Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

fotosynthese

presentatie over fotosynthese voor vmbo havo vwo 2
by

Gert Branger

on 27 June 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of fotosynthese

fotosynthese
wikipedia: "Fotosynthese is een proces waarin lichtenergie wordt gebruikt om koolstofdioxide om te zetten in koolhydraten, zoals glucose. Het proces komt voor in planten en sommige bacteriën."

klokhuis: "Fotosynthese betekent letterlijk ‘suikers maken met behulp van licht’. Van water en kooldioxide maakt een plant met behulp van zonlicht suikers. Hierbij komt als “afval” zuurstof vrij"
Waar?
Vorig jaar heb je geleerd dat er in planten cellen bladgroenkorrels zitten. in deze korrels vind de fotosynthese plaats
De snoepfabriek
CO2
water
grondstoffen
product
Zon Licht
snoep (suiker)
afval
zuurstof
dus?
in alle groene delen van de plant
de fabriek
de grondstoffen
water via de wortels
Koolstofdioxide (CO2)
via de huidmondjes
licht energie
Product
glucose
afval
zuurstof
fotosynthese
water + koolstofdioxide --> glucose en zuurstof
fotosynthese
water + koolstofdioxide --> glucose en zuurstof
licht
-->
fotosynthese
H2O + Co2 --------------> H6 C12 06 + O2
licht
voedselketen
eikenblad --> rups --> koolmees --> havik
planten --> planteneter --> vleeseter --> vleeseter
Glucose als grondstof
Andere koolhydraten
Suiker
Makkelijk oplosbaar
Transport
Zetmeel
Tijdelijke opslag
Opslag voor langere tijd
Celulose
In celwanden
stevigheid
Eiwitten
Met Nitraat.
bouwstof.
in cytoplasma en zaden
Vetten
bouwstof energie
in zaden
Wortels

producenten --> consumenten1--> consumenten2--Consumenten 3
reducenten (afvaleters)
lesstart zs 5 min

1. Wat heb je vanmorgen gegeten?

2. Wat eet een plant?

3. Waar komt het houtblok vandaan?



1. Je weet wat planten nodig hebben om te groeien.
2. Je weet hoe een plant door fotosynthese zijn eigen voeding maakt.
3. Je weet hoe planten de basis zijn van alle voedsel.

Maak opdracht 2 van je werkblad
je hebt hier 7 min voor
lees: blz 27 en 30
Wat: opdracht 1 t/m 7
hoe: 10 min zs
klaar: maak do it 7.3 op blz 16 en 17
Lesstart zs (5 min)
Lees blz 17
Vandaag:
Wie eet wat?
Maak opdracht 5 t/m 16
leseinde: zs (5min)
1. Je hebt een worm, eikenbladeren , een merel, een doodgravertje en een kat. Maak met deze organismen een voedselketen.
2. Zet bij de organismen of ze producent, consument of afvaleter zijn.
3. Maak van de bovenstaande organismen een kloppende voedselkringloop. (welke groep mis je nog?)
vandaag:

Je weet wat er met afval in de natuur gebeurd.
je weet wat een bodemprofiel is.
Je kan uitleggen wat producenten, consumenten, en reducenten zijn.
je kan uitleggen dat producenten consumenten en reducenten een kringloop vormen.




Alleseter
Lezen: blz 19 t/m 21
Wat: 1 t/m 10
waar: blz 33 t/m 38
hoe: zs 10 min

kringlopen
lesstart zs (5min)

Lees blz 19 t/m 20
lesstart zs (5min)

Lees blz 33 t/m 38
alleen de tekstblokjes
Vandaag:
Relaties tussen organismen: voedselketen en voedselweb : Doelstelling 20 t/m 23
opdrachten volgens planning
tweede groep microscopie
Voedselketen: het begin
1. een voedselketen begint altijd met een plant.
3. de relaties tussen de schakels worden aangegeven met een pijl die wijst in de richting van de energie stroom.
2. een organisme in een voedselketen is een schakel.
voedselweb
voedselketen noordzee
voedselweb noordzee
lees blz 62 en 63
vandaag.
27. Je kan de koolstof kringloop uitleggen met behulp van Fotosynthese en verbranding.
28. Je kan de stikstof kringloop uitleggen.
29. 29. Je weet waarom deze belangrijk is voor dierlijk leven.

uitleg koolstof kringloop
uitleg stikstof kringloop
koolstofkringloop
CO
2
C H O
6
12
6
Glucose
Fotosynthese
Verbranding
stikstofkringloop
stikstof
NH
3
NO
3
N
2
NH
3
Fotosynthese
Stikstofkringloop
vandaag
28. Je kan de stikstofkringloop uitleggen.
29. Je weet waarom deze belangrijk is voor dierlijk leven.
25. Je weet wat een populatie, levensgemeenschap en een ecosysteem is.
26. Je weet wat biotische en abiotische invloeden zijn en welke invloed deze op elkaar hebben.

wat: extra opdracht stikstofkringloop
waar: uitgedeeld
Hoe: in tweetallen
hoelang: 10 min zf
klaar: werken aan planning. Opdracht 26 en 27

Bespreken opdracht:
bespreken: biotische en abiotische factoren
biotische factoren
abiotische factoren
afkomstig uit levende natuur
afkomstig uit niet levende natuur
voedsel.
roofdieren
ziektes
concurenten
licht
vandaag

25. Je weet wat een populatie, levensgemeenschap en een ecosysteem is.
26. Je weet wat biotische en abiotische invloeden zijn en welke invloed deze op elkaar hebben.

wat: werken aan planning. Opdracht 26 en 27
waar: werkboek
Hoe: in tweetallen
hoelang: 10 min zf
klaar: alle opdrachten nakijken

bespreken: biotische en abiotische factoren
soort, populatie, leefgemeenschap
soort
populatie
leefgemeenschap
wat: extra opdracht stikstofkringloop
waar: uitgedeeld
Hoe: in tweetallen
hoelang: 10 min zf
klaar: volgens de planning Opdracht 24 en 25
eventueel nakijken.
water
bodem
lucht
ecosysteem
alle biotische en abiotische factoren in een gebied
klimaatzones
Maak in twee of drie tallen de opdracht 'klimaten'
Lever deze volgende week woensdag (14 maart) in na het tweede uur
Succes
SE: samenhang tussen dieren en planten
blz: 44 t/m 81
woensdag 14 maart tijdens het 1e uur
doelstellingen op its
Full transcript