Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MGA ELEMENTONG NAKAKAIMPLUWENSIYA SA PAKIKINIG

Factors of listening in english. Kuha mo? :)
by

Mc Oliver Mansibang

on 5 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MGA ELEMENTONG NAKAKAIMPLUWENSIYA SA PAKIKINIG

MGA ELEMENTONG NAKAKAIMPLUWENSYA SA PAKIKINIG
Ito ang mga daanan o daluyan na ginagamit sa pakikipagusap osa paguusap. Ang paggamit ng tsanel o daluyang institusyunal tulad ng telepono,micropono,cellphone,radio,tape recorder at iba pang katulad na instrumento ay masasabing may malaking ambag upang lubusang makapaghatid ng mensahe ang personal ma pakikipagusap kaysa sa paggamit ng instrumento dahil higit na malinaw na masasabi ang mensahe kasama na ang emosyong hatid sa mensaheng nais ipabatid.
1. TSANEL
2. POOK O LUGAR
Ang silid na may magiginhawang bentilasyon at malayo sa mga maingay at mga tunog ay higit na mainam sa pakikinig. Kadalasan,gumagamit ng mga silid na air-conditond upang makontrol ang pagpasok ng mga ingay na nanggaling sa labas ng silid at nakasisira ng usapan.

Kadalasan ang tahimik at malamig na lugar ay lubusang nakakahikayat at nakakapagpataas ng lebel ng konsentrasyon ng isang tagapakinig at ang mainit,maliit at nagulong lugar ay nagdudulot naman ng pagkainis at kawalang ganang makinig ng mga tagapakinig. Lubha namang napakalaking tulong ang isang tahimik na kapaligiran. Hindi dapat magkaroon ng sagabal tulad ng ingay,maling gawi ng tagapagsalita.
3. ORAS
Malaking impluwensiya ang oras.Kailan ba nagaganap ang pakikinig ? Kung ang oras ay nasa hapon,kadalasan dinadalaw ng antok ang mga tagapakinig.Malaki ang pagkakaiba ng awiting panggabi kung ito ay pakikingan inaabot na ng ala-singko ng hapon o malapin na sa oras ng pananghalian ay hindi na rin epektibo sa mga tagapakinig na tawagan o kausapin sa hating gabi o sa madaling araw ay hindi kasinglinaw ng pakikinig niya sa oras na gising nagising na ang kanyang kamalayan. Ayon pa rin sa pagaaral ang mga estudyanteng panghapon.
4. EDAD
Mas maingay makinig ang mga bata kaysa matanda. Minsan ay mga may edad na ang masuring makinig kaysa kabataan,subalit taglay kadalasan ng mga may edad na ang pagiging maligoy at paulit ulit sa pagbanggit ng mga salita . Ang usapan ng mga kabataan ay kasalasang kakikitaan ng mga salitang karaniwang ng ginagamit sa pang-arawaraw na buhay. Higit na binibigyan ng pansin ng mga kabataan sa kanilang usapan ang mga napapanahong paksa na may kaugnayan sa kanilang sarili, mga modelong artista,basketbolista, samantalang ang mga may edad na ay kadalasang usapang pampulitika ang isyu,mga sayaw at iba pang bagay tungkol sa buhay.
5. KALAGAYANG SOSYAL
Isa din sa nakakaapekto sa mabuting pakikinig ay ang katayuan sa buhay o may naabot na pagaaral ang isang tao. Ang mga taong may mataas na edukasyon ay higit na sanay makinig lalo na at may interes sila sa tinatalakay. Higit silang disiplinado kaya lumikha sila ng mabuting kapaligiran sa mga nakikinig.
6. KASARIAN
Sinasabing magkaiba ang interes ng amga lalaki at babae. Ang mga lalaking tagapakinig ay ayaw sa babaeng tagapagsalita dahil maligoy masyado sa pagsasalita at maraming sinasabi o ipinaliliwanag na nagiging negatibo para sa kanila kaya hindi pinakikinggan. At gusto rin nilang pinakikinggan ay ang paksang may pansarili silang interes. Ang mga babae naman ay ayaw sa lalaking tagapagsalita dahil sa may katipiran ang mga ito sa pagbibigay ng paliwanag kaysa sa mga lalaki dahil madali silang mainip.
7. KULTUTA
Ang pagkakaiba-iba ng kultura ng tao ay nagiging dahilan din ng mabuti at di-mabuting kawilihan sa pakikinig. Ang pananalangin ng ating mga kapatid na kakatubo ay iba sa pananalangin nating mga Kristyano, parehong Pilipino pero magkaiba ng kultura. Sa panayam , may mga tao na malayang nakapagtatanong at sumasalungat habang nagsasalita ang tagapanayam pero mayroon naman tahimik at taintim lamang na nakikinig habang nagsasalita ang tagapanayam at nagtatanong lamang sila kapag tapos na itong magsalita. Ang biases,prejudice, pagkakaiba-ina ng mga kinalakhang paligid at pagkakaiba-iba ng mga nakagawiang kultuta na maaaring magbunga ng misinterpretasyyon sa kahulugan ng mga mensahe ay nakakasagabal din sa mabuting pakikinig.
8. KONSEPTO SA SARILI
Ang tagapakinig ay may katalinuhang taglay na maari niyang magamit sa pagkontra o pagsang-ayos sa sinasabi ng tagapagsalita. Ang sariling pagpapakahulugan ng tagapakinig sa kanyang naririnig na mensahe ng kausap ay maaaring magwakas sa mabuti i di-mabuting katapusan. Gayundin ang paniniwala ng tagapakinig sa kanyang sarili ay maaari ding magbunga ng di epektibong pakikinig.
9. KAKAYAHANG PISIKAL
Kailangan taglay ng tagapakinig ang malusog na kaisipan at pangangatwiran. Ang mahinang pandinig at sakit ay sagabal. Sa pisikal na kakayahan ang unang dapat isaalang-alang ay ang tainga ng tao. Ito dapat ay walang diperensiya sapagkat kapag mahina ang pandinig mahihirapan siyang makasunod. Ang mga sinasabing pagod,gutom at sakit ay mga bagay na may kinalaman sakakayahang-pisikal.
10. KAKAYAHANG PANGKAISIPAN
11. ANG KONSENTRASYON NG NAKIKINIG
SALAMAT SA
PAKIKINIG =)

Sa pakikinig , kailangan bigyan ng pansin ang mga elementong nakakaimpluwensiya rito dahil malaki ang magiging papel ng mga ito sa nagaganapna komunikasyon. Ang mga nakikinig ay mauuri natin sa kanilang edad , pinagaralan, hanapbuhay at kalagayan sa buhay. Ang mga tagapakinig ay may kanikaniyang gawi , paniniwala, interes na malaki impluwensiya sa kakayahan nilang makinig. Bukod dito ang oras , tsanel at pook ay ilan ding elementong nakakaiimpluwensiya sa pakikinig
Bagamat ang paggamit ng instrumento sa paghatid ng mensahe kung minsan ay nagiging sagabal din sa pagkaunawaan lalo na kung nagkakaroon ng suliraning pisikal o teknikal sa mga instrumentong ginagamit.
May dalawang kategorya ng mga daluyan o tsanel ng mensahe:

1. Ang daluyang SENSORI o tuwirang paggamit ng paningin,pandinig,pangamoy,panlasa at pandama.

2 Ang daluyang INSTITUSYUNAL - ang pakikipagtalastasan sa pamamagitan ng sulat,telegrama,mga kagamitan elektroniko tulad ng telepono , email,fax machine,cellular phone at beeper.

Palaging tatandaan na ang bisa ng isang pakikinig sa proseso ng komunikasyon ay nakasasalay din sa matalinong pagpili ng daluyan.

Sa kakayahang pangkaisipan, dapat ang nakikinig ay may sapat na isip upang maunawaan lahat ang naririnig. Iminumungkahi na ang isang tagapakinig ay dapat din may sapat na kaalaman sapaksang pinakikinggan. Higit na mabuting tagapakinig ang mga taong may mataas na kaisipan kaysa sa mga taong mahirap umunawa.
Ang lahat ng tao upang maging ganap ang pagkaunawa ay kailangan maging fanap na alerto upang makakuha nang ganap na kaisipan sa nagsasalita. Nararapa lamang na huwag magisip ang tagapakinig ng mga bagay na labas sa paksang tinatalakay upang maging mainam ang ginagawang pakikinig . Kung walang konsentrasyon , hindi magiging matagumpay ang pakikinig. Sa pakikinig, kailangan ng nakikinig ang buong atensyon at determinasyon na makinig. Marami ang nag-aakala na ang naririnig ay napakikinggan din. Higit pa rito sa pakikinig. Pilit nating inuunawa na lahat ng naririnig natin sabi nga, ang wasto at mabisang pakikinig ay nangangailangan nang buong atensyon,pag-uunawa,pagtanda atapaggunita. Ang apat na iyan ay kailangan upang maging matagumpay, wasto at mabisa ang ating pakikig sa alin man.
Full transcript