Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Daudz. intelekts

No description
by

Natalija Cerkasova

on 23 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Daudz. intelekts

Lai attīstītu cilvēciskos resursus, jāsāk ar to, ka jāpieņem fakts, ka šie resursi ir plaši, bagāti un dažādi. Tādēļ daži psihologi ierosina raksturot intelektu, izveidojot diagrammu atbilstoši punktiem, kas iegūti ļoti plašā testu un mērijumu diapazonā. Ikviena cilvēka panākumus konkrētā jomā nosaka viņa stipro un vājo pušu kombinācija, kas savā ziņā papildina vispārējo sekmju līmeni. Kāda ir šo intelekta veidu
savstarpējā saistība? Daudzveidīgā intelekta būtība un izpausmju raksturojums Ko dod šīs teorijas lietošana skolā? Skolēnam
•iespējams sevi parādīt, izvēloties to, kas labāk padodas, vairāk interesē;
•piespiež atklāt sevī neapjaustas iespējas;
•paver iespējas mācību procesā piedalīties emocionāli;
•izvēloties liek uzņemties atbildību;
•tiek piedāvātas daudzveidīgas prezentācijas iespējas (ļoti svarīgi, jo blīvā mācību satura dēļ vidusskolēni lielākoties atbild rakstiski).
Mūsdienās vairums psihologu piekrīt Stenbergam, ka intelekts ir daudz sarežģītāka parādība par apdāvinātību, kas ļauj gūt sekmes mācībās. Ikvienam cilvēkam var izpausties kāds no daudzajiem intelekta paveidiem. Ir atzīts par svarīgu formālo akadēmisko intelektu, ko mēra tradicionālie IQ testi, taču augsts akadēmiskais intelekts vēl negarantē, ka šis cilvēks “tiks uz priekšu” parastajā ikdienas dzīvē. Howard Gardner Pēc amerikāņu pedagoga un psihologa Hovarda Gārdnera (Howard Gardner) daudzpusīgā intelekta (multiple intelligences) teorijas, pastāv vairāki atsevišķi intelekta veidi. Ne tikai akadēmiski tradicionālie – verbālais un loģiski matemātiskais intelekts, bet arī citi ne mazāk svarīgie – telpiskais, ķermeņa – kustību, muzikālais, dabaszinātniskais, saskarsmes un pašizpratnes intelekts.Intelekts Gārdnera izpratnē ir indivīda intelektuālās spējas, kas nodrošina problēmu risināšanas prasmi un radošu darbību.
Cilvēki ar verbālo inteliģenci – mācās metodiski un sistemātiski, prot argumentēt un diskutēt, labprāt klausās un stāsta, lasa un raksta, atceras detaļas.
Labas prasmes notikumu un stāstījumu rakstīšana,
uzstāšanās ar referātiem, diskutēšana un kopsavilkumu veidošana. Cilvēki ar loģiski matemātisko (abstrakto) inteliģenci – domā abstrakti, ir labi problēmu risinātāji un loģisku eksperimentu veicēji; problēmu patstāvīga risināšana, likumu analīze, darbs ar datoru, matemātiskās spēles, eksperimentēšana. Cilvēki ar muzikālo inteliģenci – mācās, klausoties mūziku, ir toņa, ritma un tonalitātes izjūta, gaisotne un mūzika ietekmē viņu mācību panākumus; mūzikas
veidošana,
klausīšanās,
dziedāšana. Cilvēki ar kinestētisko inteliģenci (ķermeniskā inteliģence) – mācās pārvaldot ķermeni, kontrolējot to, laba laika izjūta un refleksi, mācās kustībā un taustot, atceras to, ko darījuši paši, ko lasījuši un dzirdējuši, grūti nosēdēt ilgstoši vienā vietā, mācībās nepieciešami panākumi;
kustības, mācību vides un
vietas mainīšana. Cilvēki ar sociālo inteliģenci – labi starpnieki, prot citus pierunāt, labi saprotas ar citiem, mācās grupu darbā un sadarbojoties visdažādākajās formās. Lomu spēles, teātra uzdevumi, darbs grupās un diskusijas. Cilvēki ar intuitīvo inteliģenci – svarīgs paša viedoklis, apzinās ko jūt un labprāt mācās individuāli; sēdēšana un domāšana. Pirmajā rakstā tiks apskatīta Gārdnera teorija par 7 (viņa vēlākajās teorijās šis skaitlis pieaug) domāšanas veidiem – verbālo, loģiski matemātisko (abstrakto), vizuālo, muzikālo, ķermenisko, sociālo un intuitīvo. Cilvēki ar vizuālo inteliģenci – domā tēlos, veido iekšējos zīmējumus, krāsas un formas, tabulas un shēmas; attēlu un vārdu kombinēšana, simbolu izdomāšana,
video skatīšanās. Skolotājam•šāda pieeja nevis atņem laiku, tādējādi iekavējot mācību vielu, bet gan padara mācību procesu produktīvāku – īsā laikā mācību saturs tiek atklāts daudzveidīgi;•mudina skolotāju strādāt brīvāk, radošāk;•ļauj labāk iepazīt audzēkņus
1. Katram cilvēkam piemīt
visi intelekta veidi.
Lai gan parasti cilvēkiem viens vai divi intelekta veidi ir dominējoši, H. Gārdners uzskata, ka ikviens var sev atbilstošā līmenī attīstīt visus intelekta veidus, ja vien viņu atbalsta un māca. 2. Intelekta veidi darbojas saistīti savā starpā, veidojot kompleksu.
Minētie intelekta veidi nevar pastāvēt atrauti cits no cita. Tie vienmēr darbojas saistīti kā vienots komplekss. Piemēram, ja bērns piedalās bumbas spēlē, viņam nepieciešams ķermeņa – kustību intelekts (skriet, ķert, mest vai spert), vizuāli telpiskais intelekts (orientēties spēļu laukumā un uztvert bumbas trajektoriju), valodnieciskais un saskarsmes intelekts (komunikācija ar citiem bērniem spēles laikā).
3. Ir dažādi intelekta
paveidi katra intelekta ietvaros.Arī atsevišķa intelekta veida ietvaros cilvēku spējas atšķiras. Piemēram, cilvēkam var būt lasīšanas grūtības, taču viņam var būt ļoti labas valodnieciskā intelekta spējas stāstīšanā. Daudzpusīgā intelekta teorija uzsver, ka pastāv ļoti plašs cilvēka spēju spektrs atsevišķu intelekta veidu ietvaros.
Saskaņā ar Gārdnera modeli intelektu veido septiņi patstāvīgi, vienlīdz svarīgi apdāvinātības veidi, kurus sauc par lingvistisko, loģiski matemātisko, telpisko, muzikālo, fiziski kinestētisko , intrapersonālo un starppersonu intelektu. Pārējos intelekta veidus, piemēram, fiziski kinestētisko, kas saistās ar perceptuāli motoriskajām jeb sportiskajām spējām, un personālo intelektu, ko veido izpratne par sevi pašu (intrapersonālais veids) un izpratne par to, kā prasmīgi izveidot mijiedarbību ar citiem cilvēkiem (starppersonu intelekts), savā teorijā pieminējis tikai Gārdners. “Intelekts ir indivīda intelektuālās spējas, kas nodrošina problēmu risināšanas prasmi un radošu darbību, kuru atzīst un novērtē noteiktā kultūrā.”
/H. Gārdners/
Full transcript