Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

4.3 Bedriftsetablering

haraldr.no
by

haraldr no

on 1 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 4.3 Bedriftsetablering

Obstacle 1 Obstacle 2 Obstacle 3 Goal Start Bedriftsetablering Sammendrag
Innledning
Forretningsidé og utgangspunkt
Markedsvurdering
Produktbeskrivelse
Markedsføring og salg
Organisering og administrasjon
Økonomi
Framdriftsplan Forretningsplan Dele markedet inn i grupper som har visse fellestrekk.
Gruppene kalles delmarkeder, segmenter eller målgrupper. Segmentere Systematisk undersøkelse av de data som regnskapet gir.
Formålet: informasjon om bedriftens økonomiske stilling.
Brukes i planlegging av framtidig virksomhet. Regnskapsanalyse Regnskapsloven og bokføringsloven Bokføringsloven omhandler det praktiske rundt bokføringen, blant annet krav til dokumentasjon.

Regnskapsloven omhandler regnskapsplikt, krav til oppstilling av resultat og balanse og regler for god regnskapsskikk.

Regnskapsloven krever årsregnskap, som skal inneholde en oppstilling av resultat og balanse. Oppstillingen skal være i samsvar med oppstillingsplanen i regnskapsloven. Regnskapssystemet Budsjettet bygger som regel på regnskapet for forrige periode. De fleste budsjetter gjelder for en måned eller kortere, men det finnes også kvartalsbudsjett og årsbudsjett. Økonomisk plan eller handlingsprogram for hvordan bedriften skal nå målene sine. Bør ikke gjelde for mer enn en måned om gangen, fordi det er vanskelig å spå langt inn i framtiden Budsjett Dersom du i løpet av etableringen og/eller driften kommer til å opparbeide deg mye gjeld, er det en fordel å være aksjeselskap, fordi ansvaret for gjelden da er begrenset til aksjekapitalen. Aksjeselskapsformen er også en fordel dersom du trenger mye egenkapital. Personer og bedrifter kan tilførebedriften penger ved å tegne aksjer. Dersom du ikke kommer til å stifte stor gjeld og heller ikke har behov for så stor egenkapital, bør du velge enkeltpersonforetak. Et enkeltpersonforetak er enklere og rimeligere å etablere, og slike foretak har begrenset registreringsplikt i Brønnøysundregistrene. Hvilken selskapsform? Handlingsplan for markedsføring Kostnad og utgift.
Dersom du bestiller en pakke papir til skriveren i nettbutikken, pådrar du deg en utgift. En utgift er en betalingsforpliktelse. Kostnaden oppstår først når du bruker papiret. Kostnader er forbruk av varer og tjenester. I resultatregnskapet bruker vi begrepene kostnader og inntekter. Inntekt og innbetaling.
Når du selger en vare eller en tjeneste, oppstår det en inntekt. Skjer salget kontant, blir innbetalingen lik inntekten. Hvis bedriften gir kundene kreditt, kommer innbetalingene på et senere tidspunkt enn inntektene. Resultatregnskapet Før du går videre med ideen din, bør du bør finne ut: Et sted der det kjøpes
og selges varer og tjenester. Et marked:
Hvem vil kjøpe?
Hvilken pris?
Dekke kostnadene dine og gi fortjeneste? Undersøk markedet! BEDIN
Nettsiden Spør OSS
Innovasjon Norge Søk hjelp! Tro
Pågangsmot
Arbeidsvillig . En god idé er ikke nok! Hva vil du drive med? Forretningsidé Bedriftsetablering Kortsiktig gjeld: Betales tilbake innen et år
Langsiktig gjeld: Betales tilbake over mer enn et år. Gjeld deles i langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld. Anleggsmidler:eie i mer enn ett år,
Omløpsmidler: eie i mindre enn ett år. Eiendelene deles i anleggsmidler og omløpsmidler. Egenkapital er forskjellen mellom eiendeler og gjeld. Balanseregnskapet Registrering i Brønnøysundregistrene Framdriftsplanen bør bestå av et tidsskjema, viktige milepæler for gjennomføringen og viktige sammenhenger og avhengigheter ved gjennomføringen. Forretningsplanen bør også inneholde en konkret framdriftsplan for når de ulike delene av planen skal iverksettes, og når de skal være ferdige. Hvis du er registreringspliktig, og det er stort sett alle som driver næringsvirksomhet, unntatt de fleste enkeltpersonforetakene, må du registrere deg i Foretaksregisteret i Brønnøysund. Det enkleste er å bruke Samordnet registermelding Framdriftsplan Finansiering gjennom driften Egenkapital: eier/eiere, innskudd i privatforetak og utvidelse av aksjekapitalen Fremmedkapital: lån (fra banker) og kreditter (fra leverandører) De vanligste finansieringsformene er: kapitalbehov til investeringer og kapitalbehov til driften Vi pleier å dele kapitalbehovet i Støtte fra det offentlige: Tilskudd og garantier Hvordan skaffe penger? Navnet ledig? Ståle Bolle AS Aksjeselskap: Bolle & Kopp ANS Ansvarlig foretak: Ståle Bolle Enkeltmannsforetak: Foretaksnavneloven av 1988 Gir deg enerett til firmanavn og andre kjennetegn. Du kan ikke fritt velge navn på bedriften din Foretaksregisteret Hva skal bedriften hete? Enkeltpersonforetak To eller flere eiere. Eierne ansvarlig for gjeld Ansvarlig selskap En eller flere eiere. Eiers ansvar for gjeld begrenset til aksjekapitalen Aksjeselskap Én eier. Eieren ansvarlig for gjeld Valg av selskapsform Prøvesalg, utvikle en prototype, spørreundersøkelse Forstå markedets behov og tilfredsstille disse.
Det er viktig å være klar over hvem kundene
er, og hva de trenger. Produktutvikling: Hva er unikt og ulikt andre produkter. Merkevarebygging : Trengs det en videreutvikling av produktet? Dekker det et behov i markedet? Hvordan: Hva er spesielt med ditt produkt? (tv, avis, fagtidsskrift, direkte reklame) Hvilke kanaler (form, budskap, layout) Velge ut hvilke virkemidler Virkemidler i Markedsføringen Direkte reklame : Direkte i postkassa vår. Indirekte reklame er reklame i aviser, tv, kino, busser … Indirekte og direkte reklame Det er viktig å treffe kundegruppen best mulig. Markedsføring og salg
Full transcript