Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TEKSTİL FABRİKASI FİZİBİLİTE RAPORU

No description
by

fatih doğan

on 15 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TEKSTİL FABRİKASI FİZİBİLİTE RAPORU

TEKSTİL FABRİKASI FİZİBİLİTE RAPORU

ADI: FATİH DOĞAN
11.12.1992- SİVAS
ADRESİ: Dumlupınar Mahallesi Asım İzmirli Caddesi Hondu apt. Kat:5 Daire:18 Merkez-AFYON

TELEFON(0)5061256848
E-MAIL fatihh.58@windowslive.com
EĞİTİMİ: LİSANS

GİRİŞİMCİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

2.PROJENİN AYRINTILI TANITIMI
2.1.Projenin Amacı
2.2.Ürünün Pazarlama Durumu


1.PROJENİN TANITILMASI
1.1.Projenin Adı
1.2.Yapımcının Adı
1.3.Projenin Kapasitesi
1.4.Projenin Finansmanı
1.5.Kuruluşun Yasal Biçimi
1.6.Kuruluş Yeri
1.7.Yatırımın Genel Toplamı
1.8.Yatırıma Başlama Tarihi
1.9.Kesin İşletmeye Başlama Tarihi
1.10.Mali Rantabilite Oranı


YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER

2.3.Proje Hakkında Genel Bilgiler
2.3.1.Proje Alanının Alt Yapısı
2.3.2.Proje Alanının Sosyal, Ekonomik
ve Kültür Yapısı
2.3.3.Projenin Yöre İçin Önemi
2.3.4.Yer Seçimi
2.4.Projenin Kapasitesi
2.5.Hammadde Durumu

YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER

3.PİYASA ETÜDÜ
 
4.ÜRETİM TEKNİĞİ
4.1.Dokuma
4.2.Paketleme
4.3.Depolama
 
5.İŞLETME PLANI VE İŞLEVİ

YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER

6.YATIRIM TUTARI VE FİNANSMAN KAYNAKLARI
6.1.Sabit Yatırım Tutarı
6.1.1.Etüt Proje Giderleri
6.1.2.Bina (kira) Giderleri
6.1.3.Makine ve Donanım Giderleri
6.1.4.Genel Giderler
6.1.5.Beklenmeyen Giderler

YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER

6.2.Yıllık İşletme Giderleri
6.2.1.Personel Giderleri( Sigorta giderleri dahil )
6.2.2.Bakım Onarım Giderleri
6.2.3.Yakıt Enerji Giderleri
6.2.4.Genel Giderler
6.2.5.Kira giderleri
6.2.6.İşletme Giderleri Tablosu
6.3.Yıllık İşletme Gelirleri


YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER

III. BÖLÜM
7.PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
7.1.Başa başnoktasının hesaplanması
7.2.Yatırım Karlılık Oranı


YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER


Kumaş; ipliklerin, çeşitli yöntemlerle bir araya getirilerek oluşturduğu kaplayıcı yüzeylerdir. Pamuk, yün, ipek, keten vb. maddelerden elde edilir.
Birbirlerine dik ve paralel konumda bulunan ipliklerin birbirlerinin altından üstünden geçirilmesi ile kumaş oluşturulur.

GİRİŞ

 
1.1.Projenin Adı
Kumaş Fabrikası Üretim Tesisi

1.2.Yapımcının Adı
Kocatepe Tekstil LTD.ŞTİ

1.4.Projenin Finansmanı
500.000 TL Özkaynak Kullanılmıştır

1.5.Kuruluşun Yasal Biçimi
Limitet Şirket

1.PROJENİN TANITILMASI


1.6.Kuruluş Yeri
Afyonkarahisar ili, Organize Sanayi
Bölgesi Tekstilciler Sitesi

1.7.Yatırıma Başlama Tarihi
01.01.2015
1.8.Kesin İşletmeye Başlama Tarihi
15.01.2015

1.PROJENİN TANITILMASI


2.1.Projenin Amacı
Kullanılan hammaddeye ve uygulanan teknolojiye ve işletmede çalışan elemanın yetenek ve bilgilerine bağlı olarak kumaşın kalitesi işletmeden işletmeye değişiklik göstermektedir.
Tekstil konusunda ülkemizde Marmara bölgesi önceliklidir. Bizde bu projemizle Marmara bölgesinden aşağı kalmamayı planlamaktayız ve hedefimiz Afyonkarahisar ekonomisine katkıda bulunmaktır.

2.PROJENİN AYRINTILI TANITILMASI


2.2.Ürünün Pazarlama Durumu
Üretilen kumaşların tanıtılması ve pazarlanması için örneklerin gerekli olan mercilere gönderilip tanıtımları yapılacaktır.
Örneğin BUTTİM( bursa uluslararası tekstil ve ticaret merkezi) gibi.

2.PROJENİN AYRINTILI TANITILMASI

2.3.Proje Hakkında Genel Bilgiler
2.3.1.Proje alanının alt yapısı
Proje alanının alt yapısı açısından önemli bir sorun yoktur. İşletme faaliyet alanının
Organize Sanayi Bölgesinde oluşu elektrik, su gibi çok önemli sanayi girdilerinin rahatlıkla karşılanması sağlanacaktır.
2.3.2.Proje alanının sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı
Afyonkarahisar’ın nüfusu 703,948 olup, yüzölçümü 14,237 kmdir. Eğitim oranı ise %82,46’dır.


2.PROJENİN AYRINTILI TANITILMASI

Karasal iklimin hüküm sürdüğü Afyon’da genellikle tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. Afyon’da mermer fabrikası ağırlıklı olmakla birlikte lokumculuk sektörü çok gelişmiştir. Halkın okuma-yazma oranının yüksek olması ekonomik durumun iyi ve kaliteli ürünlere yönelmesine neden olmaktadır. Bu da işletmenin kurulması açısından önemli bir noktadır.


2.3.2.Proje alanının sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı

Çağdaş teknolojiye uygun biçimde kurulacak tesisler söz konusu sakıncaları ortadan kaldıracağı gibi zaman zaman kumaş kalitesi ve fiyatı üzerine yapılan tartışmaları önemli öl çüde azaltacaktır. Kurulması düşünülen işletme ile günlük yaklaşık 3000 metre kumaş üretilebileceği göz önüne alınırsa bu durum tekstil fabrikalarına yeni pazar oluşturmuş olacaktır.

Yörede bulunan işletmelerin çoğu gerek hijyenik gerekse teknolojik yönden kötü koşullar altında üretim yapmaktadı r. Bu ise işletmelerin her yönden kontrolünü güçleştirmekte, ürün maliyetini yükselmekte, pazarlamada haksız rekabeti teşvik etmekte ve ürün kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.


2.3.3.Projenin yöre için önemi

2.4.Projenin Kapasitesi
Kurulacak kumaş imalathanesi fabrikası günlük 3000 metre kumaş kapasitelidir. İşletmeye günlük 50 kilogram iplik harcanacaktır.

2.3.4.Yer seçimi
Proje uygulama alanı Afyon ilinin Organize Sanayi Bölgesidir.
Şehirden 6 km uzaklıkta olup, alt yapı sorunu yoktur.

Kumaş üretiminde kullanılan ana hammadde ipliktir. İplikte en önemli faktörü oluşturduğundan bunun temini Uşak ilinden yapılacaktır. Hem Afyon iline yakın olmasından hem de iplik alanında gelişmiş olmasından Uşak ili seçilmiştir.

2.5.Hammadde Durumu


Kumaş üretiminde ülkemiz kendi kendine yetecek üretimi gerçekleştirir ve bir kısmı da ihracata yöneliktir. Tekstilin Türkiye’de yeni yeni canlandığı yıllar 1980–1990 yıllarıdır. Günümüzde ise gelişimi tamamlamıştır.

3. PİYASA ETÜDÜ

İmalat sanayisindeki tekstil sektörlerinin gayri safi milli hâsılaya oranları:


—İmalat sanayi içindeki istihdam payı %26,2’dir
—Toplam istihdam içindeki payı %10,3 tür.
 —500 büyük sanayi firması içindeki tekstil firmalarının oranı 1/5'dir.
—Son 10 yılda 50 milyar dolar olmak üzere son 20 yılda 150 milyar dolarlık yatırım yapılmıştır

—Dokuma kapasitesi Avrupa’nın %80’ine ulaşmıştır.
—Yıllık üretim değeri 20 milyon doların üstündedir.
—Yıllık ihracat tutarı 10 milyon dolar dolayındadır.
—Yıllık yurt içi tüketim 14 milyar dolar dolayındadır.


4.2.Paketleme
Üretilen malların metrelerle ölçülüp ne kadar olduğu kaydedilir. Ve toplar haline getirilerek paketlenir. En sonda bu topların üzerlerine kaç metre olduklarını gösteren amblemler yapıştırılır.


4.1.Dokuma ve Örme
Kumaş üretiminde kullanılan ana hammadde ipliktir. İplik; üretilecek olan kumaş türüne göre farklılık göstermektedir. (Gömleklik kumaş, pantolonluk kumaş, perdelik kumaş… )
Örme konusunda yapılan işler çorap, kazak, triko, mobilya kılıfı… Bu ürünlerin üretilmesi içinde düz örme makineleri kullanılmaktadır.

4.ÜRETİM TEKNİĞİ


Projemizde makineler zemin katta olmak üzere planlanmıştır. Bu makineler için 2.400 m2 alan ön görülmüş. İşletmenin ön tarafında makineler ve donanımlar arka tarafında ise iplik ve kumaş deposu, yönetim birimi, tuvalet ve soyunma odası bulunmaktadır. İşletmenin 2.800 m2 si kapalı alandır.

5.İŞLETME PLANI VE İŞLEVİ

6.1.2.Bina (kira) giderleri: İşletmemizin kurulacağı bina 2.800 m2 kapalı alan ve 2.200 m2 açık alan ile toplam 5000 m2’dir. Buranın aylık kirası da 7.500 TL’dir.
6.1.3.Makine ve donanım giderleri: Sabit yatırım tutarları içinde en yüksek meblağı bunlar tutmaktadır.

6.1.Sabit Yatırım Giderleri
6.1.1.Etüt proje giderleri: Etüt proje giderleri için yaklaşık 20.000 TL harcandığı tahmin edilmektedir.

6.YATIRIM TUTARI VE FİNANSMAN KAYNAKLARI

6.1.4.Genel giderler: 1200 TL

6.1.5.Beklenmeyen giderler: Sabit yatırımın %10’u baz alınarak hesaplanır.
Sabit yatırım 6260 TL’dir.

6.YATIRIM TUTARI VE FİNANSMAN KAYNAKLARI

6.2.1.Personel giderleri (sigorta giderleri dahil)
30 işçi 20000 X 12 = 720.000 TL
1 mühendis 3500 X 12 = 42.000 TL
3 bekçi 3750 X 12 = 45.000 TL
1 şoför 1250 X 12 = 15.000 TL
1 müdür 4000 X 12 = 48.000 TL
1 usta 3000 X 12 = 36.000 TL
TOPLAM = 906.000 TL


6.2.Yıllık İşletme Giderleri

6.2.2.Bakım onarım giderleri
Makine teçhizat bakım giderleri: 10.000 TL
Makine bozulma veya parça değiştirme giderleri: 50.000 TL
TOPLAM = 60.000 TL
6.2.3.Yakıt enerji giderleri
90.000 X 12 = 1.080.000 TL
6.2.4.Genel giderler
= 2.000 TL


6.YATIRIM TUTARI VE FİNANSMAN KAYNAKLARI

6.2.5.Kira giderleri
Bina kirası = 7500 X 12 = 90.000 TL
6.2.6.İşletme giderleri tablosu
Personel giderleri = 906.000 TL
Bakım onarım giderleri = 60.000 TL
Yakıt enerji giderleri = 1.080.000 TL
Genel giderler = 5.000 TL
Amortismanlar = 1.800 TL
Kira giderleri = 90.000 TL
TOPLAM = 2.142.800 TL


6.YATIRIM TUTARI VE FİNANSMAN KAYNAKLARI

6.3.Yıllık İşletme Gelirleri
Triko’nun kilosu = 17 TL
Bir makinenin kapasitesi(günlük) = 15 kg
15 kg X 60 (makine) = 900 kg (günlük)
17 X 900 = 15.300 TL (günlük kazanç)
15.300 X 360(gün) = 5.508.000 TL

6.YATIRIM TUTARI VE FİNANSMAN KAYNAKLARI

7.1.Başabaş Noktasının Hesaplanması
Sabit Giderler: Personel Giderleri + Genel Giderler + Bakım Onarım Giderleri+ Yakıt Enerji Giderleri+ Amortismanlar =2.142.800 TL
Başa baş Noktası = toplam sabit gider/(1-(toplam değişken gider/toplam gelir))
Başa baş noktası = 2142800/(1-(906000/625600))
Başa baş noktası = 7.641967

7.PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

7.2.Yatırım Karlılık Oranı
Yatırımın Karlılık Oranı = (Ortalama Kar / Sabit Yatırım Tutarı) x 100
Yatırım karlılık oranı = (3.365.200/653100)X100
Yatırım karlılık oranı = %19.40

7.PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu iş fikrini seçme sebebim:
Tekstil sektörünün önünün açık olması
Gelecekte ham madde sıkıntısı yaşanmayacak olan bir sektör olması
Çok fazla bilgi ve deneyim gerektirmiyor olması
Ekipman ve eleman sağlamanın zor olmayışı
Sanayi bölgesinde olmanın avantajlarını iyi bilme.

Bir girişimci olarak bu iş fikrinin bana maddi ve manevi yönlerden iyi bir gelecek vadettiğini düşündüğüm için bu iş fikrini seçtim.

Örnek verecek olursak: İspanyol tekstil ve moda devi Zara’nın kurucusu bu işe gömlek dikerek ve tezgahtarlık yaparak başlamış olması ve bu denli dünya markası haline gelmesi güzel bir ilham kaynağıdır.

100202022
Fatih Doğan
işletme 4-A NÖ

Beni Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederim...
Doç.Dr. Veysel Ağca
Girişimcilik ve
K. İşletmeler Yön.
Full transcript