Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

WSPARCIE DRUŻYNOWEGO

No description
by

Piotr Walburg

on 8 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of WSPARCIE DRUŻYNOWEGO

WSPARCIE DRUŻYNOWEGO
Wsparcie dla DRUŻYNOWEGO wynika z 5 dokumentów ZHP
System pracy z Kadrą
Punkt 3.5
Zasady wspierania drużynowych
Punkt 8
Zasady tworzenia Hufca
Punkt 22
Statut ZHP
PARAGRAF 33
1. Hufiec jest terytorialną wspólnotą gromad, drużyn, kręgów i innych jednostek organizacyjnych.
2. Hufiec tworzy warunki do działania jednostek organizacyjnych przez:
1) budowanie wspólnoty instruktorskiej i wspólnoty
gromad, drużyn

i kręgów,
2) wychowanie, kształcenie i wspieranie
drużynowych
i funkcyjnych,
3) pozyskiwanie i motywowanie kadry,
4) inicjowanie i wzmacnianie działalności programowej i metodycznej podstawowych
jednostek organizacyjnych
,
5) wspieranie
gromad, drużyn
, kręgów, szczepów i związków drużyn w organizowaniu akcji letniej i zimowej,
6) koordynację, nadzór i systematyczną ocenę podległych
jednostek organizacyjnych
w zakresie zgodności z celami, zasadami i regulaminami ZHP i metodą harcerską,

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 54 /2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych w ZHP”
8. Główne zadania komend hufców w zakresie programowo-metodycznego wspierania drużynowego:

- przygotowywanie kandydatów na drużynowych do pełnienia funkcji;

- prowadzenie form doskonalących dla drużynowych (metodycznych i repertuarowych);

- prowadzenie poradnictwa dla drużynowych z wykorzystaniem różnych form (spotkania, konsultacje,listy dyskusyjne itp.);
1. Statut ZHP
2. Zasady tworzenia Hufca
3. System pracy z kadrą
4. Zasady wspierania drużynowego
5. Strategia ZHP
Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 41/2006 z dnia 10 października 2006
w sprawie zatwierdzenia „Zasad tworzenia i działania hufca”

Komenda hufca powołuje namiestników, których zadaniem jest:
1) wspieranie działalności
drużynowych
przez pomoc programową, kształceniową, metodyczną,
2) koordynacja działań prowadzonych przez
gromady i drużyny,
3) rzecznictwo spraw
drużynowych
na forum hufca.

Uchwała nr 18/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 27 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „System pracy z kadrą w ZHP”

3.5. Wsparcie drużynowych – najważniejszej kadry ZHP.
Większość kadry, czyli
drużynowi
, pracuje w podstawowych jednostkach organizacyjnych z zuchami, harcerzami, harcerzami starszymi i wędrownikami. Celem pracy pozostałej kadry jest wspieranie
drużynowych
, podnoszenie ich kwalifikacji, kształtowanie osobowości oraz stwarzanie warunków do pracy wychowawczej. W ZHP
drużynowych
wspiera kadra hufców, kadrę hufców - kadra chorągwi, a kadrę chorągwi - kadra Głównej Kwatery ZHP.
Ważną role we wspieraniu pracy drużynowych odgrywają
szczepy
.

Zapewniają integracje kadry i budują wspólnotę na poziomie środowiska harcerskiego. Pomagają zorganizować obóz. Dzięki zapewnieniu przez szczep funkcjonowania ciągu wychowawczego, praca
drużynowych
jest bardziej efektywna.
- wspieranie i nadzorowanie procesu budowania programu w gromadach/drużynach;

- pomoc i nadzorowanie w realizacji programu gromady/drużyny;

- motywowanie drużyn np. poprzez wspłózawodnictwo;

- prowadzenie biblioteczki, w której gromadzone są materiay metodyczne i repertuarowe;

- promowanie propozycji programowych;

- popularyzacja specjalności;
- inicjowanie lub przygotowanie programowe, organizacyjne i logistyczne przedsięwzięć programowych dla środowisk hufca wynikających z ich potrzeb

- wsparcie logistyczne lub materialne np. korzystanie z bazy hufca wypracowanych przez hufiec środków, pomoc w kontaktach ze szkołą, rodzicami, środowiskiem lokalnym.
Strategia ZHP
Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata 2012-2017
Obszar: Dobry program drużyny
Cel strategiczny:

Program ZHP powstaje w drużynie jako wynik analizy wychowawczych potrzeb harcerzy. Drużyna działa zgodnie z metodą harcerską. Ma własny program zgodny z Prawem Harcerskim, Misją ZHP i podstawami wychowawczymi, odpowiadający na potrzeby, zainteresowania, dający możliwości rozwoju.

Konieczne jest systemowe zapewnienie wsparcia drużynowego na poziomie hufca w:
- tworzeniu, realizacji i ewaluacji programu drużyny,
- działaniu drużyny zgodnie z odpowiednią metodyką.
Wprowadzenie obowiązku wyboru do komendy hufca, komendy chorągwi 0i Głównej Kwatery ZHP zastępcy komendanta/Naczelnika ZHP ds. programowych lub członka komendy/Głównej Kwatery ds. programowych.
DIAGNOZA STATUS OBECNY
Mamy to
DIAGNOZA STATUS OBECNY
Musimy nadrobić
- przygotowywanie kandydatów na drużynowych do pełnienia funkcji;

- prowadzenie poradnictwa dla drużynowych z wykorzystaniem różnych form (spotkania, konsultacje,listy dyskusyjne itp.);

- promowanie propozycji programowych;

- inicjowanie lub przygotowanie programowe, organizacyjne i logistyczne przedsięwzięć programowych dla środowisk hufca wynikających z ich potrzeb

- wsparcie logistyczne lub materialne np. korzystanie z bazy hufca wypracowanych przez hufiec środków, pomoc w kontaktach ze szkołą, rodzicami, środowiskiem lokalnym.
- wspieranie i nadzorowanie procesu budowania programu w gromadach/drużynach;

- motywowanie drużyn np. poprzez wspłózawodnictwo;

- pomoc i nadzorowanie w realizacji programu gromady/drużyny;

- popularyzacja specjalności;

- prowadzenie form doskonalących dla drużynowych (metodycznych i repertuarowych);

- prowadzenie biblioteczki, w której gromadzone są materiay metodyczne i repertuarowe;
Full transcript