Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Analiza riscurilor. Studiu de caz

No description
by

Mihaela Bejenaru

on 9 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Analiza riscurilor. Studiu de caz

Analiza riscurilor. Studiu de caz
Analiza/cuatnificarea riscurilor
Riscuri financiare
Riscul de capital
Riscul de piaţă
Analiza riscului de preţ

Analiza riscului de dobândă
Descrierea Companiei
Infiintata in anul 1998 LUKOIL Romania este unul dintre liderii pietei petroliere romanesti. În prezent, LUKOIL România comercializează carburanți printr-o rețea de 306 de stații de distribuție și 7 depozite de produse petroliere.
Activitatea investiţională şi de afaceri a companiei LUKOIL Romania are un impact considerabil asupra economiei românesti: peste 400 milioane USD investiți în 16 ani de activitate, crearea de peste 3.100 locuri de muncă în cadrul companiei LUKOIL România.
Cifra de afaceri netă a companiei LUKOIL România în anul 2014 a depășit valoarea de 5.861 milioane de lei, acest lucru generând venituri substanţiale la bugetul de stat.
LUKOIL România acordă o importanță hotărâtoare calității produselor petroliere și serviciilor prestate în cadrul stațiilor de distribuție carburanți.
LUKOIL este o companie care ține cont de protecția mediului înconjurător, respectând cu strictețe standardele europene în vigoare.

Identificarea riscurilor
Întâmplătoare
: incendii , explozii , emisii de substanţe gazoase, avarii.
Financiare
.Principalele riscuri identificate sunt: riscul de schimb valutar (în principal cel asociat fluctuaţiilor USD), riscurile de piaţă, riscul de lichiditate, risc de credit, riscul de capital, riscul de dobândă.
Operaţionale
.În această categorie intră riscuri legate de personal, riscul legislativ, fraudă
Strategice
: preţul pe piaţă, fluctuaţiile cererii , volatilitatea preţului ţiţeiului , risc
tehnologic, dar şi riscul politic şi economic

Riscul de capital
Riscul de piață
Analiza/cuatnificarea riscurilor
Riscuri întâmplătoare
:
Riscul de incendiu
Exploziile
Emisiile
Avariile
Evaluarea şi prioritizarea
riscurilor
În urma analizei de la pasul 5 s-au identificat principalele categii de riscuri ce au o importanţă seminificativă.
Riscurile întâmplătoare care pot cauze pierderi foarte mari în funcţie de proporţia acestora, putându-se ajunge la nivelul catastrofelor. Dar şi riscurile financiare joacă un rol important prin faptul ca ele stabilesc mai precis evoluţia societăţii .Astfel un rol important îl poate juca situaţia economică actuală.Acest risc intră şi în categoria riscurilor strategice, alături de situaţia instabilă a preţului petrolului la nivel mondial.
Printre riscurile operaţionale intră bine cunoscutul caz al numărului foarte mare de litigii nerezolvate , astfel dacă se prelungeşte această stare imaginea companiei poate fi grav afectată şi există riscul unei greve, ceea ce ar deturna întreaga activitate a companiei.

Tratarea riscurilor
Întâmplător
.Cel mai sigur instrument pentru tratarea acestor riscuri este prevenirea lor , atât prin măsuri de protecţie dar şi echipamente speciale şi instuire, un sistem cât mai bine pus la punct de alarme.
Financiare
. Instrumente de acoperire împortriva riscurilor. Instrumentele derivate sunt utilizate în scopul acoperirii riscurilor rezultate din variaţiile ratei dobânzii, cursurilor de schimb şi al preţului produselorde bază. Evaluarea se realizează la valoarea de piaţă (valoarea justă).
Operaționale
. Analiza minuțioasă a cerințelor înaintate de angajați. Întreprinderea acțiunilor ce ar asigura satisfacția personalului, asigurarea unor condiții adecvate de munca.
Strategice
. Dezvoltarea capacitații de adaptare la schimbările mediului economic și politic din țară. Respectiv ar fi benefica luarea în considerație a schimbarilor în materie de risc la nivel mondial, asigurarea unei monitorizări permanente a preţului petrolului la nivel mondial , precum şi identificarea unor noi posibilităţi de extindere, exploatare, ţinând cont permanent şi de situaţia economică actuală.

Vă mulțumesc penru atenție
Full transcript