Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Társadalmi vállalkozások foglalkoztatási szerepe, lehetőségei

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Társadalmi vállalkozások foglalkoztatási szerepe, lehetőségei

A szociális gazdaság
I. Történeti gyökerek

Nyugat- és Dél-Európa:

70-es évek gazdasági válság
Tömeges munkanélküliség
Állami ellátórendszer és munkaerő-piaci szolgáltatások eredménytelensége

Közép- és Kelet-Európa

90-es évek gazdasági szerkezetváltás

Társadalmi vállalkozások foglalkoztatási szerepe, lehetőségei
A szociális gazdaság
II. A megoldás

Alulról jövő
, civil kezdeményezések
Helyi
szociális és piaci szükségletekre reagálva helyben kezelik a problémát
Munkaintenzív
gyártási és szolgáltatási folyamatok ötvözése
innovatív
új technológiákkal
Szociális gazdaság,
III. szektor
születése
Gazdasági szereplők
, üzleti tevékenységet végeznek
A megtermelt profitot vagy annak nagy részét államtól átvállalt
szociális feladatokra
fordítják (munkahelyteremtés, „segélyezés”, kulturális, képzési célok stb.)


A szociális gazdaság
III. A Fogalom

Magánszektor
Jogi személyiség (egyesület, szövetkezet, alapítvány)
Döntéshozatali autonómia
Önkéntes tagság
Megtermelt profit elosztása nem tőke, hanem részvétel-arányos
Visszaáramoltatási rendszer, szociális célok
(Demokratikus döntéshozatal)
A szociális gazdaság
IV. Az európai helyzet

Munkahelyek száma a III. szektorban:
14.128.134
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
6,53%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között
26,79%


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
A szociális szövetkezet
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
A jelen - Uniós politika
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
szövetkezet
Demokratikus
Közös üzem
Személyes közreműködés
Termék/szolgáltatás
Piac
Profit
Visszajuttatási
rendszer
Szociális
A szociális szövetkezetek foglalkoztatási,
és speciális foglalkoztatási lehetőségei
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
1. Személyes közreműködés

2. Munkaviszony
Tag és külsős
Egyszerűsített foglalkoztatás is!
Munkaszerződés, utasítási jog
Munkabér

3. Megbízási és vállalkozói jogviszony

4. Közfoglalkoztatotti jogviszony

5. Tagi munkavégzésre irányuló „Sui generis” jogviszony

A szociális szövetkezetek foglalkoztatási,
és speciális foglalkoztatási lehetőségei
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
1. Személyes közreműködés

Minden tag számára kötelező
Nem munkaviszony
Alapszabályban rögzített
Megállapodás
Nincs munkabér
Adózott eredményből részesül

A szociális szövetkezetek foglalkoztatási,
és speciális foglalkoztatási lehetőségei
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
4. Közfoglalkoztatotti jogviszony

• egészség-megőrzési
• szociális, nevelési
• oktatási, kulturális
• kulturális örökség megóvása
• műemlékvédelmi
• természet-, környezet-, és állatvédelmi
• gyermek -, és ifjúságvédelmi
• sport (kivétel: a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység)
• közrend és közlekedésbiztonsági
• ár- és belvízvédelmi célú, közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó szükségletek kielégítését szolgáló feladatok

(ha tv. nem ír elő közfoglalkoztatotti, közszolgálati jogviszonyt)

Támogatások
Haszonkölcsön - állami képviselő
A szociális szövetkezetek foglalkoztatási,
és speciális foglalkoztatási lehetőségei
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
5. Tagi munkavégzésre irányuló „Sui generis” jogviszony

Tagi munkavégzés:

Önálló, más munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó törvény hatálya alá nem tartozó jogviszony;
Nem alkalmazhatók rá a munka törvénykönyvéről szóló törvény (Mt.) szabályai;
A szociális szövetkezet e jogviszonyban közreműködő tagjának, munkájának ellenértékeként a tagi munkavégzés arányában, a szociális szövetkezetben közösen megtermelt javakat is adhat, részben vagy egészben;
A tagi munkavégzési jogviszony nem keletkeztet biztosítási jogviszonyt.

Ki létesíthet és tarthat fenn tagi munkavégzési jogviszonyt?

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerint regisztrált álláskeresők;
A közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy.

A szociális szövetkezetek foglalkoztatási,
és speciális foglalkoztatási lehetőségei
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
5. Tagi munkavégzésre irányuló „Sui generis” jogviszony

A tagi munkavégzési jogviszony juttatásai:

A szociális szövetkezetben tagi munkavégzési jogviszonyban személyesen közreműködő tag a munkája ellenértékeként kaphat természetbeni juttatást a közösen megtermelt javakból, vagy pénzbeli juttatást.

Adómentes: természetbeni juttatás a minimálbér értékéig.
Részben adómentes: a fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány a minimálbér 25%-ának értékéig.
Adózik: pénzbeni juttatás 16 % személyi jövedelemadót és 10 % nyugdíjjárulék)

Közterhek:

Tagi munkavégzésre irányuló foglalkoztatás esetén a szociális szövetkezet nem fizet szociális hozzájárulást
Fizetendő: Egészségügyi szolgáltatási járulék (Mentesülés: 1. évben 100%, 2. évben 75%, 3. évben 50%, 4. évben 25% kedvezmény!)

Jó gyakorlatok
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
Gyógynövények Völgye Szociális Szövetkezet


Gyógynövény termesztés, gyűjtés

Saját alapanyagból készített gyógynövényes termékek pl.: mentás/levendulás/homoktövises almalé

Gyógynövények Napok nevű rendezvény

Gyümölcsfeldolgozás

100 %-os gyümölcslevek

http://gyogynovenyekvolgye.hu/
Jó gyakorlatok
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
Gold Consulting Szociális Szövetkezet

Kézműves termékek, ékszerek, ajándéktárgyak, játékok készı́tése, elsősorban újrahasznosı́tott alapanyagokból.

Energianád brikettálása

Vállalkozásfejlesztés (könyvelés, projektmenedzsment)

http://www.goldconsulting.eu/
Jó gyakorlatok
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
Cseriti Szolgáltató Szociális Szövetkezet

Adománybolt-hálózat

Szociális vásárlási lehetőség biztosítása az arra rászorulóknak

Újrahasznosítás

http://adomanyhalo.hu/

Jó gyakorlatok
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
Bátonyter 2000 Szociális Szövetkezet

Kézműves pékség

Helyi, minőségi lisztekből

Adalékanyagok nélkül

Természetes kovásszal

Fatüzelésű kemencében

http://www.kemences-pekseg.hu/kemencespeksegka.htmlJó gyakorlatok
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
Kalocsai Kézműipari Szociális Szövetkezet

Varroda

Divattervező közreműködése

Helyi értékek közvetítése

Kalocsai minták, I love
Kalocsai márka

Prémium minőség

https://www.facebook.com/I-Love-Kalocsai-1586789264889355/timeline/


Jó gyakorlatok
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
Süt-Het Szociális Szövetkezet

Különleges élettani hatású kekszek

Gyógynövények

Promóciós ajádékok

Prémium minőség

http://www.suthet.hu/


Jó gyakorlatok
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
Vidorka Kézműves Szociális Szövetkezet

Falusi vendéglátás, szálláshelyszolgáltatás

Kézműves termékek

Helyi termékek

Különleges hangulat,
különleges szálláshely

http://www.leleszipiheno.hu/


Jó gyakorlatok
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
Rozvágy Text Szociális Szövetkezet

Varroda

Települési és önkormányzati zászlók

Hímzett ajándéktárgyak

Levendulás termékek

http://rozvagytext.hu/


Jó gyakorlatok
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
VAU-RA Szociális Szövetkezet

Állatasszisztált terápia gyerekeknek

Kutyás játszóház

Kismama relaxáció

Pszichológiai foglalkozások

Tanulási stratégia tréning

http://www.vaura.hu/

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
Szenttamási István Tamás
társadalmi vállalkozás szakértő
3526 Miskolc, Katowice u. I. 2/1..
Tel: +36/30/9948-065
E-mail: szentom@gmail.com
Alapítás
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
Alapítók, tagok lehetnek:
Magánszemélyek
Települési önkormányzat
Kisebbségi önkormányzat
Karitatív célú közhasznú szervezet

Alapítás
Jogi képviselő, ügyvéd közreműködése a bejegyzési eljárásban kötelező
Alakuló közgyűlés (kötelező napirend, dönt az alábbi kérdésekben: tisztségviselők, vagyoni hozzájárulás, személyes közreműködés, profit felosztása, közösségi alap, alapszabály, stb.)
Alapszabály (kötelező tartalom, közjegyzői okiratba foglalandó, 30 napon belül bejegyzési eljárás, befizetendő a vagyoni hozzájárulás)
Bejegyzés közzétételi díja (5000 Ft) befizetendő
Illetékmentes bejegyzési eljárás.

Tisztségviselők:
15 fő taglétszám alatt igazgató elnök
15 fő taglétszám felett igazgatóság (min. 3 fő)
Felügyelőbizottság

Előnyök:
Illetékmentes bejegyzés, nincs minimum tőke, nincs járulékfizetési kötelezettség nem aktív tisztségviselők után, nincs tevékenységi korlát.


Demokratikus működés
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
Biztosítékok:
A jogi személy tagok száma nem lehet több, mint a taglétszám 20 %-a, szociális szövetkezet esetében 25 %-a
Az egyes tagok vagyoni hozzájárulása nem haladhatja meg a tőke 15 %-át
A jogi személy tagok összes vagyoni hozzájárulása nem lehet több, mint a tőke 1/3-a

Közgyűlés:
A szövetkezet működését meghatározó kérdésekben a közgyűlés dönthet. A közgyűlés a szövetkezeti önkormányzatiság legfőbb szerve, a tagok összességéből áll. Közgyűlést évente 1 alkalommal kötelező összehívni.

Csak a közgyűlés dönthet az alábbi ügyekben:
Alapszabály módosítása
Tisztségviselők, FB, könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása
Közösségi alap
Éves beszámoló elfogadása, adózott eredmény felhasználása
Megszűnés, gazdasági társasággá (kft, rt) történő átalakulásról
Pótbefizetés elrendelése
Tagsági viszony megszűnése esetén a szövetkezet vagyonából a tagot megillető hányad kifizetési időpontjának megállapítása

Határozatképesség:
A tagok több, mint felének jelenléte esetén

Határozathozatal:
Nyílt szavazás (kivéve tisztségviselők, fb tagok)
Egyszerű többség (kivéve pl. alapszabály módosítás – 50%+, 2/3)
Új Munka Kör
Budapest, 2017.01.17

A jelen - Uniós politika
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
A jelen - Uniós politika
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
Európa 2020 stratégia (2010.03.26) - Válság ihlette stratégia - a versenyképesség stratégiája
Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása
Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság
Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint szociális és területi kohézió jellemezte gazdaság kialakításának ösztönzése
A 20–64 évesek legalább 75%-ának munkahellyel kell rendelkeznie.
Az EU GDP-jének 3%-át a K+F-re kell fordítani.
Teljesíteni kell a „20/20/20” éghajlat-változási/energiaügyi célkitűzéseket (ideértve megfelelő körülmények között a kibocsátás 30%-kal történő csökkentését).
Az iskolából kimaradók arányát 10% alá kell csökkenteni, és el kell érni, hogy az ifjabb generáció 40%-a rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel.
20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett lakosok számát.
Prioritások
Célok
Kiemelt kezdeményezések (7db)
Kezdeményezés a szociális vállalkozásokért
Innovatív Unió
Szegénység elleni Európai Platform
Szociális vállalkozások
- innovatív foglalkoztatáspolitikai eszköz. Helyben kínálnak újszerű megoldásokat korunk gazdasági, szociális és esetenként környezetvédelmi kihívásaira azáltal, hogy tartós és igen kevéssé áttelepíthető munkahelyeket teremtenek, előmozdítják a társadalmi befogadást, javítják a szociális ellátást, növelik a területi kohéziót.
A szociális gazdaság fejlesztése az Unió törekvéseinek középpontjában a "magas versenyképességű szociális piacgazdaság” előmozdítása érdekében

• Az EU GDP 10 %-át a szociális vállalkozások termelik
• A szociális gazdaság több mint 11 millió főt (az EU aktív populációjának 4,5%-át) foglalkoztat. Pl. Finnország 7.5 %, Egyesült Királyság 5.7 %, Szlovénia 5,4%, Belgium 4.1 %, Olaszország 3.3 %, Franciaország 3.1 %...
• Az Unióban 4 újonnan alapított vállalkozásból 1, Finnországban, Franciaországban, Belgiumban 3 közül 1 szociális vállalkozás!
Kezdeményezés a szociális vállalkozásért
amelynek esetében közérdekű szociális vagy társadalmi cél szolgál a gyakran magasszintű szociális innovációban megnyilvánuló kereskedelmi tevékenység alapjául,
amelynek nyereségét elsősorban e szociális cél elérése érdekében forgatják vissza,
és amely küldetésének megfelelő – demokratikus vagy részvételi alapelveken, illetve a társadalmi igazságosság célkitűzésén nyugvó – szervezeti felépítéssel vagy tulajdonrendszerrel rendelkezik.
Szociális vállalkozás:
Cselekvési terv - 11 db kulcsintézkedés
A finanszírozásokhoz való hozzáférés javítása
A magánfinanszírozásokhoz való hozzáférés megkönnyítése
1. társadalomtudatos befektetési alapok európai szabályozási keretére vonatkozó javaslat
2. Progress európai mikrofinanszírozási eszköz
Az európai pénzalapok mozgósítása
3. 90 millió EUR értékű európai pénzügyi eszköz
4. ESZA és ERFA prioritás
A jelen - Uniós politika
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
Kezdeményezés a szociális vállalkozásért
A szociális vállalkozási szféra láthatóbbá tétele
Az ágazat jobb megismerésére és a szociális vállalkozási szféra láthatóbbá tételére alkalmas eszközök kifejlesztése
5. Azonosítani kell a bevált gyakorlatokat és a követhető példákat
6. Nyilvános adatbázist kell létrehozni a szociális vállalkozásokra Európában alkalmazott címkék és tanúsítványok nyilvántartására
7. Szorgalmazni kell az államigazgatások és a regionális közigazgatások szaktudásának kölcsönös elsajátítását és megerősítését
A szociális vállalkozók cégvezetői jártasságának, hivatásszerűvé válásának és hálózatba szerveződésének előmozdítása
8. egységes, többnyelvű elektronikus tájékozódási és megosztási platform. Közismertebbé és hozzáférhetőbbé kell tenni a szociális vállalkozók támogatására alkalmas uniós programokat

A jogi környezet javítása
Megfelelő, az európai szociális vállalkozási szférában alkalmazható európai társulási jogi formák kidolgozása
9. javaslatot kell előterjeszteni az európai szövetkezet statútumáról szóló rendelet egyszerűsítésére; javaslatot kell tenni egy, az európai alapítvány statútumát létrehozó rendeletre; Tanulmányt kell készíteni a biztosító egyesületek helyzetéről valamennyi tagállamban,
A jelen - Uniós politika
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
Kezdeményezés a szociális vállalkozásért
Közbeszerzés
10. A közbeszerzési reform eredményeképpen a minőségi tényezőnek nagyobb
súllyal kell latba esnie a szerződések odaítélésekor – különösen a szociális és az
egészségügyi ellátás esetében –, és tanulmányozni kell különösen azt, hogy
szempontként miként lehetne figyelembe venni a beszerzés tárgyát képező
termékek és szolgáltatások előállításában részt vevők munkakörülményeit.

Állami támogatások
11. Egyszerűsíteni kell az állami támogatásokra vonatkozó szabályoknak a szociális
szolgáltatásokra és a helyi szolgáltatásokra való alkalmazását.

A jelen - Magyarország
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020 fejlesztési időszakra
Országspecifikus ajánlások
Nemzeti Reform Program

Átfogó Nemzeti Fejlesztési Cél
Fenntartható, magas hozzá adott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés.
K+F ráfordítás a GDP arányában 1,8%
Foglalkoztatottság 75%
Felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a 30-34 éves korosztályban 30,3%
Megújuló energia aránya 14,65%
18%-os teljes energia-megtakarítás
Nem ETS szektor ÜHG kibocsátásának legfeljebb 10%-os növekedése 2005-től
Korai iskolaelhagyók aránya 10%
Szegénységben élők arányának csökkentése 450 000 fővel
A jelen - Magyarország
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
Nemzeti Fejlesztési (Támogatási) Prioritások:
1. A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalásuk fokozása
2. A foglalkoztatás növelése (a gazdaságfejlesztési, a foglalkoztatási, oktatási, társadalmi felzárkózási szakpolitikák által, tekintettel a területi különbségekre)
3. Az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése
4. A társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése
5. A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása
Operatív Programok
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
Vidékfejlesztési Program (VP)
A jelen - Magyarország
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
GINOP
GINOP-5.1.2-15-2016-00001
Társadalmi vállalkozások ösztönzése
Szakmai szolgáltatások
Hálózatosodás
Láthatóság
Pénzügyi eszközökhöz való hozzáférés segítése


GINOP-5.1.3-16
Jogi forma:
szociális szövetkezet
, egyesület, alapítvány, nonprofit GT
6,5-250 M Ft
6 hónapja bejegyzett
előminsítés


GINOP-8. prioritástengely
Kombinált hiteltermékek, pénzügyi eszközök
A jelen - Magyarország
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
FÓKUSZ
Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek

Új, fenntartható munkahelyek létrehozása – kiemelten a hátrányos helyzetű járásokban
Önkormányzati tagsággal továbbá legalább 2 közfoglalkoztatott alapító tag

Támogatható tevékenységek:

1. Célcsoporttagok és a projekt megvalósításban résztvevő projektmenedzsment foglalkoztatása.
2. Beruházások, anyagok és igénybe vehető szolgáltatások támogatása.
3. OFA Nonprofit Kft. által nyújtott szolgáltatások.

A program támogatási időszaka 36 hónap, a fenntartási időszak 18 hónap.

Minimum 5 újonnan foglalkoztatásba vont személy, egy új munkahelyre igénybe vehető fajlagos támogatási összeg maximuma 7,5 millió Ft.

A foglalkoztatás támogatása degresszív (1-18 hó 100%; 12 hó 90%; 6 hó 80%)
A jelen - Magyarország
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
A jelen - Magyarország
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
Jellemző/lehetséges működési területek:
Infokommunikációs, IT szolgáltatások
Hiányzó szolgáltatások biztosítása helyben (pl. (szociális)boltok)
Gyermekfelügyelet
Idősgondozás, házi ápolás
Vendéglátás
Élelmiszeripar
Gyártási részfolyamatok
Bútorgyártás, faipar
Szelektív hulladékgyűjtés, -hasznosítás
Mezőgazdasági termékek termelése
Erdészeti szolgáltatások
Takarítás, kertgondozás
Textilipar
Épületfelújítás, karbantartás, ingatlanüzemeltetés
Jó gyakorlatok
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
Rozvágy Text Szociális Szövetkezet

Varroda

Települési és önkormányzati zászlók

Hímzett ajándéktárgyak

Levendulás termékek

http://rozvagytext.hu/


Jó gyakorlatok
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
Matyodesign

Hagyományos matyó minták újragondolása

Ruházat

Hímzett ajándéktárgyak

Bedolgozói rendszer

http://matyodesign.hu/


Jó gyakorlatok
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
Ízlelő Családbarát Étterem (Kék Madár Alapítvány)

Fogatékkal élők foglalkoztatása

Magyar turizmus minőségi díj

http://www.izleloetterem.hu/


Jó gyakorlatok
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
Bátonyter 2000 Szociális Szövetkezet

Kézműves pékség

Helyi, minőségi lisztekből

Adalékanyagok nélkül

Természetes kovásszal

Fatüzelésű kemencében

http://www.kemences-pekseg.hu/kemencespeksegka.htmlJó gyakorlatok
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
Rebel Nell (Detroit, MI, USA)

http://www.rebelnell.com/Hasznos Linkek
V. Magyarország

Munkahelyek száma a III. szektorban:
178.210
Szociális gazdaság által foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népességen belül:
4.71%
A foglalkoztatottak számának növekedése a III. szektorban 2002 és 2010 között:
135.51%
2010-2015
között szövetkezetek ugrásszerű erősödése
2006. évi X.
Szövetkezeti Törvény
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-2.4.3.D.1-2


The Social Economy In The European Union (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-for-publication_en.pdf) – EUROSTAT 2010
http://ofa.hu/hu/fokusz
http://ofa.hu/hu/piactars
http://piactars.hu/
http://www.ginop512.ifka.hu/login
http://www.forrastar.hu/
http://civilsupport.hu/
http://www.nesst.org/magyarorszag/
https://www.erstebank.hu/extras/ersteseeds/index.html
http://ashoka-cee.org/hungary/
http://www.kiutprogram.hu/index.php/hu/
http://www.badurfoundation.org/projects/hungary
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition_hu
http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/
Full transcript