Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Watergast ICT

Free download from Prezibase.com
by

Westfriesgasthuis Hoorn

on 21 July 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Watergast ICT

1
2
De Reis
Missie en kernwaarden
Huidige organisatieonderdelen
Uitgangspunten nieuwe organisatie
De nieuwe ICT organisatie
// Wat is er nodig om de bestemming te bereiken
MISSIE
"Wij leveren een wezenlijke bijdrage aan de beste zorg in de regio
door het aanbieden van onderscheidende en innovatieve ICT diensten,
waarbij veiligheid en betrouwbaarheid voorop staan."
// Wat is onze droom?
Kernwaarden
// WAAR GAAN WE VOOR?
De Nieuwe ICT-afdeling
// Strategische focus
// Governance
// Sourcing
// Producten en diensten
// Processen/methodieken
// Leiderschap-Cultuur-Gedrag
Organogram
HUIDIGE SITUATIE
3
5
6
7
4
Watergast
ICT

Inrichtingsplan
Op weg met een inrichtingsplan
Welkom
De bestemming
Routebeschrijving
De reis
Onze bagage
Vragen
AGENDA
"
We kennen en nemen onze
verantwoordelijkheid
voor ons werk, onze afspraken en onze resultaten. We zijn
transparant
in wat we doen en delen dat met onze klanten en elkaar. We leveren
kwaliteit
, zowel in ons werk als in onze contacten met de organisatie, onze leveranciers, maar bovenal voor de patiënten van ons ziekenhuis. We zijn
ondernemend
, hebben ambitie, houden van innovatie en verandering en tegelijkertijd houden wij ons aan gemaakte afspraken en managen de verwachtingen. In dit alles hebben we
plezier
en zijn we bevlogen en energiek.
"
BESTEMMING
INFORMEREN
Nieuwsbrieven
Team overleggen
E-mail
Toetsing uitgangspunten
KLANT
BEHOEFTE
HEIDAGEN
Persoonlijke en zakelijke kernwaarden
Kernwaarden naar de praktijk
Missie, visie en strategische focus
Noodzakelijke processen voor realisatie missie
SWOT analyse
Layered Listening
ROUTEBESCHRIJVING
//Situatie nu in WLZ en WFG
WLZ
WFG
Strategische focus
Governance
ICT stuurgroep adviseert RvB
Gebruikersgroepen adviseren ICT stuurgroep
Medische ICT gebruikersgroep
Verpleegkundige ICT gebruikersgroep
Poliklinische ICT gebruikersgroep
EVS gebruikersgroep
E-Health gebruikersgroep
Huisartsen gebruikersgroep

Sourcing strategie
Afweging (out-)sourcing
Beheer ICT-infrastructuur in beginsel in eigen beheer

Cloud computing

Strategisch partnership

Contractmanagement
Producten en diensten
Informatiekundig advies (strategisch, tactisch & operationeel)
Projectondersteuning
Technisch applicatie beheer
Functioneel beheer (in de lijn)
Standaard kantoorautomatisering
Internetdiensten
Koppelingen naar deelsystemen
Beheer medische data
Telematica (o.a. telefonie, videoconference, chat etc.)
Infrastructurele diensten en faciliteiten
Informatiebeveiliging
Gezamenlijk product diensten catalogus (PDC)

Processen/methodieken
Methodieken gebaseerd op:
ITIL, Prince2 en Lean

Operational Excellence
Onze Bagage -Sociaal Plan
// Uitgangspunt: van werk naar werk
VRAGEN?
HOE VIND JE HET?
DENK AAN INLOOPDAGEN
Waar staan we?
Plaatsingsvolgorde
+
afspiegelen
Salaris
Herplaatsings-
procedure
Regie op je loopbaan
Overplaatsing
Hoe nu verder?
Afspiegeling en anciënniteit (o.b.v. beleidsregels van het UWV)
Voor en na de fusie is er verhoudingsgewijs een zelfde verdeling in leeftijdsopbouw
Boventalligheid wordt bepaald o.b.v. leeftijdscategorie en anciënniteit (medewerker met het kortste dienstverband wordt boventallig)
Peildatum 1 oktober 2016
een functie die qua omvang van het dienstverband, opleidingen, functie-eisen, werkervaring past bij de persoonlijke capaciteiten en omstandigheden van de medewerker

maximaal één functieniveau hoger of lager
Passende functie:
Bij afname van formatie:
Re-integratiekandidaten/medisch herplaatsers en boventallige medewerkers hebben voorrang bij vacatures.

Plaatsing op basis van geschiktheid.
Voorrang bij vacatures:
K
waliteit
be
w
aken
le
a
n
zorgvu
l
dig
cont
i
nu verbeteren
luis
t
eren
borg
e
n
profess
i
oneel
me
t
hodieken
ve
r
trouwen
k
a
ders duidelijk
i
n
zicht geven
doel
s
tellingen
o
p
en houding
sm
a
rt afspraken
a
r
chitectuur
verw
a
chtingen managen
i
n
tegriteit
rappor
t
eren
T
ransparant
Uiterlijk 1 juli aan RvB

5 juli presentatie aan adviesorganen

12 juli aan OR e.a.

6 weken voor advies

en dan is het al september

Waarom en wat!

Hoe?


Coaching en andere kwaliteiten
Drijfveren
Kernwaarden
Leiderschap,
Cultuur &
Gedrag
Korte samenvatting
De bestemming (waar gaan we naar toe)
Klantbehoefte - Heidagen - Informeren
Routebeschrijving (op weg met een inrichtingsplan)
Inrichtingsplanroute - tijdschema - hobbels
De reis (wat is er nodig om onze bestemming te bereiken)
Het inrichtingsplan
Missie + Kernwaarden - Uitgangspunten - Organogram
Onze bagage (keuzes en sociaal plan)
Uitleg sociaal plan in onze context
Tijd tot uiterlijk 18.30 uur.
Wie om 18.00 uur weg
wil kan natuurlijk gaan
Huishoudelijke mededelingen
Telefoons graag op stil
Vragen ter verduidelijking mag

Verdiepingsvragen worden opgeschreven
door Jantien en bewaard voor het vragenuurtje
Dagvoorzitter bewaakt tijd
Informatie wordt na afloop gedeeld
Full transcript