Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

onderzoek pedagogisch klimaat

No description
by

Natasja Krans

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of onderzoek pedagogisch klimaat

Meetinstrumenten Resultaten 0 + - = 9 8 7 1 2 3 4 5 6 c Literatuur Wat is het pedagogisch klimaat? Het pedagogisch klimaat Carl Rogers Maslow Wat kan je als leraar doen om voor een veilig en prettig pedagogisch klimaat te zorgen? Aansluiting st. Stefanus ‘Wij willen zorgen voor een prettige en
veilige schoolomgeving waar respect
voor elkaar belangrijk wordt gevonden’

Leerlingen moeten kunnen aankloppen
met blijdschap en met verdriet.

Een sfeer van veiligheid en vertrouwen
is nodig om goed met elkaar te kunnen
werken.

Leefstijl
Een methode waardoor leerlingen zich
bewust worden van waarden en
normen. Hoe? Waarom? Alkema en andere:‘De ontwikkeling van een kind hangt sterk af van de sfeer die er op school, in de klas en tussen hem en de leraar is. De manier waarop je aankijkt tegen ‘kinderen’ en jouw opvatting over leren bepalen ook de sfeer die je wilt creëren.' Professor Luc Stevens heeft op het pedagogisch klimaat een visie waarin rekening houden met de basisbehoeften van kinderen (relatie, competentie, autonomie) een wezenlijk onderdeel is. Maar ook de basisbehoeften van volwassenen zijn in het spel. Kijken naar die basisbehoeften geeft inzicht in wat jou, wat 'je' kinderen en wat hun ouders beweegt. Jij als leidster of leerkracht en de ouders van je kinderen zijn op elkaar aangewezen – dat vraagt om wederzijdse betrokkenheid en echte dialoog. De Wit:
Het pedagogisch klimaat verwijst naar de wijze waarop de intentie van de volwassenen om gunstige voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van kinderen, gestalte krijgt in de omgang tussen volwassenen en kinderen en de inrichting van de omgeving waarin ze samen verkeren Hoe kan ik in groep 5/6 van basisschool st. Stefanus een pedagogisch klimaat creëren waarin een prettige manier van omgang plaats vindt tussen ‘leerkracht – leerling’ en leerlingen onderling, waar de docent en de leerlingen zich prettig, veilig en vertrouwd voelen en waar de leerling op eigen niveau optimaal kan leren, presteren en ontwikkelen? Wanneer kan een leerling zich optimaal ontwikkelen? Behoeftepiramide Interactie basisbehoefte ontwikkeling Voor een mens om te ‘groeien’ hebben zij een omgeving nodig die voldoet aan:
echtheid (openheid)
acceptatie (positieve aandacht)
empathie (naar geluisterd -en begrepen worden).

De interpersoonlijke relatie. Conclusie * Betrokkenheid ten opzichte van kind en aandacht voor het kind.

* Zorg voor een veilige sfeer. (jezelf durven/kunnen zijn, respect, enz.)

* Benader het positieve gedrag.

* Duidelijkheid

* Medeverantwoordelijk laten voelen

* Leeromgeving

* Geef het goede voorbeeld Klimaatschaal www.klimaatschaal.nl De klimaatschaal meet of leerlingen zich prettig voelen in de klas, graag naar school komen, hoe de omgang tussen leerling-leerling en leerling-leerkracht is en of leerlingen optimaal kunnen leren, presteren en ontwikkelen.

Er worden 16 vragen gesteld over de sfeer in de klas en hoe de omgang met andere leerlingen ervaren wordt en er worden 17 vragen die gaan over de leraar.

De enquête is twee keer afgenomen. Nul-meting:
week 43. Eind-meting: week 51. SEOL Om te meten of de leerlingen zich veilig en vertrouwd voelen wil ik een gedeelte van de SEOL-lijsten, van leefstijl, gebruiken.

In het onderzoek gebruik ik alleen de uitkomsten van de leerlingen

Ook de SEOL-lijsten zijn twee keer afgenomen bij de leerlingen. Nul-meting: week 43. Eind-meting: week 51 Om de onderlinge relatie tussen leerlingen te meten wil ik gebruik maken van een sociogram.

De sociogram heb ik tijdens het onderzoek gebruiken om leerlingen die elkaar minder goed kennen of zelden samenwerken, meer te laten samenwerken en/of elkaar te helpen. Sociogram Reflectie Bedankt voor jullie hulp! Vragen? klimaatschaal Hoe is de omgang tussen leerkracht – leerling Hoe is de omgang tussen leerling – leerling Voelen de leerlingen zich prettig, veilig en vertrouwd op school en in de klas Kunnen de leerlingen op eigen niveau optimaal leren, presteren en zich ontwikkelen SEOL Hoe is de omgang tussen leerkracht – leerling Hoe is de omgang tussen leerling – leerling Kunnen de leerlingen op eigen niveau optimaal leren, presteren en zich ontwikkelen Sociogram Geen grote verschillen tussen nul- en eind meting.

Pedagogisch klimaat goed.
Nulmeting eerder (eerste 7 weken).

Groot verschil begin en nu.

Klimaatschaal lastig.

Sociogram: verschil 'vriendje' en werkrelatie.
onderzoek Wat heb ik geleerd (Mijn) definitie pedagogisch klimaat.

Maslow

Rogers

Hoe meet ik het pedagogisch klimaat.

Hoe verbeter ik (bewust) het pedagogisch klimaat.


Alblas, G. Heinstra, R. Van de Sande, H. (2001) sociale psychologie voor het onderwijs. Groningen: Wolters-NoordhoffAlkema,

E., van Dam, E., Kuipers, J., Lindhout, C., Tjerkstra, W.(2009) Meer dan onderwijs. Assen: Van GorcumCulottes,

R. (2012) Experiental learning (c. Rogers). Verkregen op 3 december 2012, van http://www.instructionaldesign.org/theories/experiental-learning.htmlVan Engelen,

R. (2010). Grip op de groep. Amersfoort: ThiemeMeulenhoffVan Herpen, M. (2008). Duurzaam opvoeden en ontwikkelen. Antwerpen-Apeldoorn: GarantLeefstijl

sociaal-emotionele vaardigheden (2010-2011) Verkregen op 10 december 2012, van http://www.leefstijl.nl/McLeod,

S.A. (2007) Carl Rogers. Verkregen op 3 december 2012, van http://www.simplypsychology.org/carl-rogers.htmlRoche, I. (2008).

Pedagogisch klimaat. verkregen op 28 oktober 2012, van http://hbo-kennisbank.uvt.nl/cgi/fontys/show.cgi?fid=3529Saeijs,

Y. (2012) Een goede start van het schooljaar maak je samen. Verkregen op 28 oktober 2012 van http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/een-goede-start-van-het-schooljaar-maak-je-samen/

Schoolgids 2012-2013 basisschool St. Stefanus Wijnandsrade

Schoolplan 2011-2015 basisschool St. Stefanus Wijnandsrade

Smith, M. K. (1997, 2004) Carl Rogers, core conditions and education. Verkregen op 3 december 2012, van http://www.infed.org.uk/thinkers/et-rogers.htm

De Wit, C. (2002) opvoeden doe je samen. Uitgegeven door Makelaar VVE
Full transcript