Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Gazdasági szereplők, a vállalkozás és az állam 2015.12.02.

No description
by

Istvan sessler

on 5 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gazdasági szereplők, a vállalkozás és az állam 2015.12.02.


ADÓZÁS (kialakulása)
VÁLLALATI ADÓ:
TÁRSASÁGI ADÓ
IPARŰZÉSI ADÓ
ELVÁRT JÖVEDELEM
ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ
EGYÉB ADÓZÁS (jövedéki adó, pénzügyi- és szektoradók, szolgáltatási adók, egyéb társadalmi létadók)
Mérleg szerinti eredmény
(Csalárdságok)
Készpénz áramlás (cashflow)

Korlátozhatja:
önfegyelem
hatásos jogrend (morális,tényleges, törvényes)
Demokratikus ellenőrzés ( engedély-visszavonás )
Pszichopata és a közérdek (közhasznúság erősítése )
Működés hatékonyabb ellenőrzése
Kormányzati szabályozórendszer a jog alapján
Felügyeleti szervek erősítése (helyi szervek
önkormányzatok szerep) bűnözés, korrupció
Demokrácia erősítése (üzleti titok)
Választójogi reform (saját ügyeinkbe a
közszféra erősítése )

KÉSZPÉNZ- ÉS EREDMÉNYGAZDÁLKODÁS
MÉRLEG és EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részvénytársaságok és a
pszichopata személyiség
Részvényesek érdeke, profithajsza
Felelőtlenség (haszonkeresés mások
veszélyeztetésével, költség-haszon elemzés))
Manipuláció ( gyerekjáték, környezet )
Önimádat ( elsők, legjobbak, „létünk
elengedhetetlen része” )
Aszociális viselkedés ( közönyösek a
legyőzöttekkel szemben)
Felelősségvállalás hiánya ( büntetés- máskor ügyesebben )
Felszínesség ( igazi arc?– társadalmi
felelősségvállalás )
Tisztességtelenség, kapzsiság,
fehérgalléros bűnözés
Üzleti elgondolás (terv)
Reálfolyamat (minden eszköz)
Pénzfolyamat
Honnan vegyük a pénzt?
Mi a tőke eredete?
Mire költöttünk?
Mi a gazdálkodás pénzügyi eredménye?
Vagyoni alapú gazdálkodás
(vállalati tőke helyzete)
Eredmény centrikus gazdálkodás
(tőkeáldozat eredménye)
Likviditás centrikus gazdálkodás
(bevétel fedezze a kiadásokat)

VÁLLALATI ÉRTÉK
KÖZGAZDASÁGTAN
6. előadás

VÁLLALATI MÉRLEG

Eszközök
= Források (Saját- + idegentőke
Befektetett Eszközök:

állóeszközök
: - tárgyi eszköz
- felszerelések
- befektetett pénzügyi eszközök
- immateriális javak

forgóeszközök
- készpénz
- kinnlevőség
- készletek
Források
: kötelezettségek (a működéshez szükségestőke)

Saját tőke:
Jegyzett tőke ( és különféle tartalékok,
mint pl.: eredmény-, tőketartalék stb.)

Idegen tőke:
(szállítók és hitel)
Kötelezettségek és Céltartalékok


MÉRLEG BESZÁMOLÓ :

Luca Pacioli

Vállalati mérleg
Eredmény kimutatás
Kiegészítő melléklet
további kötelezettség:
Üzleti jelentés
cash-flow kimutatás,
saját tőke változása.

VÁLLALATI GAZDÁLKODÁS

Bevételek – kiadások
Befolyó pénz:
az eladásokból származó árbevétel, egyéb
bevételek (alapítás, pénzügyi tevékenység).
Kiáramló pénz:
- az anyagvásárlás költségei,
- munkabérek és közterheik,
- bérleti díjak,
- közüzemi díjak,
- adók,
- reklámkiadások, kamatterhek, biztosítási
.díjak, javítási-karbantartási költségek stb.
„alkotmányos költség”

Árbevétel – Költség = Eredmény
EREDMÉNYGAZDÁLKODÁS
Bevételek (belföldi és export értékesítés)
Ráfordítások=( anyagktg., alvállakozói ktg.,ELÁBÉ, anyag jellegű ráfordítás /bér+járulékai/, egyéb) = EBIT
- értékcsökkenés = EBITDA
Üzemi tevékenység eredménye

Pénzügyi műveletek eredménye
Szokásos vállalati eredmény
Rendkívüli eredmény
Adózás

Az életciklus szakaszai
1. Udvarlás: a szervezet felépítésére való elkötelezettség kialakulása
2. Csecsemőkor : áttérés az ötletről a megvalósításra (tőke!)
3. Gyermekkor: lehetőségek megragadása, gyors növekedés
4. Serdülőkor: áttérés a vállalkozói szemléletről
a hívatásos menedzsmentre
5. Felnőttkor: kiépített funkciók és szervezeti struktúra
perspektíva, kreativitás, eredményre törekvés,
de tudatosság, irányíthatóság, tervezhetőség
kiváló teljesítmény, növekedés (virágkor)
6. Megállapodottság kora: a vállalat erős, de
csökken a vállalkozó szellem, a rugalmasság
7. Arisztokrácia szakasza: formalizmus, középszerűség, dekadencia
rövid távú célkitűzések előtérbe kerülése
8. Válság: boszorkányüldözés, bűnbak keresés,
belső hatalmi harcok az eredménytelenség miatt
9. Bürokrácia szakasza: szervezetlenség, elhatárolódás a környezettől
10. Haldoklás: már nincs elkötelezettje a szervezetnek, aki életben
tartaná, a szervezet megszűnése, felszámolása
Egyrészt pénzügyi kimutatások, osztalékon
és vállalati pénzáramláson alapuló modellek
segítségével.
Könyv
szerinti érték (book value):
a saját tőke által finanszírozott eszközök értéke a mérlegben szereplő értéken.
Likvidációs
árfolyam: az a pénzösszeg, amit a részvényesek között osztanánk szét, ha megszüntetnénk a vállalatot, miután kifizettük az adóságokat (felszámolási érték). Ha a vállalat árfolyama a likvidációs érték alá esne vonzó felvásárlási célpont lehet.
Helyettesítési
költség: a cég eszközeinek újraelőállítási értékét jelenti.

Vállalkozás megszűnése:

Csődeljárás

Felszámolás

Végelszámolás

A pénzügyi mutatók:
likviditási
jövedelmezőségi,
eladósodottsági
hatékonysági

Likviditási mutató
: a fizetőképességet jellemzi és a
a rövid távú tartozásokat az ezeket fedező forgóeszközhöz viszonyítja:
______forgóeszközök________
folyó fizetési kötelezettségek
(rövid lejáratú tartozások)
Fedezeti érték 1660
3860

Maximálisan számolható érték (szinergisztikus)
3080
Tulajdonosi érték
1350
Piaci érték (immateriális javak.+eszköz)
1850
Forgalmi érték
850
Biztosítható érték
750
Befektetői érték
650
EVA érték (Economic Value Added)
375

Korai tőke érték (eszközök)
Univerzum
Érték (mFt)
Létrejön-e a globális államkapitalizmus ?

Ki felel a hibákért?
egyensúlyról intézkedni
gazdasági növekedésről intézkedni

Mi várható?
Hibás előrejelzések
Minden társadalmi jelenség az egyének választásaiból ered, ennek feltérképezése, rendszerbefoglalása hosszú folyamat.
Sok beavatkozás, intézményi rendszer, politika, hatalom.
Ez befolyásolja az előrejelzések hibalehetőségét.
Globalizáció
Alapja: A társadalmi és gazdasági
erőforrásokért való küzdelem.
Erőforrások: hatalom (politikai tőke)
tulajdon ( gazdasági tőke )
tudás, információ (kulturális tőke)
kapcsolatok, elismertség (szimbolikus tőke)
Társadalmi, politikai és gazdasági erőnyerés
Kialakulása (Westfáliai békétől a 1970-es évekig)
változások: világkereskedelem
külföldi tőkebefektetések
újfajta munkamegosztás
multinacionális vállalatok súlya
pénzügyi tranzakciók növekedése
ideológiai változások (privatizáció)
Gazdaságpolitikai intézmények súlya
Globalizáció

A nem rendezett szerkezetű Alternatív szervezet
Nem kötött telephely, hálózati mozgástér
Rugalmasan változó szervezet
Modern információs kapcsolat
Rugalmas menedzsment
Rendezett finanszírozás
Rendezett célok,
rendezett elvárások,
rendezett mutatók
Rendezett = automatizálás,
Nem rendezett = egyediség kialakítása
( free lancer, alvállakózok, tanácsadók )

Lokalizáció
Polarizáció
Globalizáció nyertese és valóságos hatása
gazdasági fejlődés gyorsasága és a multinacionális vállalatok
Felzárkózás társadalmi és kulturális szempontjai:
akadály: túlzottan polarizált ország
( független jogrendszer, jó oktatás, jó munkaetika , geopolitikai helyzet )
Milyen téren terjed ? Ideológiai térnyerés vs piaci fundamentalizmus
Harmónia zavar: reálgazdaság, pénzügyek, „psziché”
HARMADIK IPARI FORRADALOM
                                     

Gyors ráta
: megmutatja, hogy milyen mértékben képes a cég a rövid lejáratú hitelek visszafizetésére,(csak a likvid eszközök aránya a fennálló kötelezettségekhez)
Tőkemegtérülési mutató
: a vállalat előrehaladásának, fejlődésének legjobb mércéje. Számítása:
_adózás és kamatfizetés előtti nettó nyereség_
teljes vállalati eszközállomány/100
Eladósodottsági mutató
:
______összes kölcsön_____
saját tőke


Áttérés a „bal féltekei gazdaságról a
jobb féltekei gazdaságra”
Vállalati élettartam változása
Újszerű menedzsment technológia
Piacra jutás korlátjai ledőlnek
Technika (számítástechnika, virtuális felületek)
Demográfia és szingularizálodás
Fenntarthatóság
Homogenizálódó termékek (minden árú)
Innováció a kitörés, esztétikai látásmód
(formatervezés, automatizálás)
Laterális gondolkodás, érzelmi látásmód
Személyes érintettség ( tanítás, betegápolás…)
Közösségi befogadó: 3 T ( technológia, tehetség, tolerancia)
Munkaerőhiány, mobilitás, nomád vándorlás
Társadalmi felelősségvállalás nő
(etikus magatartás)
Szervezetek életciklusa
Elsődleges célkitűzések az életciklus során

Vállalatpolitika
A status quo megőrzése
Tőkemegtérülés
Egyéni túlélés
Csodák
Értékesítés és profit
Profit
Értékesítés, piaci részesedés
Készpénz
Szükséglet kielégítés
HANYATLÁS

NÖVEKEDÉS

Haldoklás:

Bürokrácia:

Válság:
Arisztokrácia:
Megállapodottság:
Felnőttkor:

Serdülőkor:

Gyermekkor:

Csecsemőkor:
Udvarlás:
Mennyit ér a vállalkozás?

Piaci átrendeződés

Felhasznált könyvek:

Tim Harford: A leleplezett gazdaság
Dr. Barta-Tóth: Vállalkozástan
Richard Watson: Jövő dosszié
Joel Bakan: the Corporation
Michael Moore: Money for nothing
HVG: Hogyan olvassunk mérleget

Gazdasági szereplők
Intézmények rendszere
Vállalkozás
11.-12. előadás
A pénz a legnagyobb modifikátor, mindenre cserélhető!
Hálózati lények

Gazdasági élőlények szerepe
Tulajdonságok hordozója - információ ( gén, mém, món)

Pénz, mint: mém, tudatformáló
món: replikator (tőke)
gazdasági szervezetet kialakító,
tápláló

11. előadás
Vállalkozás

A virtuális világ sok információt nyújt a vállalatoknak, hogy
felmérjék az ügyfél reakcióit és erről visszajelzést kapjanak.
Visszajelzés döntő lehet, a fejlesztési projekt megvalósításához, mert tájékoztatást nyújt arról, hogy pontosan mit akar a felhasználó, mi a piaci helyzet, amelyek nekik versenyelőnyt nyújtanak.
Pl. a Sun Microsystems létrehozott egy szigetet (portált), melyet a Second Life alkalmazottaik kizárólagos használnak egymás segítségnyújtására. Ezen a helyen az
alkalmazottak kicserélik új ötleteiket
, hirdetnek egy új terméket, piaci és egyéb híreket megosztanak egymással.

A virtuális terek szolgálhat a különböző kutatási és oktatási célokat . Offline- és a virtuális világ személyiségek különböznek egymástól, de tanulmányozásuk számos információt nyújthatnak a valós világnak.
A virtuális világ lehetővé teszi, hogy a felhasználók szabadon felfedezhetik személyiségük sok arcát. Az avatar olyan lett, aki felépíti az egyéni hidat a fizikai és a virtuális világban, az a csatorna, amelyen keresztül kifejezheti magát, gyakorolhat, és ötletek nyerhet a valós életviteléhez.
Segít a vállalati modellezésben, managementben. Többek között jó modelltér lehetne a társadalmi szereplőknek.

A valós világ eszközei felhasználásra kerülnek a
virtuális világban
. Ide tényleges eszközöket, időt, pénzt, computeres felszereléseket, tehát reáltényezőket áttelepítünk és gyakran az itt megtermelt értékeket hozzuk vissza a valós világba. A virtuális világ rendszere leköveti a valós világ rendszerét. ( maffia, rendőrség, elosztóbázisok, kormányzás).
Mi a helyzet a vállalatokkal?
Tényleges világ vállalati termelnek, értékesítenek "szellemi terméket", hirdetések sora in- és out játékokban.
Ezt kell-e adóztatni?

Jó állam, rossz állam (vasárnap zárva)
állam a népért, vagy fordítva?
Haramia államminták (paternalizmus)
azonnali törvények
tulajdoni bizonytalanság
törvényen felüliek egyenlőtlensége
bármit elvehet (nyugdíj, trafik, föld, festmény)
különadók egyeseknek
kiszámíthatatlan, bizalmatlan,
profitharácsolás, külföldre vitel
nincs befektetés, bizalmatlanság
A SZERVEZETT ÁLLAM
Az állam emberek sokasága, akik a fennálló tulajdonjogok alapján egymással kölcsönhatásban állnak (kényszerítés, meggyőzés).
Az állam feladatai: Társadalmi béke megteremtése és fenntartása, a közjó szolgálata.( jólét, oktatás, védelem )
Működtetés : gazdasági működőképesség fenntartása
közintézmények fenntartása: a gazdaság, vagy piac számára fontos, de államon kívül más nem tudja vagy nem akarja működtetni
közüzemi hálózat (áram, vízellátás stb.)
tömegközlekedés
pénzügyi szabályozás
társadalmi rend fenntartása, törvényekkel és rendfenntartó szervekkel (bíróság, rendőrség)
Tulajdonosi változás:
versenyszféra
non profit területek
Regulátori változás:
erőfölény, átláthatóság, a szerződéses fegyelem
Monetáris politika: pénzeszközök mozgatása (bankközi kamatláb, tartalékráta, időzítés, költségvetési politika)
Fiskális (költségvetési) politika: anticiklus kiigazítás,
gazdasági növekedés, államháztartási egyensúly,
foglalkoztatás, infláció
Újraelosztás (vs. Centralizáció):
centralizációs ráta: állami bevétel / GDP
újraelosztási ráta : állami össz. kiadás / GDP

Modern állam:
működő piacgazdaság
parlamenti demokrácia
Állami cél:
globális folyamatok menedzselése
társadalmi béke
Hatások:
demográfiai hatás
növekvő minőségi igény
világméretű gazdálkodás – nemzetállami
költségvetés
gazdasági növekedés, egyensúly, infláció, foglalkoztatás


Szükség van-e államra?
Mi történne, ha nem lenne?
Tranzakciós költségek és a nem fizetők.
Jó kormányzás és a fogoly dilemma.
Népszerű gondolkodás: emberi viselkedés és a törvények Az állam meg tudja oldani az összes társadalmi problémát.
Az állam vezető szerve a Kormány,
az állami feladatok megvalósítása a Kormányzás.
Társadalmi kontroll vs „jobb, ha nem látható”

Állampolgári jogok biztosítása, pl.:
élethez valójog
tulajdonvédelmének biztosítása
munkához való jog
Elosztás: társadalmi működés és fejlődés biztosítása, méltányossági juttatások a rászorulóknak
feladatok bevételi forrásainak biztosítása (adók, illetékek és járulékok)
Közoktatásügyi rendszer biztosítása
közegészségügyi rendszer biztosítása
szociális segélyezés, munkanélküli segély, nyugdíj
Külső, belső védelem biztosítása:rendőrség, polgárőrség, hadsereg

Az állam szerepe és gazdálkodása.
Hogyan tovább?
A közgazdaságtan a hasznosságra koncentrál, hol a boldogság?
A fogyasztó a megszerzett javak hasznosságát optimalizálja. Elméleti alapja a szűkösség.
Tényleg szűkösségben élünk?
XIX.-XX. század: gazdasági növekedést korlátozza a szűkős tőke és munkaerő. Cél a fogyasztás növelése, boldogabb élet.
XXI. Század. Bőség (tudás, technológia, tőke, munkaerő) elérendő cél az emberarcú, örömteli gazdaság.

Mi hiányzik? A modern kultúránk és intézményrendszerei (állam és demokrácia).
Kialakult a tömegtermelés, máshol a hiány és a bőség.
Hiány a jólétből, nő a bérből élők terhe. Azt kell fogyasztani, amit gazdaságosan lehet előállítani.
Támogatás mezőgazdaságban a nemtermelésért, de közel 2 milliárd ember éhezik.
Munkaerő felesleg, de a gyermekek gazdasági árvák.
Lét alaptörvénye: az egyén boldog akar lenni,de
anyagi javakat és szolgáltatásokat a gazdaság biztosítjaBevételi oldal
adórendszerben változtatás (működést, vagyont?)
adócsökkentés
Kiadási oldal
nyugdíjrendszer, egészségügy, oktatás, működés, kamat
Ki finanszírozza az államot?
lakosság +
vállalkozások -
állam -
Lakossági megtakarítás = vállalkozói és államháztartási többlet
Külső finanszírozás
Kettős deficit (államháztartás és a folyó fizetési mérleg
hiánya)
Ambrogio Lorenzetti: A Jó kormányzás allegóriája Sienna 1338
Full transcript