Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

didactische principes

Een inleiding tot de didactische principes voor doelgroep lerarenopleiding secundair onderwijs.
by

Lies Van Doren

on 6 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of didactische principesdidactische principes:

ontstaan vanuit de praktijk, nadien wetenschappelijk onderbouwd

houden verband met elkaar

" goed onderwijs"
intrinsieke/extrinsieke motivatie

optimumcurve

suggesties voor de praktijk:

opdracht 1 p.4
Motivatieprincipe
meerdere zintuigen versus verbalisme

concreet - schematisch - abstract

directe of indirecte aanschouwelijkheid

suggesties voor de praktijk:


opdracht 2 p. 6
aanschouwelijkheidsprincipe
innerlijk en uiterlijk "bezig"
constructivisme
zelfstandig leren => levenslang leren
verband belangstelling en activiteit
Feuerstein:
intentionaliteit en wederkerigheid (wat)
transcendentie (waartoe)
betekenis geven (waarde)
suggesties voor de praktijk:
activiteitsprincipe
=leerstof wordt opgeslagen in het geheugen en maakt deel uit van de persoonlijkheid van de leerling.

suggesties voor de praktijk:
integratieprincipe
kleine, haalbare stappen
suggesties voor de praktijk:

opdracht 3: integratieoefening
beperkings- en geleidelijkheidsprincipe
leerlingen verschillen qua
interesse, voorkennis, motivatie, leerstijl, concentratie, behoeften, ...
=> differentieer:
basisstof
verrijkingsstof
keuzestof

suggesties voor de praktijk:
individualisatieprincipe
leerlingen:
leef- en belevingswereld
actualiteit
behoeften/succesbelevingen
verantwoordelijkheid
afwisseling in werkvormen
leerstof:
functioneel, relevant
brug
actualiteit
structuur
probleemstelling
tempo
vormgeving
leerkracht:
enthousiasme
werkklimaat
in- en ontspanning
ernst en humor
structuur en soepelheid

"opvoeden = herhalen"
herhaling/oefening
suggesties voor de praktijk:
herhalingsprincipe
welbevinden en betrokkenheid
van alle leerlingen

eerstelijnsbegeleiding
inclusie versus segregatie
geïntegreerde onderwijsprojecten

suggesties voor de praktijk:
principe van de zorgverbreding
http://www.klasse.be/tvklasse/13625-Op-de-proef-gesteld
laat zien/horen/proeven/ruiken/voelen waar mogelijk
geef adequate begeleiding
toon meerdere voorbeelden om één term uit te leggen (inductie), maar ook:
less is more: toon liever weinig, goed gekozen en uitvoerig besproken materiaal dan te veel.
http://www.youtube.com/watch?v=uXopVpQwivY
bepaal leerprocessen (splits uit)
kies activiteiten
voer zelf uit, bepaal alternatieven, voorzie fouten, zorg dat ze gemaakt worden!
formuleer probleemstelling: hoe, waarom, wat, wie, waar?
betrek alle leerlingen
geef de kleinst mogelijke hulp (link zorgverbreding)
bepaal staakvragen
varieer (link leerstijlen)
http://www.youtube.com/watch?v=-SWYDVeAEBQ
fris voorkennis op
geef structuur
leg expliciete verbanden
situeer details in het grotere geheel
geef aandacht aan de afronding van de les
herhaal beter vaak en kort, dan éénmalig en lang
verkies inzichtelijk werk boven drilwerk
bespreek hoe ze best studeren, leren, herhalen
doseer
beperk het materiaal tot de essentie
laat ruimte voor inbreng van leerlingen, maar verlies je er niet in
voorzie "magjes" en "moetjes"
varieer in werkvormen (link leerstijlen en motivatie)
observeer voortdurend
neem extra maatregelen indien nodig
laat alle leerlingen voelen dat je hem/haar aanvaardt
voed positief op
streef naar kleine, gevarieerde klasgroepen op meso-niveau
complementair groepswerk:
welke aspecten herken je uit de 8 didactische principes?
parallel groepswerk:

maak een ezelsbruggetje om de principes te onthouden.
Full transcript