Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hava Taksi İşletmeleri

No description
by

Oğuzhan Ozan

on 16 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hava Taksi İşletmeleri

SHGM açısından Hava Taksi En fazla on dokuz koltuk kapasiteli hava araçlarıyla ticari hava taşımacılığı yapacak işletmecilerin Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmesi zorunludur.

Bu işletmelerin filosunda en az bir adet hava aracının Türk Sivil Hava Aracı Sicilinde adlarına kaydedilmiş olması gereklidir.

İşletmecilerin toplam iki milyon ABD Dolarını geçmemek üzere her bir hava aracı başına en az iki yüz bin ABD Doları karşılığı tamamı nakit ödenmiş sermayeye sahip olması zorunludur.

İşletmelerin, filolarında en az yirmi en fazla doksan dokuz koltuk kapasitesine sahip uçak bulundurmayı talep etmeleri halinde, bu işletmeler hava taksi işletmesi olmaktan çıkıp, havayolu firması olarak adlandırılır. Hava Taksi İşletmesi Nedir? Belirli bir uçuş tarifesine bağlı kalınmaksızın iki nokta arasında yapılan yolcu, yük ve posta taşımacılığını kapsar.
Kapsama alanı sadece bu 3 unsurla sınırlı değildir. Hava Taksi İşletmeleri Hava Taksi Uçuş Türleri Özel Kiralama Uçuşları Bir şahıs veya grup tarafından uçağın kiralanması ile yurt içinde ve yurt dışında yapılan yolcu seferleridir. Ambulans Uçuşları Hasta ve yaralılarla bunlara refakat edecek yolcuların taşınmasını kapsayan uçuşlardır. İşletmeci, hava aracında bu hizmete uygun teçhizatı ve mürettebatı (doktor, hemşire, pilot) bulundurmak zorundadır. Bu uçuşlar uçuş planı ile yapılır. Bu tür uçuşlar için işletmeci kiralayana, kiralama şartlarını da kapsayan bir bilet verir. Şehir İçi Helikopter Uçuşları New York, İstanbul, Hong Kong, Tokyo gibi mega kentlerde yerdeki trafiğe takılmak istemeyen kişilere, heliportlar arasında verilen ulaşım hizmetini kapsar. Hava taksi araçları en fazla 19 kişi kapasiteli araçlardır.
Azami kalkış ağırlıkları 8500 - 11000 kg. civarıdır.
Menzilleri ise 12000 km'ye kadar olabilir. Koltuk Kapasitesi: 14-19
Menzil: 10700 Km Gulfstream G150 Piper PA-42 Cheyenne Koltuk kapasitesi: 9
Menzil: 4200 Km Robinson R44 Koltuk Kapasitesi: 3 AgustaWestland AW109 Koltuk kapasitesi: 6/7
Menzil: 965 Km Hava Taksi Amaçlı Kullanılan Araçlar Menzil: 560 Km Hava Taksi Seferlerinde Ücretlendirme Hava taksi seferlerinde ücret, kullanılacak uçağın blok saati esas alınarak hesaplanır ve yapılacak uçuşlardan en az 15 gün önceden işletici tarafından ilan edilir. Uçuş süresi (blok süresi):

Bir hava aracının kalkış için yaptığı ilk hareketi ile başlar. Uçuşun sonunda hava aracının, yolcu ve yükünü indirme veya bindirme amacıyla hava aracına tahsis edilen park pozisyonuna gelmesiyle biter. Film ve Fotoğraf Çekimleri Helikopterler, hava taksi başlığı altında film, fotoğraf ve reklam çekimleri için de kullanılıyor. Hava Taksiye Genel Bakış Turistik Amaçlı Uçuşlar Türkiye'de İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla gibi şehirlerde kuşbakışı manzara izlemek isteyen turistlere verilen hava taksi hizmeti... Son 9 yılda hava taksi sektöründeki büyüme yüzde 25’i geçti. 52 olan işletme sayısı 61’e, hava taksi aracı sayısı ise 131’den 243’e yükseldi. Hava taksiyi genelde işadamları tercih ediyor. Bu tercih giderek de artıyor. Bunun temel sebebi ise, Türkiye’nin son yıllarda bölge ülkeleriyle girdiği yoğun ticari ilişkiye dayanıyor. Türkiye’deki birçok şirket, yurt dışındaki şirketlerle iş yapıyor. Bu nedenle üst yöneticiler sık sık yurt dışına çıkmak durumunda kalıyor.

Bir günde birkaç ülkeye ya da o ülkedeki bir kaç şehre giderek toplantılara katılıyorlar. Zamanı da bir sermaye olarak gören işadamlarının, tarifeli uçakla bir günde birkaç ülke dolaşarak, iş görüşmesi mümkün değil. Fakat hava taksi ile bu mümkün oluyor. SHY-6A HAVA TAKSİ İŞLETMELERİ RUHSAT AKIŞ DİYAGRAMI Başvuru sahibi ön izin talep
dosyasını gerekli bilgilere göre tamamlayarak “Ön İzin HavaTaksi İnceleme Kontrol Listesi” ile birlikte yazılı olarak SHGM’ye müracaatta bulunur. Ön izin talep dosyası en fazla 60 (atmış) gün içinde SHGM tarafından incelenir. Ön izin geçerli mi? Eksiklikler ve uygun görülmeyen konular sebepleri ile birlikte ayrıntılı bir şekilde yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. İnceleme Komisyonu tarafından SHY6A 25.Madde kapsamında değerlendirilir. Madde 25 - İşletmeci, uçuş mürettebatı ve diğer ilgili personelinin, uçağın uçurulduğu yabancı ülkelerin yasa ve yönetmeliklerinde belirtilen usulleri ve bu usul ve kurallara uyabileceklerini bilmek zorundadır. Uygun mu? Bakanlık makamına gönderilir. Başvuru sahibine eksiklikler resmi bir yazı ile bildirilir. Uygun mu? Başvuru sahibi diğer aşamalara geçemez. Başvuru reddedilir. Uygun mu? Başvuru sahibi diğer aşamalara geçemez. Başvuru reddedilir ve işletmeye yazı ile bildirilir. SHGM Hizmet Tarifesi Ön İzin Bildirim Bedeli Dekontu SHGM’ye teslim edilir. Başvuru sahibine ve DHMİ’ye Ön İzin verildiği resmi yazı ile bildirilir. Verilen Ön İzinler, veriliş tarihinden itibaren 6 ay geçerlidir. Bu süre içinde gerekli hazırlıkların tamamlanamaması halinde; İnceleme Komisyonu tarafından kabul görülecek zorunlu nedenlerden dolayı bir defaya mahsus olmak üzere ön izin süresi en fazla 3 aya kadar uzatılabilir.
Verilen ön izin süresi içinde gerekli hazırlıkları tamamlayamayan başvuru sahipleri, ön izin bitim tarihinden itibaren en az 1 yıl süreyle yeniden ön izin için müracaatta bulunamazlar.
Ön İzin, işletme ruhsatı için bir taahhüt niteliği taşımaz. Bu izin, başvuru sahibinde ntalep edilen bütün hazırlıkların tamamlanması ve belgelenmesi halinde, işletme izninin verilebileceğini öngören bir belge mahiyetindedir. Ön izin verilen başvuru sahibi, ön izin tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde faaliyet takvimini hazırlayarak SHGM onayına sunar.

Faaliyet takvimi, ön izin tarihinden itibaren en çok 6 ayı kapsayacak şekilde hazırlanır. SHGM, faaliyet takvimini değerlendirir. Gerektiğinde işletme personeli ile birlikte gözden geçirir. Faaliyet takvimi uygun mu? Başvuru sahibine düzeltmesi için eksiklikleri yazı ile bildirilir. Ön İzin Aşaması Asıl Ruhsat Aşamasına Geçilir. Başvuru sahibi, faaliyet takviminde yer alan tüm faaliyetlerin ve doküman uyum aşamasının tamamlanmasının ardından, ön izin bitim tarihinden önce, işletme ruhsatı talep dosyasını“Asıl Ruhsat Hava Taksi İnceleme Kontrol Listesi” ile birlikte SHGM’ye sunar. Dosya zamanında ve uygun sunuldu mu? Ön izin iptal edilir. Sunulan işletme ruhsatı talep dosyası en geç 90 gün içinde SHGM tarafından incelenir. Başvuru sahibi, SHGM tarafından işletme ruhsatı yeterlik denetlemesine tabi tutulur. SHGM, ICAO ve EASA gibi kuruluşlar tarafından belirlenen standartlara ve SHY6A ile SHY-M Yönetmeliklerine uygun olarak incelenir. İncelemeler sonunda uygun bulunan talep, bakanlık onayını sunulur. Bakanlık tarafından onaylanan işletmelere, talep ettiği işletme ruhsatı verilir. İşletmeci, SHY6A Yönetmeliğinde istenen koşulları sağladığı ve Genel Müdürlük tarafından askıya alınmadığı, iptal edilmediği ve yenilendiği sürece ruhsat geçerlidir.

İşletme ruhsatının verildiği, DHMİ’ye ve ilgili uluslararası kuruluşlara bildirilir.

İşletme ruhsatı, bu yönetmelikte istenen koşulların korunması koşuluyla ilk verilişte en fazla 1 (bir) yıl için düzenlenir ve en fazla 3 (üç) yıl süre ile yenilenebilir. Asıl Ruhsat Aşaması İşletmeci, işletme ruhsatında yer almayan herhangi bir hava aracını işletemez.

İşletmeci, işletme ruhsatını verilmesinin ardından en geç altı ay içerisinde işletme faaliyetlerine başlamak zorundadır. Türkiye'de Hizmet Veren Hava Taksi İşletmeleri Seabird Airlines Seabird Havayollaru, İstanbul (Haliç) - Bursa (Gemlik) arası hava taksi hizmetine 1 Nisan 2013 tarihinde başladı. Böylelikle İstanbul - Bursa arası ulaşımı 18 dakikaya indirdi. THK Gökçen Havacılık THK kuruluşu olan Gökçen Havacılık, 2 adet Jeti ve 1 adet helikopteri ile hava taksi hizmeti veriyor. Kuanta Havacılık 1 adet Beechcraft Jetiyle hava taksi hizmeti veriyor. Kaan Air Kaan Air 6 adet Helikopteri ile Hava Taksi ve Kiralama Hizmeti veriyor. Bon Air 2 adet jet ile hava taksi hizmeti veriyor. TurkeyJets 9 adet jet, 2 adet helikopter ve 1 adet A320 ile havacılık hizmeti veriyor. Teşekkürler İstanbulda, en çok Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarına gidiş için talep olduğu söyleniyor. Sabiha Gökçen, Levent'ten helikopter ile 10 dakika sürüyor. 5-6 kişilik helikopterde toplam bedel 600 Euro. Çoğu zengin turist ve zamanı değerli olan işadamları için avantajlı bir yöntem. İnsanlar, kişi başı 100-120 Euro'ya 3 saatlik trafiği 10 dakikada aşıyorlar.

Özel jetle seyahatin hızla arttığı Türkiye'de en çok gidilen destinasyon Londra oldu. Türkiye çıkışlı her 3 özel jetten 1'i Londra'ya uçtu. NetJets'in verilerine göre; ilk 5 destinasyon sırası ile Londra, Moskova, Atina, Paris, ve Nice oldu. Destinasyonlarda Londra yüzde 35 ile ilk sırada yer alırken, yüzde 21 ile Rusya ikinci ve yüzde 16 ile Atina üçüncü sırada. Paris yüzde 16 ile dördüncü sırada bulunurken, Fransa'nın en lüks turistik merkezlerinden Nice de yüzde 12 ile beşinci sırayı aldı. Türkiye'de özel jet kullananlar genellikle 4 kişiyle seyahat etmeyi tercih ediyor. Jet kullananların sayısında, 2009'dan bu yana yüzde 30'lara varan bir artış gerçekleşti.

Yurtiçi kısa mesafeli uçuşlarda daha çok helikopter kiralamaları öne çıkıyor. Helikopterle 40 dakika süren İstanbul-Bursa arasında gidiş dönüş 5 kişilik helikopter kiralamalarında saat ücreti 1000 Euro’dan başlayıp, 4 bin Euro’ya kadar ulaşıyor. Ayrıca, İstanbul üzerinde kişi başı cazip fiyatlarla helikopter turları da düzenleniyor. Boğaz, tarihi yarımada ve Haliç’i de kapsayan havadan seyir imkanı sağlanıyor.
Full transcript