Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Neoanalitik Yaklaşım

No description
by

Ceren Bostan

on 14 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Neoanalitik Yaklaşım

Tarihçesi
Klasik
Psikanalistler,
İlişkisel
Psikanalistler,
Nesne İlişkileri
Kuramcıları,
Ego
Psikologları,
Kendilik
Psikologları,
Kişiler Arası
Kuramcılar,
Öznelcilerarası
Kuramcılar

Temel Anlaşmazlıkları: İnsanların Motivasyonu
"
Dürtü
mü yoksa
İlişki
mi?"

En önemli ilişkinin bakım veren kişiyle olan ilişki olduğuna inanmaktadırlar:
Anne-Çocuk
İlişkisi

En Temel Felsefi Farklılıkları:
Objektif Pozitivist
bir düşünür mü yoksa
göreceli bir bakış açısını savunan Yapıcı
bir düşünür mü?
Ego Psikolojisi:
İdin Üzerindeki Projektör Kalkıyor Ama Geçici Olarak

Temel Kavramlar
Yapısal Model
Freud'un orjinal yapısal modelini olduğu gibi kabul etmektedir. Freudiyen kuramda odak noktası id'in fonksiyonu iken, EP kuramında egonun fonksiyonu vurgulanmıştır. Ego çok daha fazla enerji ve yaşam doludur: Egonun Özerkliği

Savunmalar
Egoya karşı süperegonun gazabı, dürtülerin tehditi ve dış dünyadaki tehditler.

Çatışmadan Arınık Alan
Ego, bağımsız olarak düşünebilir, algılayabilir, hatırlayabilir ve öğrenebilir.

Ortalama Olarak Beklendik Ortam
Ortalama olarak beklenen bir ortam yaratıldığında; bebekler böyle bir ortamı kullanma ve buna uyum sağlama kapasitesiyle doğdukları için sağlıklı bir şekilde büyüyeceklerdir.Kişilik Kuramı
İlk EP'ciler Freud'un Psikoseksüel Gelişim Kuramını tüm doğurgularıyla birlikte izlemektedirler. Daha sonra Mahler'le birlikte erken gelişim dönemini de dikkate almaya başlamışlardır.
"Bir insanın psikoljik doğumu ile bir bebeğin biyolojik doğumuyla örtüşmeyebileceğinden"
bahsederek, "
bir bebeğin psikolojik doğumundan"
söz etmektedir.
Sağlıklılık ve Fonsiyonsuzluk
EP'cilere göre sağlıklılık durumu; Freud'un sağlıklılık açıklamasına
egonun çevreye uyum kapasitesini
de ekler.

EP'cilere göre fonsiyonsuzluk durumu; Freud gibi ödipal kompleksin fonsiyon bozukluğunda önemli kaynak olarak kabul etseler de erken dönem yaşantılarının ve bebeğin yeterli bir çevrede olmasının etkilerini vurgular.

Terapinin Doğası
Neoanalitik Yaklaşım
Yol Haritasi
Değerlendirme
Formel bir değerlendirmeden ziyade d
anışanın şimdiki ve geçmişteki fonsiyon düzeyi
gözlemlenir,
savunma mekanizmaları ve danışanın şu andaki durumuna katkıda bulunan temel bilinç çatışmalarıyla
ilgili bilgi toplamaktır.

Danışan-Danışman Roller
EP giderek otoriter modelden uzaklaşmaya başlandığı düşünülmektedir.

Amaçlar
Danışanın bilinçdışı durumlarını, bilinçli hale getirmesi ve dünyaya uyum sağlaması.


Terapötik Teknikler
Serbest Çağrışım!
Yorumlama
Rüya Analizi
Nesne İlişkileri:
Lego Yaklaşımı
Temel Kavramlar
Nesneler
En önemli nesne tipi; içsel nesnelerdir. Bunlar yaşamın erken dönemlerinde önemli olan kişilerle yaşanan ilişkiler sırasında oluşmuş psikolojik yapılardır.

Yansıtma
Bir nesneye karşı olan duygular o nesnenin kendisiyle birleştiğinde oluşur, böylece duygular dış dünyaya yansıtılarak nesne kişinin kendisi için güvenli hale getirilmektedir.

İçe Alma
Korkulan dünyayı güvenli hale getirmenin bir yolu da bunun kötü yönlerini almak ve bunları içselleştirmektir.

Projektif Özdeşleşme
Korkulan nesneyle ilişkiyi sürdürmenin tek yolu da, bunu içselleştirerek kendisine geri almaktır. Böylece kötü nesne artık bebeğin bir parçasıdır.

Kişilik Kuramı ve Bireyin Gelişimi
Gelişim süreci tüm yaşantı sürecinin parçalanmasıyla oluşan saf ve temiz bir benlikten kaynaklanır. Eğer kendisine uygun bir ortam sağlanabilmişse, bebek zamanla nesnelerini kendi içinde parçalara ayırarak çözümleme yapma kapasitesini geliştirir ve böylece de değişik içsel nesnelerini bütünleştirir.
Sağlıklılık ve Fonksiyonsuzluk
Nİ kuramcılarına göre fonksiyonsuzluk; erken dönemdeki bir hatanın sonucudur.


Terapinin Doğası
Değerlendirme
Alttaki dinamik sürecin ipuçlarını danışanın davranış ve sözlerinde ararlar.

Danışan-Danışman Rolleri
Danışanın terapi ilişkisini ilk bakım veren ile olan ilişkisinin tekrarı olarak görmektedirler.

Amaçları
Nesne ilişkilerinin ve sağlam benliğin oluşmasıdır.
Terapi Süreci
Ciddi bozuklukları olan danışanlarda aktarım yorumu "şimdi ve burada"ya odaklanır. Bu içgörü kazanıldıktan sonra geçmiş dönemleri ele almaya başlanır.
Geçmişteki ilişki kurma biçimlerini terapi ortamına taşımaları öngörülür.
Terapötik Teknikler
Yorumlama
Terapötik İlişki
Aktarım Odaklılık
Açıklığa Kavuşturma
Yüzleştirme
Şimdi ve Burada
Kendilik Psikolojisi:
Herşey Benimle İlgili
Temel Kavramlar
Kendilikobjeleri
Benliğin değişik kısımlarını ve kişinin etrafındaki insanlara kendisiyle ilgili olarak yöneldiğini ifade eder.

Çözülemeyen Kaygı
Ölümden korkmak olarak açıklanabilir.
(Varoluş Kaygısı)
Kişilik Kuramı ve Bireyin Gelişimi
Kendilik, kendilikobjeleriyle olan ilişkiler aracılığıyla oluşur.
Sağlıklı kendiliğin oluşması için iki süreç vardır:
Aynalama ve İdealleştirme
Sağlıklılık ve Fonsiyonsuzluk
KP modeline göre sağlıklılık;
bireylerin kendilikobjelerini ararken izledikleri yolun işlevidir.

KP modeline göre fonksiyonsuzluk;
erken dönemdeki yaşantılar sırasında bakım veren kişiyle olan yetersiz yaşantılardır.


Kohut'a göre üç tür fonksiyonsuzluk vardır:
Psikozlar, Narsistik Kişilik Bozukluğu ve Yapısal-Çatışma Nevrozu
Terapinin Doğası
Değerlendirme
Danışanın terapiye getirdiği kendiliğine ilişkin olarak nelerin eksik olduğunu gözlemlemek.

Danışan-Danışman Rolü
Klasik Psikanalizden farklı olarak sıcak ve samimi bir ilişki vardır. (Empatiye dayalı) Danışanın hasta rolü devam etmektedir.

Amaçlar
Kendilik yapısındaki eksiklikleri düzeltmek ya da kendiliğin yeniden kurulmasıdır.

Terapi Süreci
Aktarımın yorumlanması, rüya analizi olarak Klasik Psikanalizin yolunda devam etmektedirler. Fark olarak açıklama yapılmadan önce danışanı iyi anlamış olduğundan emin olunmalıdır.

Terapist, danışan için kendilikobjesidir. Eksiklikleri tamamlamak için aynalama yapar ve idealleştirme fonsiyonunu yerine getirir.

Aktarım sürecinde esas olan terapisttir.

Danışanın kendiliğinin özüne erken dönemde yapılmış olan saldırılarının tekrarlanmasında kaçınma çabasına direnç denmiştir.
Terapötik Teknikler
Yorumlama (Empatik bağla birlikte)
Anlama
Açıklama
İlişkisel Psikanaliz
Temel Kavramlar
Kendilik
Yaşantı ve davranış örüntüleri ve bunlara ilişkin olarak anlamlandırmalardır. Otantik ifade şekilleridir.

İlişki Matriksi
Benlikten, benliğin ilişki kurduğu nesneden ve ikisinin arasındaki ilişki örüntülerinden oluşmaktadır.

Dürtü Kuramı
Klasik içgüdü kuramını redderek, cinselliği ilişki kurmanın en yoğun formu, agresyonu saldırganla özdeşleşmiş olmanın veya engellenmenin bir sonucu ve çatışmanın da her ilişkide sürekli olan bir durum olarak açıklamıştır.

Kaygı
Bebeğin bağlanma ihtiyacını yönetmektedir. Bebekler doğdukları andan itibaren güvenli ortam arayışı içindedirler.


Kişilik Kuramı ve Bireyin Gelişimi
Benliğin gelişiminde, erken dönem yaşantılarının öneminin vurgulamaktadırlar.
Başkalarıyla ilişki kurmanın yollarını öğrenmenin kritik bir rol olduğunu söylemektedirler. Bunu da transaksiyonlarla olduğuna vurgu yapmaktadırlar.


Sağlıklılık ve Fonksiyonsuzluk
İP kuramcılarına göre sağlıklılık;
kendilerini otantik benlikleriyle tanımlayan ve zengin yaşantılara sahip olan bireylerdir.

İP kuramcılarına göre foksiyonsuzluk;
başkalarıyla ilişki kurmaya çalışırken dar ve sınırlandırıcı olan eski ilişki örüntülerini kullanmalarıdır.
Terapinin Doğası
Değerlendirme
Danışanı ve onun başkalarıyla nasıl ilişki kurduğunu anlamayı hedefler.

Danışan-Danışman Rolleri
Aktarımın oluşması için hafta birden fazla terapi seansları olmakta ve nötrlüktense
iki kişilik alan
anlayışını tercih etmektedirler. Aktarım ve Karşıt Aktarımı danışan danışman arası etkileşim olarak kabul etmektedirler.

Amaç
Danışanın terapiyie getirdiği eski ve sınırlandırıcı ilişki örüntülerini değiştirmektir.

Terapi Süreci
Danışanın ilişkilerine yeni yollar bulmasına yardımcı olmaktadır.

Analist, danışanın önce yeni bir ilişki nesnesi olarak yaşayabileceği güvenli bir ortam yaratmaktadır.

Geçmişle ilgili yaşantı aktarımında terapistin uzaklığı/yakınlığı danışanın o duruma geri dönmesine neden olabilmesi terapi sürecini etkileyebileceğine vuru yapmaktadırlar.
Terapötik Teknikler
Yorumlama
Rüya Analizi
Danışan ve terapistin ilişkisi hakkında konuşulması
Teşekkürler
Beyhan Ceren
Bostan
Psikolojik Danışma Kuramlar
Prof. Dr. Erdinç Duru
Full transcript