Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Aktør-Netværk Teori af Bruno Latour

No description
by

Marija Ivanovic

on 11 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Aktør-Netværk Teori af Bruno Latour

Bruno Latour ANT
sociolog, antropolog, videnskabsteoretiker fra Frankrig
kendt for sine konstruktivistiske studier af videnskab, teknologi og samfund (STS); antropologiens feltarbejdsmetode
kendt for sit udsagn og bog: 'Vi har aldrig været moderne'; 'En ny sociologi for et nyt samfund'
ambivalent forhold til sociologien:
noget gik galt i tænkningen om 'det sociale' i 19 århundrede
socialteorien kan lære af hans eksperimenter med antropologien
pragmatisk vending i nyere fransk socialteori
Omdefinering af begrebet 'det sociale'
metodisk status
ontologisk indhold
samtidsdiagnostiske retning
'Det sociale' fortsat
Aktør-Netværk Teori
aktant-rhizome ontologi
i sociologisk teori aktør er menneskeligt individ eller kollektiver af sådanne individer
men her...
aktør som semiotisk kategori> aktant> hvilken som hels enhed
aktanten afgøres historisk og empirisk
handlingskapaciteter en aktant besidder i en given kontekst afgøres af det netværk som aktant indgår i

Pædagogisk Forskning og ANT
Estrid Sørensen> brugen af nye digitale teknologier i skolen; teknologi ikke kun middel
Cathrine Hasse> Social Robots in Practiced Places (Sundhedspædagogik)
Katia Dupret> Sensitiv innovation på arbejdspladsen
Kritik af de etablerede definitioner
begrebet samfund fra 1800 forbundet med menneskeligt fællesskab- nationalstaten, geografisk afgrænsning, kritik rettet mod metodologisk nationalisme
kollektiver, der udelukkende består af mennesker> ANT : humane + non-humane aktører (aktantei)--> teknologier, produkter, tekster, organismer
metodologisk kritik af sociale forklaringer> sociologiens tendens til at erstatte objektet med social kraft (samfundet); kræfter som kapitalisme, globalisering, normer, magt> istedet hvordan aktørerne selv opbygger og ordner deres sociale verdener (feltarbejdet, casestudiets metoder)
Aktør-Netværk Teori af Bruno Latour
den sociale verden består af dynamiske forbindelser mellem mennesker og ting
ting- ikke-menneskelige aktanter
et alternativ til modernitten og dens opdeling mellem f.eks. samfund & natur; politik & videnskab eller subjekter & objekter
bruger i stedet begrebet a-modernitet
Hvad er så problemet med de klassiske
definitioner af 'det sociale'?
det er i form af størrelse som samfund eller kultur og som sådan indskrevet i den moderne forfatning
ontologisk adskillellse mellem Natur og Samfund
videnskaber producerer et voksende hav af sammensatte fænomener> hybrider som på en og samme tid er naturlige, tekniske og sociale
global opvarming
genteknologi
Latour overskrider dikotomien mellem natur & samfund
Durkheim> det sociale- dets strukturer og differentieringer kan studeres som selvstændigt materiale
Latour> det sociale som bevægelse, der forbinder nye elementer; samfundet forklarer inter, det skal selv forklares; samfundsbegrebet bør erstattes med 'kollektiver'
Netværksbegrebet
at betegne den dynamiske skabelse af nye assiciationer
en måde at registrere en forandringsbane, at anskue det sociale som iboende dynamisk
tid/ rum/ agens og eksistens er ikke absolutter men sociale variabler som aktører former og omformer
menneskelig interaktion er ikke et spørgsmål om intersubjektivitet men interobjektivitet
ANT> blanding af konstruktivisme og
objektivisme: de materielle genstande i et aktør-netværk eksisterer fuld og helt men de er dynamiske
Full transcript