANALİZİ Hazırlayanlar:
DERYA ŞAHİN & SELMA KARAKAYA Öğretim Üyesi: Doç.Dr. ARGUN AKDOĞAN YİBO SORUNUNA ÇÖZÜM Ele Alınan Problem: Uygulayıcı kuruluş:

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü,
il, ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri

1982 anayasasında da eğitim hak olup, ilköğretim zorunlu ve parasızdır.
İlköğretim bu kanuna göre 6-14 yaşları arasındadır ve zorunludur. Gerek duyulursa yatılı temel eğitim okulları açılır.( .(1983 yılında 2842 sayılı kanunla yapılan değişiklikle temel eğitim okulu kaldırıldı, ilköğretim okulu getirildi; temel eğitim okullarının adı "ilköğretim okulu" oldu.)
M.E.B. ilköğretimde okullaşma oranının %100 çıkarması Anayasa, kanunlar ve mevzuatı gereği zorunluluğudur. Bu orana erişmek için İlköğretimde Pansiyonlu, Yatılı, Taşımalı ve Normal ilköğretim olmak üzere dört tür yapılanmaya gitmiştir. Pansiyonlu İlköğretim okulları kapatılıp Yatılı Bölge İlköğretim okullarına dönüştürülmüştür. Başlangıçta ilköğretimde okullaşmada nicel kaygılar yer almaktaydı. Zaman içerisinde eğitimin niteliği de detaylıca tartışmaya açılmıştır. Özellikle Yatılı Bölge İlköğretim okullarının birinci kademesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin gelişim dönemlerinin özelliği açısından eğitim-öğretimden beklenen davranış değişikliklerinde etkin bir uygulama olmadığı anlaşılmıştır. Bunun üzerine M.E.B İlköğretim Genel Müdürlüğü etkin ve etkili bir yapılanmaya gitmek durumunda kalmıştır. Yatılı Bölge İlköğretim Okullarının birinci kademesinin Taşımalı İlköğretim kapsamına alınması yönünde çalışmalar yapmıştır.
İlgili Aktörler.
Maliye Bakanlığı;
Bu uygulama ile birlikte Maliye Bakanlığı İlköğretime ayrılan bütçede revizasyona gitme durumundadır. Bazı Kalemlerde esneklik sağlaması gerekmektedir.
Belediyeler, STK’lar, Bölge Esnaflar, Aileler diğer ilgili aktörlerdir.
Kendi açımızdan:
Yapılan çalışmalar, incelenen Rehberlik dosyaları, saha araştırmaları, M.E.B istatistikleri incelendiğinde ve günümüz koşulları da göz önünde bulundurularak YİBO birinci kademe eğitim için sağlıklı bir yapılanma türü değildir sonucuna ulaştık.
Bu konudaki faaliyetlerin program ve projelerin gündeme taşınmasında öncülüğü sahada çalışan akademisyenler yapmıştır. Bunun yanı sıra, ülkemizin Güneydoğu ve Doğu İllerindeki Sivil Toplum Örgütleri’nin konuyu yurtiçi ve yurtdışı basında spekülatif olarak ele alması konunun gündeme gelmesine ivedilik kazandırmıştır. Bunlara ek olara sahada inceleme denetleme yapan M.E.B personelleri de konu üzerinde planlama çalışması yapmış ve konunun gündeme gelmesine katkıda bulunmuştur. Temel Veriler:
Yatılı Bölge İlköğretim Okulları kapsamında Köy altı yerleşim yerleri olan mezra ve benzeri yapılanmalar yer almaktadır. Dağınık ve genelde ulaşımın zor olduğu bu yerleşim yerleri 1995 yılından itibaren boşaltılmıştır. Köy ve Köy altı yerleşim yerleri ulaşımın daha kolay yapıldığı bölgelerde konuşlandırılmıştır. Karayolları Genel müdürlüğü verilerine göre Yolların %85’i asfaltlı, %10’u stabilize ve %5’ de geçit vermez yolardır. YİBO’ların yoğun olduğu coğrafya iklim açısından da zorlu kış şartlarına sahiptir. Meteoroloji ve Karla Mücadele Ekipleri verilerine göre de son 10 yıldır uzun süreli yol kapanması olayı olmamıştır. Bunun sebebi de küresel ısınmadan ülkemizin iklim yapısının da etkilenmiş olmasıdır.
YİBO’ların yer aldığı coğrafya sosyo-okonomik ve sosyo-kültürel açıdan dezavantajlı bölgelerdir. Fakat Devlet politikalarında eğitimin önceliğinden dolayı YİBO’lara ayrılan bütçe oldukça yüksek rakamlardadır.
YİBO’da öğrenim görmekte olan 6-13 yaş aralığı öğrencilerin sorunları:
•yemekhane şartlarının sıhhî olmaması,öğrenciler derslere yeterince beslenmeden başlamaktadır.
•Birçok YİBO’da revir ve sağlık personeli yetersizliği
•Yurtlardaki banyolar yetersizdir ve ortak kullanımlar çocuğun gelişim dönemi özelliklerine uygun değildir.
•Küçük öğrenciler günlük temizliklerini tam olarak yapamamaktadırlar.
•YİBO öğrencilerinde fazlaca ezilmişlik psikolojisi vardır.
•YİBO’lar rehberliğe en fazla ihtiyaç duyulan okullar olmasına rağmen birçoğunda yeterli sayıda rehber öğretmen bulunmamaktadır.
•YİBO öğrencileri aile özlemi duymakta, birçoğu bu yüzden okuldan kaçmakta ; 180 işgünü olan eğitim-öğretim yılı YİBO’larda 120 iş gününe kadar düşmektedir. Bu durum öğrencilerin başarısını olumsuz etkilemektedir.
•Öğrencilerde aile özlemi, isteksizlik, sinirlilik gibi- ruhsal rahatsızlıkların en yüksek oranda gözlendiği okul YİBO’lar dır.
•Çocukların öğretimleriyle en az ilgilenen veliler, YİBO öğrenci velileridir.
•Özellikle kış şartlarının ağır geçtiği Doğu bölgelerinde öğrenci okul içinde hapis kalmakta, sosyal faaliyetlerde bulunabileceği yeteri kadar spor salonu vb yerler bulunmamaktadır.
•Öğrencilerin derse motivasyonu azdır.
•Yurttaki odaların küçük olması nedeniyle odalarda kalan öğrenci sayısı fazladır.
1961 yılında çıkarılan 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Temel eğitim modeli, 1971-1972 öğretim yılında denenmek üzere 16 yatılı bölge okulunda ve 2 ilkokulda uygulanmaya konuldu. İlköğretimin yurt geneline yayılma çabalarına paralel olarak YİBO'ların sayısı da arttı. Nüfusu az ve dağınık yerleşim birimlerindeki çocuklar ile taşıma olanağı olmayan yerleşim birimlerindeki çocuklara eğitim öğretim imkanları YİBO'larla sağlandı. Bu öğrencilerin yiyecek, giyecek, kitap, kırtasiye, sağlık ve yatılılık gibi her türlü okul ihtiyaçları devlet tarafından karşılandı. YİBO'ların yanında hem yatılı öğrencilerin hem de gündüzlü öğrencilerin devam ettikleri "Pansiyonlu İlköğretim Okulu" PİO'lar açıldı. YİBO’larda öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin karşılaşmış oldukları problemler ve Yatılı öğrenimin yeniden yapılandırılmasına ilişkin tedbirler genelde fiziksel donanım, altyapı, personel açısından ele alınmıştır. Bugün gelinen nokta öğrencilerimizde tespit edilen sorunların bu tedbirlerle çözülemediği yolundadır. Bundan dolayı YİBO birinci kademe öğrencileri Taşımalı ilköğretim kapsamına alınacaktır. He mezraya veya benzeri yerleşim yerlerine okul yapmak bütçeyi karşılanması mümkün olmayan yük getirmektedir. Şu an varolan politikanın örgütsel yapısı
Milli eğitim Bakanlığı
İlköğretim genel müdürlüğü
İl milli eğitim müdürlükleri
İlçe milli eğitim müdürlükleri
Yibo müdürlükleri
Diğer Kuruluşlar
Bütçe il özel idaresi
Alt yapı Belediyeler
Rolü olanlar&yaklaşımları
M.E.B, (+)
Üniversitelerin ilgili bölümleri ve akademisyenleri, (+)
STK’lar, (+)
Aileler,(+) Varolan uygulanmakta olan YİBO ilköğretim modeli ilköğretim birinci kademe için tıkanmış durumdadır.
YİBO'larm yönetimi de diğer okullara oranla daha zor ve karmaşık bir süreç.
Birçok YİBO müdürü sağlıklı ihale sürecini işletecek bilgi ve beceriden yoksun.
Politikanın başarısı mevzuatımızda belirtilmiş olan ilkeler çerçevesinde değerlendirilmektedir .
Bu ilkeler, eğitimde fırsat eşitliği, eğitim hakkı, okul aile işbirliği, planlılık, süreklilik vs.. .
Bu ilkeler tek başına yeterli değildir. İktisadi kriterlerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Eğitim politikaları uygulanmasında değişen çevresel, coğrafi ve sosyal koşullar değerlendirmeye alınmamaktadır.
YİBO kapsamına alınan yerlerin ulaşım açısından sorunları kalmamasına rağmen Taşımalıya geçmekte geç kalınmıştır. Problem çözmede üç politika önerisi getirilmiştir. Bunlar;
Seçenek1 (S1): YİBO kapsamında olan tüm yerleşim yerlerine birinci kademe ilköğretim okullarının açılması.
Seçenek2 (S2): YİBO kapsamında olan yerleşim yerlerinde yaşamakta olan öğrencilerin ailelerin kendi olanakları ile eğitim imkanlarını oluşturması.
Seçenek3 (S3): YİBO kapsamındaki yerleşim yerlerinde yaşamakta olan öğrencilerin Taşımalı Eğitim Kapsamına alınması.
Seçenek3 (S3): YIBO kapsamındaki yerleşim yerlerinde yaşamakta olan öğrencilerin Taşımalı Eğitim Kapsamına alınması
Avantajları:
•Öğrenci, bulunduğu yaş aralığında ailesinden ihtiyaç duyduğu desteği alabilecektir.
•Öğrencinin ailesinin yanında olması sağlıklı benlik geliştirmesine olumlu etkide bulunacaktır.
•Öğrencinin eğitim öğretim saatleri dışında ailesi ile birlikte olması gerçek hayata ilişkin deneyimlere edinme fırsatını geliştirecek ve çocuğun sosyal gelişimi üzerinde olumlu etki yaratacaktır.
•. 6-13 yaş aralığındaki çocukların doğasına uygun düşmeyen, yatılı okulların baskın kültürü olan otoriteye mutlak itaat, kuralların aşırı katılığı, daha çok ders dışı zamanlarda üst sınıflardaki yaşı büyük çocukların küçük öğrenci üzerindeki baskısı gibi olumsuz etkiler azalabilecektir
•.Yatılı ilköğretim bölge okullarındaki 37.408 öğrencinin yıllık ortalama yatılılık maliyeti 43.785.689 TL. iken taşıma maliyeti 35.778.881 TL. olacaktır.
Dezavantajları:
•Coğrafi koşullar her yerleşim biriminde taşımalı eğitim yapılmasına izin vermeyebilir.
•Küçük yaştaki çocuklar için çok zor ve uzun olabilecek yol mesafeleri karşımıza çıkabilecektir.
•Kışın araç gitmeyen yerleşim birimleri olabilecektir.
Seçenek1 (S1): YİBO kapsamında olan tüm yerleşim yerlerine birinci kademe ilköğretim okullarının açılması.
Avantajları:
•Öğrenci, bulunduğu yaş aralığında ailesinden ihtiyaç duyduğu desteği alabilecektir.
•Öğrencinin ailesinin yanında olması sağlıklı benlik geliştirmesine olumlu etkide bulunacaktır.
•Öğrencinin eğitim öğretim saatleri dışında ailesi ile birlikte olması gerçek hayata ilişkin deneyimlere edinme fırsatını geliştirecek ve çocuğun sosyal gelişimi üzerinde olumlu etki yaratacaktır.
•. 6-13 yaş aralığındaki çocukların doğasına uygun düşmeyen, yatılı okulların baskın kültürü olan otoriteye mutlak itaat, kuralların aşırı katılığı, daha çok ders dışı zamanlarda üst sınıflardaki yaşı büyük çocukların küçük öğrenci üzerindeki baskısı gibi olumsuz etkiler azalabilecektir
Dezavantajları:
Ekonomik olarak fazladan harcama gerektirmesi
Sınıf seviyesiDerslik ihtiyacı (20 öğrenciye bir sınıf)Maaliyet
Toplam188364.022.000
Açıklama: Standart bir dersliğin maliyeti 34.000 TL dir.
S3 ve S2’nin Karşılaştırılması
“YIBO kapsamındaki yerleşim yerlerinde yaşamakta olan öğrencilerin Taşımalı Eğitim Kapsamına alınması” seçeneğinin dezavantajı olarak kabul edilen coğrafi duruma dayalı ulaşım problemi Karayolları genel Müdürlüğü ve Meteoroloji genel Müdürlüğünün son on yıllık verileri incelendiğinde, bu dezavantajların kolaylıkla bertaraf edileceği sonucuna varılmıştır. YİBO kapsamına alınan yerleşim yerleri köy altı yerleşim yerleri dediğimiz mezra ve benzeri yapılanmalardan oluşmaktadır. Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülen bu tür yerleşim yerleri terör olayları ile birlikte boşaltılmış aynı yapılanmalar geçit vermez bölgelerden daha kolay ulaşılan bölgelere ve genellikle anayola yakın yerlere konuşlandırılmıştır. Karayolları bölge haritası incelendiğinde söz konusu bölgelerdeki yolların ortalama %85’i asfaltlanmıştır. Son yıllarda Karla mücadele ekiplerinin ekipman açısından güçlenmesi hale gelmesi ile zorlu kış şartlarında yolların uzun süreli kapalı kalmadığı verilerine ulaşılmıştır.

“YİBO kapsamında olan tüm yerleşim yerlerine birinci kademe ilköğretim okullarının açılması” seçeneğinin gerçekleştirilmesi ülkenin iktisadi kaynakları yönünden mümkün değildir. Personel giderleri, altyapı hariç sadece dersliklerin yapılması bugün için bütçeye 64.022.000 TL kadar ek yük getirmektedir. Birinci ve üçüncü seçenek avantajları yönünden aynı avantaja sahiptir ve üçüncü seçenek birinci seçeneğe göre daha ekonomiktir.Bu durumda üçüncü seçeneğin seçilmesi yolu ile problem çözümüne katkı sağlanacaktır. Bizi dinlediğiniz için

TEŞEKKÜRLER TE ŞEK KÜR LER... PROBLEM CÜMLESİ
“Yatılı Bölge İlköğretim okullarında sürdürülen eğitim-öğretim faaliyetleri, 6-13 yaş arası orta çocukluk döneminde bulunan öğrencilerin 1739 sayılı milli eğitim temel kanunlarında hedeflenen davranışları kazanmalarında yeterince etkili değildir.”
Full transcript