Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Molntjanster och skola 24 maj

No description
by

Johan Wahlström

on 24 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Molntjanster och skola 24 maj

Styrdokument för
eSamhället Vad är molnet...? Att tänka på Dåtid, nutid och
framtid... Rektor ansvarar för att skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel Bild år 1-3
Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram. Musik:
Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel Svenska:
År 1-3:
Handstil och att skriva på dator
År 4-6:
Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator
År 7-9
Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling
i digitala medier Teknik:
Tekniska lösningar inom kommunikations- och informations-teknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni Engelska:
Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från internet och andra medier. Samhällskunskap:
söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera
deras relevans och trovärdighet Göran Svanelid, Pedagogiska magasinet/lärarnas tidning
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/11/08/lagg-krutet-pa-big-5 Göran Svanelid, Pedagogiska magasinet/lärarnas tidning
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/11/08/lagg-krutet-pa-big-5 THE BIG 5
De fem viktigaste förmågorna i styrdokumenten. Analysförmåga
Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar. Kommunikativ förmåga
Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa. Metakognitiv förmåga
Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva. Begreppslig förmåga
Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang. Förmåga att hantera information
Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet. Frågor? We always overestimate the change that will occur in the next two years and underestimate the change that will occur in the next ten...
Bill Gates Matematik:
Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data. Biologi, kemi, fysik:
...ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Geografi:
Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet Hem och konsumentkunskap:
Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet Moderna språk:
Olika sätt att orientera sig i texter och talat språk från Internet och andra medier. Svenska:
Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt
förhållningssätt. Samhällskunskap:
Möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via elektroniska medier. Teknik:
Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och sårbarhet. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.

Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga.

Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ Musik:
Digitala verktyg för ljud- och musikskapande. Lagar och regler... Hör gärna av er!

Johan Wahlström
johan.wahlstrom@skl.se
08-452 75 86

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/e-samhallet Molntjänster kan beskrivas som färdigpaketerade tänster där lagring, datorkapacietet programvara och liknande levereras över internet.

Viktigt att tänka på:
Behövs upphandling?
Vem tecknar avtal?
Hur ska tjänsten användas?
Ev. åldersgränser (ofta 13 år)
Vilken typ av information ska hanteras?
Känsliga personuppgifter/sekretess?
Säkerhet...?" https://play.spotify.com/album/7DZeLXvr9eTVpyI1OlqtcS http://bit.ly/16DWAJ6 Vilka molntjänster känner ni till? Exempel:
Epost (Gmail, hotmail/outlook.com, Yahoo)
Bloggar, sociala medier (Wordpress, Facebook)
Dokumenthantering (Googe-drive, Office-365)
Bildhantering (Flickr, Picasa, iPhoto, Amazon)
Anteckningar o.d. (Evernote)
Presentationer (Prezi, Slideshare)
Film (Youtube, Vimeo, SVT-play)
Lagring (Dropbox, Skydrive, Google-drive)
Musik (Soundcloud, Spotify, iTunes)
Samtal/videokonferens (Google Hangout, Facebook)
Servertjänster (Yahoo, Microsoft)
mm. mm. mm. mm... Fler exempel...
Ett IT-system levereras som tjänst via internet - dvs. kommunen upphandlar/sluter avtal om en tjänst.
IT-drift via internet (outsourcing) http://www.zoho.com/ Upphandling...? Standardavtal Personuppgifter Sekretess Säkerhet Allmän handling Arkivering/gallring Viktigt att tänka på
Behövs upphandling?
Vem tecknar avtal?
Hur ska tjänsten användas?
Ev. åldersgränser (ofta 13 år)
Vilken typ av information ska hanteras?
Känsliga personuppgifter/sekretess?
Säkerhet...? Appar då...? http://www.google.com/google-d-s/intl/sv/terms.html Personuppgiftslagen
Vad är personuppgifter?
Personuppgiftsombud
Personuppgiftsbiträdesavtal
Kommunen/nämnd som ansvarar
Avtal krävs med leverantör Ingen egentlig skilnad mot datorn - MEN...

Ofta svårare att veta vad som händer i mobilen - både telefonens inbygda tjänster och appar kan ha automatiska funktioner... Både iCloud (iPhone) och Google Drive (Android) kan synka information automatiskt
Många appar skickar information till "molnet" - smidigt, enkelt, backup (om man blir av med telefonen/plattan)

Det är väl bra...? MEN - du har ofta inte själv kontroll över vad som händer med din data. Kanske (?) inget problem så länge det är dina privata bilder, anteckningar och dokument... Myndighetsutövning (förvaltningslagen)
Allmän handling (diareiföra)
Anteckning av uppgifter
Rätt att ta del av uppgifter
Motivering och underrättelse av beslut
Överklagan

Dokumentation av stor vikt för elev/skola? Viktig dokumentation och känsliga uppgifter SKALL endast föras i av kommunen/skolan anvisat system!

T.ex.åtgärdsprogram, utredningar, utvecklingsplaner och liknande ska inte skriva i molntjänst
(utan avtal - eller skickas med epost) Så kan vi använda molntjänster i skolan? Ja!
Men vi behöver tänka efter.
Vad ska vi ha dem till?
Vilken information kommer att lagras?
Bilder = personuppgifter
Avtal med kommunen/skolan för tjänst
Instruktion - VAD bör/får man använda molntjänst, surfplatta, mobil till (skolans/kommunens ansvar) Men för skolans mer officiella dokumentation ställs en del mer formella krav... Det tog radion 38 år att nå
50 miljoner användare
- det tog Angry
Birds 35 dagar Frågor att ställa er själva:
Är det personuppgifter som behandlas?
Förekommer känsliga uppgifter?
Finns sekretess?
Är/blir det en allmän handling Fler frågor:
Vad händer om informatonen försvinner?
Vad händer om andra får tillgång till info?
Kan du ta bort info (gallring)?
Går det att arkivera info?
Vad säger avtalet...? Standardavtal:
"Det som kännetecknar standardavtal är att de är utformade på förhand och att det finns liten eller ingen möjlighet att göra individuella anpassningar. För molntjänster som man ansluter sig till genom ett klick i en webbtjänst brukar det inte finnas möjlighet till att ens ställa frågor om vad avtalet innebär. Flera stora tjänsteleverantörer kan även vara svåra att kontakta och i dessa situationer bör man vara medveten om att det i princip saknas möjlighet att påverka avtalet.
Samma gäller om leverantören under avtalstiden förändrar villkoren." Tjänster med standardavtal bör bara väljas för informationshantering som inte är kritisk eller väsentlig för verksamheten, utan som kan förloras eller komma på avvägar utan större negativ påverkan. De bör inte heller väljas om det finns behov av att hantera större mängder av personuppgifter eller om det gäller känsliga personuppgifter Några goda råd...

Okej att använda molntjänster till...
Tjänst som upphandlats av kommunen/skolan
Backup av arbetsmaterial
Backup av bilder (om bilderna är OK)
Appar i mobilen (i alla fall kända appar)


Var försiktig...
Alla känsliga uppgifter
Viktig dokumentation som måste finnas kvar
Allmänna handlingar Dropbox OK? Går troligen att använda enl. PUL
Bra och smidig tjänst privat
Enkel backup (dator/mobil/platta)
MEN - vad säger avtalet? Är i första hand tänkt för privat bruk
Håll koll på VAD - inga känsliga uppgifter!
Ingen garanti...
Though we want to provide a great service, there are certain things about the service we can’t promise. For example, THE SERVICES AND SOFTWARE ARE PROVIDED “AS IS”, AT YOUR OWN RISK, WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND.
Finns även "buisness-version" (från $795/år) Säkerhetsanalys?
Ingår vid upphandling
Gör en egen "mini analys"

Dvs. ställ dig frågorna:
Vad händer om info försvinner?
Vad händer om info kommer ut?
Verkar tjänsten säker? (är företaget bakom känt? Trovärdigt? Repr. i Sverige?)
Skulle du skicka uppgiften i epost? Hur hanteras liknande info idag? Webben och sociala medier då?
(t.ex. blog, facebook, hemsida)
Samma regler för personuppgifter
Vad är lämpligt att lägga ut?
Tänk på bilder!
Har du kontroll? Etiska frågor... OBS! tänk på att epost i de flesta fall är mindre säkert och skyddat än molntjänster! http://www.skl.se/vi_arbetar_med/e-samhallet/webb-tv-och-nyhetsbrev/nyheter_5/anvand-molntjanster-pa-ratt-satt http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/molntjanster/
Full transcript