Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Brandsäkert boende

No description
by

Nina Bergström

on 23 August 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Brandsäkert boende

Kvinnor och mäns mentala och fysiska förutsättningar att undvika och hantera ett brandtillbud inklusive tolerans mot brandrök och värmepåverkan.
Brandsäkert boende
Säker bostad
Säkert beteende
Villkor för
säkert beteende
Skyddsåtgärder
Villkor för
säker bostad
Medvetenhet
Kunskap
Vilja
Information och utbildning
95% av de som bor i Nynäshamn anger att de har en fungerande brandvarnare.
Varnande system
Vid en undersökning inom Södertörns brandförsvarsförbund visade det sig att i Nynäshamn har 68% en handbrandsläckare.
Enbart 37% av kvinnorna men 50% av männen ansåg att de hadde förmåga att göra en insats vid brand
Släckande system
Begränsande system
Utrymnings-
förutsättningar
Lagar och regler,
lokal ambitionsnivå
Trafikverkets nollvision
Ansvaret för säkeheten delas mellan de som utformar och de som använder vägtransportsystemet.

Det är inte acceptabelt att personer skadas svårt eller dödas i trafiken.
Förlåtande system
Kunna tillåta personer att göra fel!
Målgruppsanpassning
Anpassade åtgärder efter behov.
Trafikverket
Försöka applicera Trafikverkets
nollvision beträffande bostadsbrand
Acceptabelnivå?
Ingen kvinna, man, flicka eller pojke ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av en brand!
Fler män än kvinnor omkommer i bränder
Materialet inkluderar 451 omkomna kvinnor och 780 omkomna män i 1434 olika bränder.
35% av bränderna har okänd orsak men
spelar brandorsaken egentligen någon roll?
En eller flera personer ska inte behöva omkomma eller skadas allvarligt pga att något går fel.
Det kan börja brinna hos vem som helst!
Något handikapp, 53.6% kvinnor, 32.7% män
Boendeförhållande, ensamstående 74.1% kvinnor, 76% män
Fungerande brandvarnare, 28.6% kvinnor, 16.3% män
Något handikapp, 55.6% kvinnor, 31,7% män
Boendeförhållande, ensamstående 76.5% kvinnor, 72.3% män
Fungerande brandvarnare, 35.8% kvinnor, 23.8% män

Något handikapp, 28.5% kvinnor, 27.2% män
Boendeförhållande, ensamstående 48.4% kvinnor, 60% män
Fungerande brandvarnare, 14.9% kvinnor, 12% män
Förmåga
Säkert beteende: agerande för att inte orsaka en brand och agerande för att hantera ett tillbud.
40% av kvinnorna och 28% av männen hade någon form av handikapp. Dock stor andel okänt.
11% av kvinnorna och 7 % av männen har konstaterats gjort ett släckförsök.
28% av kvinnorna och 24% av männen försökte utrymma. Dock 50% okänt.
Nina Bergström
Brandkåren Attunda
SYSTEMANALYS
Full transcript