Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gazdasági szereplők, a vállalkozás és az állam 2017

No description
by

Istvan sessler

on 18 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gazdasági szereplők, a vállalkozás és az állam 2017


Vállalkozás megszűnése:

Csődeljárás

Felszámolás

Végelszámolás

Létrejön-e a globális államkapitalizmus ?
Világon kb. 235 millió vállalkozás, ebből 0,9 millió TNC és 0,004 millió ( négyezer) adja a forgalom 30%-át.
Ki irányit ?
Ki felel a hibákért?
egyensúlyról intézkedni
gazdasági növekedésről intézkedni
Mi várható?
Hibás előrejelzések.
Minden társadalmi jelenség az egyének választásaiból ered, ennek feltérképezése, rendszerbefoglalása hosszú folyamat.
Sok beavatkozás, intézményi rendszer,
politika, hatalom.


A nem rendezett szerkezetű Alternatív szervezet
Nem kötött telephely, hálózati mozgástér
Rugalmasan változó szervezet
Modern információs kapcsolat
Rugalmas menedzsment
Rendezett finanszírozás
Rendezett célok,
rendezett elvárások,
rendezett mutatók
Rendezett = automatizálás,
Nem rendezett = egyediség kialakítása
( free lancer, alvállakózok, tanácsadók )
analóg üzemmódból digitális irányításba, nehéz fizikai munka
gépesítése. A kezdet 1980.-tól tart. Jellemzői:
kommunikációs technológia, személyi integritás (számítógép, algoritmizálás, személyi "képeslap" a közösségben)
bal féltekei gazdaságról a jobb féltekei gazdaságra
Újszerű menedzsment technológia
Piacra jutás korlátjai ledőlnek
Technika (számítástechnika, virtuális felületek)
Demográfia és szingularizálodás
Fenntarthatóság
Homogenizálódó termékek (minden árú)
Innováció a kitörés, esztétikai látásmód (formatervezés, automatizálás)
Laterális gondolkodás, érzelmi látásmód
Személyes érintettség (tanítás, betegápolás…)
Munkaerőhiány, mobilitás, nomád vándorlás
Társadalmi felelősségvállalás nő minden környezetben.


Piaci átrendeződés

Felhasznált könyvek:
Tim Harford: A leleplezett gazdaság
Dr. Barta-Tóth: Vállalkozástan
Richard Watson: Jövő dosszié
Joel Bakan: the Corporation
Michael Moore: Money for nothing
HVG: Hogyan olvassunk mérleget
Klaus Scwab: The Fourth Industrai Revolution.

Gazdasági szereplők
Intézmények rendszere
Vállalkozás és az állam
12. előadás

Jó állam, rossz állam (vasárnap zárva)
állam a népért, vagy fordítva?
Haramia államminták (paternalizmus)
azonnali törvények
tulajdoni bizonytalanság
törvényen felüliek egyenlőtlensége
bármit elvehet (nyugdíj, trafik, föld, festmény)
különadók egyeseknek
kiszámíthatatlan, bizalmatlan,
profitharácsolás, külföldre vitel
nincs befektetés, bizalmatlanság
A SZERVEZETT ÁLLAM
Az állam emberek sokasága, akik a fennálló tulajdonjogok alapján egymással kölcsönhatásban állnak (kényszerítés, meggyőzés).
Az állam feladatai: Társadalmi béke megteremtése és fenntartása, a közjó szolgálata.( jólét, oktatás, védelem )
Működtetés : gazdasági működőképesség fenntartása
közintézmények fenntartása: a gazdaság, vagy piac számára fontos, de államon kívül más nem tudja vagy nem akarja működtetni
közüzemi hálózat (áram, vízellátás stb.)
tömegközlekedés
pénzügyi szabályozás
társadalmi rend fenntartása, törvényekkel és rendfenntartó szervekkel (bíróság, rendőrség)
Tulajdonosi változás:
versenyszféra
non profit területek
Regulátori változás:
erőfölény, átláthatóság, a szerződéses fegyelem
Monetáris politika: pénzeszközök mozgatása (bankközi kamatláb, tartalékráta, időzítés, költségvetési politika)
Fiskális (költségvetési) politika: anticiklus kiigazítás,
gazdasági növekedés, államháztartási egyensúly,
foglalkoztatás, infláció
Újraelosztás (vs. Centralizáció):
centralizációs ráta: állami bevétel / GDP
újraelosztási ráta : állami össz. kiadás / GDP

Modern állam:
működő piacgazdaság
parlamenti demokrácia
Állami cél:
globális folyamatok menedzselése
társadalmi béke
Hatások:
demográfiai hatás
növekvő minőségi igény
világméretű gazdálkodás – nemzetállami
költségvetés
gazdasági növekedés, egyensúly, infláció, foglalkoztatás


Szükség van-e államra?
Mi történne, ha nem lenne?
Tranzakciós költségek és a nem fizetők.
Jó kormányzás és a fogoly dilemma.
Népszerű gondolkodás: emberi viselkedés és a törvények Az állam meg tudja oldani az összes társadalmi problémát.
Az állam vezető szerve a Kormány,
az állami feladatok megvalósítása a Kormányzás.
Társadalmi kontroll vs „jobb, ha nem látható”

Állampolgári jogok biztosítása, pl.:
élethez valójog
tulajdonvédelmének biztosítása
munkához való jog
Elosztás: társadalmi működés és fejlődés biztosítása, méltányossági juttatások a rászorulóknak
feladatok bevételi forrásainak biztosítása (adók, illetékek és járulékok)
Közoktatásügyi rendszer biztosítása
közegészségügyi rendszer biztosítása
szociális segélyezés, munkanélküli segély, nyugdíj
Külső, belső védelem biztosítása:rendőrség, polgárőrség, hadsereg

Az állam szerepe és gazdálkodása.
Hogyan tovább?
Hungxit???
Bevételi oldal
adórendszerben változtatás (működést, vagyont?)
adócsökkentés
Kiadási oldal
nyugdíjrendszer, egészségügy, oktatás, működés, kamat
Ki finanszírozza az államot?
lakosság +
vállalkozások -
állam -
Lakossági megtakarítás = vállalkozói és államháztartási többlet
Külső finanszírozás
Kettős deficit (államháztartás és a folyó fizetési mérleg
hiánya)
Ambrogio Lorenzetti: A Jó kormányzás allegóriája Sienna 1338
Csapda helyzet:
Közgazdasági oka:
Globalizáció
Technológiai változás (csillagászati vagyonok rövid idő alatt), szuper sztár effekt
Pénzhatalom, megváltoztatja a játékszabályokat
Újratermelődik az arisztokrácia
Alacsony munkahely-teremtési kedv.
Termelési hatékonyság és a jövedelemnövekedés szét válása
Eltűnik a középosztály - erős középkor effekt
Összességében magasabb életszínvonal


A versenyképességi rangsorban a 48. helyről a 63. helyre csúsztunk le, ami
elsősorban a hazai intézményrendszer
miatt van, mely a 97. helyen van
140 ország rangsorában.
Korrupció tekintetében a 125. helyen vagyunk.
Társadalmi tőke elosztása a bizalom alapján.
A 63. helyezésben van egy versenyképes privát szféra és azt koloncként lehúzó állami szféra (több mint 200 államtitkár és helyettes,
56 feladatokra kinevezett biztos + nagyra duzzadt aparátus)
Szabadság és jólét együtt jár a prosperitással és a kereskedelemmel.
Szabad piac, melyet a korporációk legyőznek, a legnagyobb veszélyforrás, állami segédlettel.

Nem a csak verseny helyzete a gond, hanem az elavult termék, melyet a szabályozók fenntartanak.

Szabályozók, intézmények evolúciós jelenség:
társadalomból alulról emelkednek ki, nem a salamoni uralkodók erőltetik rá felülről. és ennek a fejlődésnek a közszféra is alárendelődik.

Lokalizáció
Polarizáció
Globalizáció nyertese és valóságos hatása
gazdasági fejlődés gyorsasága és a multinacionális vállalatok
Felzárkózás társadalmi és kulturális szempontjai:
akadály: túlzottan polarizált ország
túlzottan egyenlősdi ország
( független jogrendszer, jó oktatás, jó munkaetika , geopolitikai helyzet )
Milyen téren terjed ? Ideológiai térnyerés vs piaci fundamentalizmus
Harmónia zavar: reálgazdaság, pénzügyek, „psziché” egyensúlyteremtő ereje
Jelenlegi gazdálkodási rendszer az egyetlen, ismert működőképes gazdaság, ahol a piaci erők szabályoznak, nemkívánatos fejleményeket a közösség kontrolálja.
Piac törvény: Gazdagok gazdagodnak, szegények szegényednek, sok a véletlen.
Cél: kidolgozni azt az irányítást, ahol tőkefelhalmozódás helyett a piac a társadalom érdekében működik. Örömteli gazdaság
Veszély: ugyanaz a gazdaságpolitikai intézkedés különböző gazdaságokban eltérő hatást eredményez:
Pl.: Minimálbér növelheti. és csökkentheti a munkanélküliséget.
Mi hiányzik? A modern kultúránk és intézményrendszerei (állam és demokrácia).
Kialakult a tömegtermelés, máshol a hiány és a bőség.
Hiány a jólétből, nő a bérből élők terhe. Azt kell fogyasztani, amit gazdaságosan lehet előállítani.
Támogatás mezőgazdaságban a nem termelésért, de közel 2 milliárd ember éhezik.
Munkaerő felesleg, de a gyermekek gazdasági árvák.
Lét alaptörvénye: az egyén boldog akar lenni, közösségnek elő kell teremteni.
Anyagi javakat és szolgáltatásokat a gazdaság biztosítja. Lehetőséget az emberi közöség biztosítja.
A gazdasági folyamatokat, termelést és az elosztást az emberek döntik el. Ök alkotják a szervezeteket és intézményeket.
HÁZTARTÁS KINÁLATA (MUNKAVÁLLALÓ)

MIT JELENT A MUNKANÉLKÜLISÉG?

MUNKA KINÁLATI GÖRBÉJE (PHILLIPS GÖRBE)
MUNKANÉLKÜLISÉG ÉS AZ INFLÁCIÓ

MIÉRT NŐ A MUNKANÉLKÜLISÉG RECESSZIÓ IDEJÉN ÉS MIÉRT MARAD TARTÓSAN A FELLENDÜLÉS IDEJÉN?

KI FELEKŐS A MUNKANÉLKÜLISÉGÉRT?

KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK HATÁSA A MUNKAPIACRA?

A háztartás természetes személyek kis csoportja, akik közös fedél alatt élnek, és akik jövedelmüket, vagyonukat részben vagy egészben közösen kezelik, továbbá bizonyos javakat és szolgáltatásokat (főleg élelmiszert és lakást) együtt fogyasztanak, illetve vesznek igénybe.
Háztartások döntései: - fogyasztói ( munkaadó)
- tényezőkínálati (munkavállaló)
- vagyontartási (spekuláns)
(termel, fogyaszt, megtakarít )
Létközösség
jövedelemközösség
Fogyasztóközösség
. Vagyonközösség

Háborúk, járványok, technológiai megoldások
Miért veszélyes az emberi faj:
közvetlen emberi tényezők hatása a környezetre ,
éghajlatváltozás
különböző szövetségek, állami struktúrák harca
baráti viszonyok
ellenséges viszonyok
Politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális ütközések
sok érdek-összeütközés, irány az erős központi döntések
felé.
Konfliktus a nem fenntartható fejlődés kiterjesztésében
Ki menedzselje? (egyéni gazdagság, társadalmi gazdagság)
Dolgozni szeretnénk - csökkenő munka lehetőség
Infrastruktúra válságban ( tanítás, orvoslás,közlekedés, nyugdíj, energia-természeti tényezők ellátás,élelmezés, átalakítás szükséges
Általános jövedelemcsökkenés
Kaszinó gazdaság - pénzügyi megoldások csődje
Állam vezérelt gazdaság piaci hatásokkal?
Intézmények rövidtávú gazdasági érdekszövetsége
Biztosított alapjövedelem

I. Ipari forradalom: 18.-19. század
Főbb jellemző: vidéki agrárgazdaság átalakul városi ipargazdasággá
Központi szerep: vasipar, textilipar, gőzgép (kezdeti magán Rt.-ék)
Mezőgazdaságból ipari fejlődés
II. Ipari forradalom 1870-1914
A korai iparosodásból fejlett ipargazdaság alakul
Meghatározó fejlesztések:
elektromos áram, telefon, belsőégésű motorok. ( fejlettebb
állami és magán Rt.-ék.)
Gyárak nőttek fel.
IV. Ipari forradalom küszöbén:
Digitális forradalom átalakítja az élő- és társadalmi rendszert. Hangsúly a robotokon, a mesterséges intelligencián, a nanotechnológián, a dolgok internetén és a kvantumszerkezeteken van.
Klaus Scwab: The Fourth Industrai Revolution.
Ez a szakasz teljesen eltér az előző háromtól, mert ez a fejlődés már nem a technológia változásról, hanem az újraszervezett emberi közösségről, az újraszervezett környezetvédelemről, a közösség számára hatékonyabb szervezetekről szól.
.


HARMADIK IPARI FORRADALOM
Össznépesség 8,21 100%
Nők 3,94 48%
Férfiak 4,27 52%
munkaképes 5,91 72%
Tanuló és kk 1,48 18%
nem munkaképes 0,082 10%
CSR summit Hungary 2017:
Foglalkoztatottság. 70 % -os
Munkanélküliség : 4,2 %-os
Vizsgaidőpontok:
december 20.-a 16 óra
január 10.-e 16 óra

Illés Sándor terem (116)
KÖLTSÉVETÉSI KORLÁT U3

Új egyezség - nagyon erős összefogás szükséges
Szociális paradoxon: minél gazdagabban élünk, annál jobban betegszik a társadalom ( sok a deviáns, pszichopata, neurotikus szereplő)
Veszélyforrás: hatalomvágy, pénzőrület, eszelős tudomány
Harmónia zavar: reálgazdaság, pénzügyek, „psziché” , szükséges szegyensúlyteremtő ereje.
https://www.ted.com/playlists/473/big_solutions_using_cell_phone?utm_source=newsletter_daily&utm_campaign=daily&utm_medium=email&utm_content=playlist__2017-12-08playlist_button
Full transcript