Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LA CIÈNCIA: La matèria i la seva mesura by Sergi Pedret

3er ESO. Física i Química by Sergi Pedret
by

Sergi Pedret

on 7 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LA CIÈNCIA: La matèria i la seva mesura by Sergi Pedret

EL MÈTODE CIENTÍFIC LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS CIÈNCIA OBSERVACIÓ EXPERIMENTACIÓ RAONAMENT CONEIXEMENTS CIÈNCIES EXPERIMENTALS: FÍSICA QUÍMICA Ciència que estudia qualsevol canvi en la matèria en què no s'altera la naturalesa de la matèria Ciència que estudia la composició, les combinacions i les transformacions de les substàncies que afecten la seva pròpia naturalesa. Matèria tot el que ocupa un lloc en l'espai i té massa LA MATÈRIA I LES SEVES PROPIETATS: MATÈRIA DESCRIURE PROPIETATS MESURA PROPIETATS DE LA MATÈRIA: Són les caracterísitiques que podem mesurar Classificació Propietats generals Propietats característiques · No serveix per identificar una substància · Massa, volum, temperatura. · Tenen un valor propi i característic per a cada substància · Densitat, punt de fusió, punt d'ebullició, duresa, solubilitat en l'aigua i conductivitat elèctrica (densitat, temperatura, volum, duresa,...) ACTIVITAT: Una mostra de matèria té 10 g de massa i es troba a una temperatura de 25 ºC. Raona de quin dels materials següents pot estar constituïda la mostra: alcohol, or, aigua, oli, heli. ex:2 pàg:9 LA MESURA Magnitud i unitat
El sistema internacional d'unitats
Magnituds fonamentals i magnituds derivades
Múltiples i submúltiples. La notació científica
Canvi d'unitats i factors de conversió
Fonaments matemàtics
La calculadora i la notació científica MAGNITUD I UNITATS Magnitud: qualsevol característica de la matèria, o dels canvis que pot experimentar, que es pot mesurar; es a dir, qualsevol característica que és possible expressar amb un nombre i una unitat Magnitud Nombre Unitats MAGNITUD I UNITATS Mesurar una magnitud és comparar-la amb una quantitat de la mateixa naturalesa, que anomenem unitat (constant, universal i fàcil de reproduir), per veure quantes vegades la conté. NORMES D'ESCRIPTURA DE LES UNITATS: 1. S'escriuen en minúscula (m, g,s, l,...), tret de les unitats que porten el nom d'una persona (J, K, A,...) 2. Els múltiples i els submúltiples s'escriuen abans de la lletra de la unitat.
km (quilometre)
mg (mil·ligram) 3. Després del símbol de la unitat no s'escriu mai cap punt. 4. No s'afegeix cap "s" a la unitat per a indicar el plural.
gs = grams 1 g = un gram
5 g = cinc grams EL SISTEMA INTERNACIONAL D'UNITATS ( 1960, magnituds fonamentals) MAGNITUDS DERIVADES (S'obtenen a partir de les fonamentals) MÚLTIPLES I SUBMÚLTIPLES. LA NOTACIÓ CIENTÍFICA CANVI D'UNITATS I FACTORS DE CONVERSIÓ Un FACTOR DE CONVERSIÓ és una fracció en què el numerador i el denominador indiquen la mateixa quantitat d'una magnitud però expressada en unitats diferents. Factor de conversió ACTIVITATS: Pàg. 12 6. La densitat de l'aigua del mar és 1,13 g/ml. Expressa aquesta densitat en Kg/m3. 7. L'aire d'una habitació té una densitat d'1,225 en unitats del SI. Expressa aquesta densitat en g/l. 8. En el llençament d'una falta en un partit de futbol, la pilota pot assolir una velocitat de 34 m/s. Expressa aquesta velocitat en Km/h. 9. Un baròmetre marca 800 mmHg. Indica aquesta pressió en unitats del SI. FONAMENTS MATEMÀTICS LA NOTACIÓ CIENTÍFICA ÚS DE LA CALCULADORA ORDENACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE LES DADES EXPERIMENTACIÓ OBTENCIÓ DE DADES OBTENIR RESULTATS I CONCLUSIONS CORRECTES ANÀLISI DE LES DADES: 1. Taules de valors (ordenem i classifiquem) 2. Representació gràfica. EXERCICI RESOLT 1 A les taules de dades es poden recullir les variacions d'una magnitud en funció d'una altra magnitud. 5. De l'anàlisi de la representació gràfica es dedueix la llei o conclusió de l'experiència. En la majoria dels casos que estudiaràs aquest curs, s'ajusta a una línea recta o a una hipèrbola. Equació matemàtica de la recta y = x · k v = t · k Pendent de la recta Ex: 13 pàg: 17 Quan s'introdueix un líquid a a 20 ºC en un congelador, s'observa que cada dos minuts disminueix tres graus centígrads de temperatura. Fes la representació gràfica i escriu l'equació que la representa. 14 11 8 5 FULLA D'EXERCICIS
Full transcript